8. ročník Metal Inspirations 2010 v Košiciach

Po pauze v roku 2009, ktorú spôsobila hospodárska kríza, pokračoval v roku 2010 úspešný projekt medzinárodného workshopu Metal Inspirations - už svojim 8. ročníkom.

Tieto tradičné workshopy sa stali jedným zo symbolov úspešnej spolupráce Technickej univerzity v Košiciach s U. S. Steel Košice, v špecifickej umelecko-dizajnérskej oblasti, ktorú garantuje Katedra dizajnu Fakulty umení TU.

Na ich pozitívnom medzinárodnom ohlase má svoj podiel aj vedenie a majstri odborného výcviku Strednej odbornej školy (SOŠ) Košice-Šaca. Spoločne s organizátormi workshopu vytvárajú v dielenských priestoroch školy vhodné odborné zázemie pre realizáciu umeleckých vízií študentov a ich pedagógov z európskych univerzít. Študenti si na workshope osobitne cenia získanie praktických technologických skúsenosti pri spracovaní kovového materiálu, ktoré získavajú v rámci realizácie svojich umeleckých diel.

Workshop Metal Inspirations 2010 sa uskutočnil v dňoch od 23. augusta do 1. septembra 2010. Zúčastnilo sa ho 16 študentov a doktorandov, ako aj 8 pedagógov z vysokých škôl, a to z HSW Wismar, GCU Glasgow, Obuda-Uni Budapešť, VUT Brno, STU v Bratislave a z TU v Košiciach. Realizovaný projekt Metal Inspirations 2010 bol zaradený do programu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 a bol finančne podporený Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu SR a spoločnosťou U. S. Steel Košice.

Pre 8. ročník workshopu boli pre účastníkov vyhlásené tieto témy:
a, „Vítajte v Košiciach“ – malý kovový objekt – pútač (maketa v mierke), symbolizujúci Košice ako multikultúrne mesto s bohatou históriou, kultúrnym zázemím a prírodnými krásami.
b, „Podporujeme bezpečné a zdravé životné prostredie“ – malý kovový objekt, symbolizujúci snahu progresívnych firiem a inštitúcií o bezpečné, zdravé a kultúrne životné prostredie.

Na základe zverejnených tém a doterajších skúseností si viacerí účastníci workshopu priniesli do Košíc už hotové projekty svojich budúcich diel. Ďalší sa nechali inšpirovať priamo v prostredí workshopu poskytnutým kovovým materiálom z produkcie U. S. Steel Košice i kovovým odpadom na šrotovisku školy. Na účastníkov inšpiračne zapôsobila aj nevšedná atmosféra oceliarskeho gigantu, ktorú pocítili v rámci úvodnej prehliadky vybraných prevádzok, a to Oceliarne, Teplej valcovne, modernej pozinkovacej linky č. 3 a závodu na výrobu panelových radiátorov.

Slávnostná vernisáž výstavy 38 vytvorených diel workshopu, pod názvom „Metal Inspirations 2010“, sa konala 31.8.2010 v Slovenskom technickom múzeu Košice. Tu sa spolu s účastníkmi workshopu zišli pozvaní hostia, aby sa spoločne potešili z dobre vykonanej práce, v podobe originálnych umeleckých objektov z kovu. Predstavitelia vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice prišli na vernisáž na čele s prezidentom Georgom F. Babcokom a jeho manželkou. Technickú univerzitu v Košiciach reprezentovali Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor TUKE a doc. Ing.arch. Juraj Koban, dekan Fakulty umení TUKE. Početnú skupinu majstrov zo SOŠ Košice-Šaca na vernisáž priviedli Bc. Ján Eiben, zástupca riaditeľa a Matej Farkaš, hlavný majster. Spolu s Ing. Eugenom Labaničom, generálnym riaditeľom STM Košice, ktorý moderoval vernisáž, verejne ocenili umelecké diela, ktoré za 6 dní práce v Košiciach vytvorili účastníci workshopu.

Záverečná večerná recepcia pre účastníkov workshopu a majstrov SOŠ Košice-Šaca, bola milou priateľskou rozlúčkou s kolektívom, ktorý sa sformoval a upevnil v tvorivej práci v dielňach školy. Vo svojej pamäti si dlho uchovajú krásne spomienky aj na kultúrne a športové akcie v Košiciach. Zaujímavé pre nich boli návštevy výstavy a koncertu v priestoroch Kasárni-Kulturpark, či hokejového turnaja Cassovia Cup v košickej Steel Arene. K ich aktívnej relaxácií vhodne prispeli zápolenia v minigolfe na Aničke i na Bankove. Prínosom pre všetkých bol aj nedeľný výlet, kde účastníci workshopu, spolu s majstrami SOŠ, mali možnosť spoznať kultúrne a historické pamiatky Spiša, a to Spišský hrad, mesto Levoču a Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Domov si účastníci workshopu odniesli spolu s krásnymi spomienkami na chvíle prežité v Košiciach, aj nové priateľstva a nádej na budúce stretnutia na pôde niektorej zo zúčastnených európskych univerzít.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024