Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

60. léta - móda, design, životní styl

Výstava soustředěná na dobovou stylotvornou vlnu, která před půl stoletím zasáhla všechny oblasti každodenního života a byla svým výrazem razantním projevem touhy po změně světa.

Šedesátá léta. Stala se fenoménem, zažitým slovním pojmem, který evokuje pocit opojné dynamiky a obraz světa v proměnách tradičních forem. Ale mnohé stylové trendy a formy předmětů, které tvořily pozdější dobový kolorit a  jsou dnes podvědomě vnímány jako samozřejmá vzpomínka na „šedesátá“, mají své počátky již v polovině let padesátých. Proto byly do výstavy zařazeny exponáty z rozpětí let 1956 – 1968.

Celým světem tehdy procházel intenzivní pocit nutnosti změny životního stylu, touhy po novém, mladém výrazu. Byl provázen ohromným zájmem o moderní výrobky nezvyklých forem a bouřlivým vývojem moderních chemických materiálů. Období pojmenovala výstava EXPO 58 v Bruselu, která byla pro svět fascinující přehlídkou nastupujících trendů ve všech oblastech lidského života. Bruselské období, zasahující podstatnou část 50. a 60. let, je i v mezinárodním měřítku charakteristické jako poslední doba, poznamenaná jednotícím stylem, pro který se vžil název „bruselský styl“ či pouze „Brusel“. Jeho dekorativismus je založen na asymetrické kompozici, plošné barevnosti v kontrastu s linií a strukturou. Navozuje pocit lehkosti a zároveň i prostorový neklid a pohyb, který je symbolem doby. K tomu přispívá i zcela proměněná barevnost, která zastává dosud nebývalou roli - je znamením nového, nestatického. Objevují se charakteristické pastelové odstíny žluté, fialové, hráškově zelené, blankytné modři a holubí šedi.

Moderní trendy měly úspěšný ohlas i u nás a v několika oblastech průmyslového výtvarnictví patřilo i tehdejší Československo k předním průkopníkům a střediskům nových myšlenkových proudů. Svědčí o tom mnohá ocenění na světové výstavě v Bruselu i na dalších výstavách – např. Triennale v Miláně.

Výstava zachycuje prostřednictvím předváděných exponátů dobový výraz v každodenním životě i ve formách exkluzivních návrhů. V souvislosti s novými trendy životního stylu se rozvinul specifický moderní výraz designu spotřebičů, skla a porcelánu, grafického designu, forem nábytku aj. Uplatňovaly se nové materiály a technologie výroby. Charakteristickou podobu měla móda a doplňky. Současné reminiscence na styl módy 60. let svědčí o eleganci a životaschopnosti modelů, které by po vyjmutí z vitrín, ačkoliv často více než 50 let staré, upoutaly pozornost i ve světě současné módy.

Ukázky ze všech uvedených oblastí jsou na výstavě bohatě zastoupeny prostřednictvím více než 700 exponátů ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, zápůjček z Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Městského muzea a galerie v Poličce i od mnoha soukromých osob. Mnohé z vystavených výrobků jsou již legendárními ikonami své doby. Výsostně žensky svůdné letní šaty i elegantní kostýmky s doplňky, rozsáhlý soubor dobové skleněné i plastové bižuterie, ukázky designu domácích spotřebičů, stolních i nástěnných hodin, rádio i audiotechniky. Jsou zde vitríny s širokou škálou výrobků nesených ideou, že plasty jsou materiálem moderní budoucnosti, stylizované obytné interiéry se sestavou sektorového nábytku, miskovitě prohnutými skořepinovými křesly a oblými trojnohými stolky, geometrickým dekorem pojednanými koberci a svítidly.

Výrazné celky designu keramiky a skla tvoří slavné porcelánové soubory Jaroslava Ježka, Marie Rychlíkové či Václava Šeráka, keramické vázy Jindřicha Marka či soubor keramických výrobků od řady autorů z keramické dílny Ústředí uměleckých řemesel ve Štěchovicích. Ladným půvabem působí kolekce figurálního porcelánu – návrhy Jitky Forejtové a velmi charakteristické stylizované plastiky zvířat od Jaroslava Ježka. Významně změnila svou tvář sklářská tvorba. Prezentují ji návrhy tenkostěnného malovaného či rytého skla sklářských výtvarníků Františka Tejmla, Vladimíra Kopeckého, Lubomíra Blechy, Dany Vachtové či Vladimíra Jelínka. Typický trend zdůrazněných amorfních forem hutnicky tvarovaného skla zastupují návrhy Jana Kotíka, Františka Zemka, Jiřiny Žertové a výrobky sklárny v Železném Brodě. Nové dekory a tvary se objevily i v návrzích lisovaného a broušeného skla. Vystavené jsou ukázky prací Františka Víznera, Jana Kotíka, Pavla Hlavy, Ladislava Olivy, Miroslava Horáčka, Rudolfa Jurnikla či Vladimíra Žahoura.

Velmi zajímavá je také kolekce drobných dekorativních plastik od Jana Černého, vyráběných v malých sériích nově uplatňovanou technologií tavení skla do formy. V jeho tvorbě právě 60. léta znamenají zřetelně nejkvalitnější tvůrčí období.

I když vystavené exponáty zcela jistě vyvolají vzpomínkovou nostalgii, není to prvotním cílem výstavy. Estetický odkaz designu a uměleckoprůmyslové výroby „šedesátých“ lze dnes s dostatečným odstupem hodnotit jako šťastné období československého průmyslového výtvarnictví, které nápaditostí a harmonií formy obstálo v mezinárodním kontextu své doby. V řadě případů vytvořilo zcela nadčasové produkty, které mohou být vzory dodnes – i ve světě o padesát let starším.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy do15. října 2006.

Galerie