5 návrhů, které mohly změnit tvář Městských divadel pražských

Městská divadla pražská (MDP) našla díky soutěži, kterou pro ni organizoval CZECHDESIGN, novou vizuální identitu. Právě začínající divadelní sezónu tak začala sympatickou kampaní, kterou můžete vídat po celé Praze. Vítězný návrh designérů Ondřeje Zámiše a Romana Černohouse v soutěži porazil 5 dalších konceptů. Jak mohla tvář Městských divadel vypadat?

Nová sezóna

Pro Městská divadla pražská je začátek divadelní sezóny 2018/19 ve znamení velkých změn. Nové umělecké vedení v následujících letech výrazně promění dramaturgii stávajících scén - divadel ABC a Rokoko, a navíc se do svazku MDP po letech znovu vrátilo divadlo Komedie. Městská divadla požádala tým Czechdesign, aby pomohl se změnou vizuální identity, která bude odrážet celkovou proměnu této instituce. Czechdesign je provedl procesem celé jednokolové uzavřené soutěže, do které vyzval 6 grafických designérů a studií. Jak soutěž dopadla jsme informovali v předešlém článku

5 návrhů, které měly šanci na úspěch:

Colmo

Studio Colmo vzniklo v roce 2008 spoluprací dvou českých grafických designérů, Markéty Hanzalové a Miroslava Roubíčka. Oba dva mají za sebou studium na pražské UMPRUM v Ateliéru písma a typografie. V grafickém designu se nebojí ničeho, proto se zabývají designem téměř všech formátů vizuální komunikace a brandingu. K jejich úspěšným projektům se řadí vizuální identita města Nymburk, grafický design pro expozici Umění restaurovat a vizuální identita pro akce Francouzského institutu v Praze, Českých center nebo Uměleckoprůmyslového muzea.

Návrh na logo MDP, autor: ColmoNávrh na logo MDP, autor: Colmo

Colmo přišlo do soutěže s velmi originálním nápadem pod názvem "Alternativní realita". Tento koncept odráží fakt, že divadlo umožňuje nahlížet na svět kolem nás z různých úhlů pohledu a realitu zasadit do úplně nového kontextu. Jednotlivé litery značky jsou proto složeny z jiných znaků. Tímto jejich původní role dostala nový nečekaný význam a vznikla jakási pozměněná realita. Postavení vizuální identity na velmi výrazné až extrémní abecedě porota soutěže označila za velkou přednost celého návrhu. "Výborně provedená prezentace, komplexní zpracování vizuální identity, promyšlený koncept přístupu k fotografii a výrazné plakátovací kampaně zařadili návrh mezi favority celé soutěže. Vítězný návrh však nabízí větší odlišení Městských divadel pražských od vizuálních identit pražských kulturních organizací (tedy od konkurence)," vysvětluje svůj finální verdikt porota.

Návrh plakátů k představení, autor: ColmoNávrh plakátů k představení, autor: Colmo

Návrh na vizuální identitu MDP, autor: ColmoNávrh na vizuální identitu MDP, autor: Colmo

Studio zetzetzet

Studio zetzetzet založil v roce 2011 grafický designér a vedoucí Ateliéru grafického designu 2 na FaVU v Brně Mikuláš Macháček. Během svého studia na pražské UMPRUM v Ateliéru písma a typografie absolvoval několik stáží v Holandsku a pracoval také ve Studiu Najbrt, se kterým se podílel např. na vzniku několika ročníků vizuálu pro Karlovarský filmový festival. Ve svých referencích má několik divadelních spoluprací, vytvořil vizuální identitu pro divadlo Archa, plakáty a programy pro Divadlo v Celetné či vizuální identitu pro Pražský divadelní festival německého jazyka.

Návrh loga MDP, autor: Studio zetzetzetNávrh loga MDP, autor: Studio zetzetzet

Studio zetzetzet v soutěži předložilo minimalistické logo s výraznou typografií. Návrh loga pro MDP nemá ambici přesvědčovat tvarovou originalitou, chce být viditelným bodem městského prostoru s jasně čitelnou informací,“ odůvodnili logo autoři návrhu. Barevností plakátů a dalších propagačních materiálů naopak sdělují otevřenost MDP k rozmanitosti témat, názorů a postojů. Návrh předpokládal využití online šablony, která by na základě zadaných parametrů generovala vizuální výstupy. Porota koncept označila za velmi nosný, přesvědčivý a umožňující vysokou variabilitu při tvorbě vizuálů. Ocenila také jednotnost typografie a dobrou práci s písmem vůbec.

Návrh plakátů k představení, autor: Studio zetzetzetNávrh plakátů k představení, autor: Studio zetzetzet

Návrh vizuální identity pro MDP, autor: Studio zetzetzetNávrh vizuální identity pro MDP, autor: Studio zetzetzet

Bicepsdigital

Studio Bicepsdigital vzniklo v roce 2015 spojením sil Allena Vidrase a Rudolfa Matějčka. V současné době se skládá již z více než desítky členů a zabývá se převážně vznikem vizuálních identit, webových stránek a tištěného designu. Mají za sebou spoustu zdárných projektů, např. vizuální identitu pro Roche University, webový vývoj pro Botas66 či vizuální styl pro festivaly Spectaculare nebo Mladí Ladí Jazz.

Návrh loga MDP, autor: BicepsdigitalNávrh loga MDP, autor: Bicepsdigital

Rudolf Matějček ze studia Bicepsdigital se rozhodl na návrhu spolupracovat s grafickým designérem Matúšem Stenkem. Společně se inspirovali nakloněnou rovinou hlediště divadla. Za ústřední prvek celé vizuální identity proto autoři zvolili úhel 22,5°, který prostupuje zvoleným písmem, ubíhajícími diagonálami i posunutým účařím pro sazbu plakátů. "Oceňujeme velké množství aplikací, perfektně připravenou a provedenou prezentaci i výborně zpracované video," komentovala návrh porota. Za nejsilnější prvek návrhu považovala loga jednotlivých divadel, která však šla trochu proti cíli nového vizuálu MDP – sjednotit všechna divadla pod jednu identitu. 

Návrh plakátu k představení, autor: BicepsdigitalNávrh plakátu k představení, autor: Bicepsdigital

Návrh vizuální identity MDP, autor: BicepsdigitalNávrh vizuální identity MDP, autor: Bicepsdigital

Michal Kupilík

Úspěšný absolvovent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Michal Kupilík se v současné době pohybuje především v oblasti grafického designu, animace a tvorby webů. V tomto odvětví dokončil již mnoho projektů, mezi které patří i vizuální styl Muzea Kampa a kulturního centra Werichova vila. V oblasti animace vytvořil např. animovaný film Anima Artis, který vznikl za účelem popularizace historie umění. 

Návrh loga MDP, autor: Michal KupilíkNávrh loga MDP, autor: Michal Kupilík

Návrh vizuální identity MDP byl vytvořen na základě rčení "skryto mezi řádky", neboli ponechání dostatečného prostoru představivosti divákovi. Tento koncept autor zhmotnil do logotypu postaveného na textových řádcích podtržených linkou, které bylo porotou velmi kladně hodnoceno. "Jasná koncepce barvení fotografií je však naopak vnímána jako výtvarné omezení, které nenabízí dostatečně široký výtvarný potenciál uplatnitelný dlouhodobě, i vzhledem k jisté trendovosti a neoriginálnosti tohoto prvku," vysvětlila porota výhrady k návrhu.

Návrh na vizuální identitu MDP, autor: Michal KupilíkNávrh na vizuální identitu MDP, autor: Michal Kupilík

Návrh propagačních materiálů MDP, autor: Michal KupilíkNávrh propagačních materiálů MDP, autor: Michal Kupilík

BREISKY

Pražské grafické studio Breisky se zabývá tvorbou vizuálních identit, grafickou úpravou knih a katalogů a propagační grafikou v oblasti kultury. Skládá se ze 7 členů pod vedením Kryštofa Doležala a Kláry Zápotocké. Za sebou mají realizace jako vizuální styl pro projekt Národní galerie v Praze Anežka LIVE!, Den Architektury, Česká divadelní fotografie nebo grafické řešení výstavy Nervous Trees Krištofa Kintery. Studio se jmenuje podle představitele české dekadence Arthura Breiskyho a jak členové sami uvádí, i jejich práce se opírá o jistou dávku poetiky, mystifikace a humoru.

Návrh loga MDP, autor: BreiskyNávrh loga MDP, autor: Breisky

Svým mottem se řídili i ve svém návrhu na vizuální identitu MDP. Vychází totiž z principu vizuální poezie, která celý koncept podle odborné poroty dostává do intelektuální podoby a ukrývá nemalý potenciál. Breisky tuto myšlenku podtrhlo i dobře zvoleným písmem, které je hravé a zdůrazní tvůrčí a obecně lidskou svobodu. Hravost se nezapře ani v návrzích na propagační materiály MDP, které autoři představili v jemných pastelových barvách v kombinaci s dynamickým logem jednotlivých divadel. Zvolený koncept však porota považovala pro divadlo a jeho dramaturgické záměry za příliš svazující a ne vždy vhodný pro daný repertoár. 

Návrh na vizuální identitu MDP, autor: Studio BreiskyNávrh na vizuální identitu MDP, autor: Studio Breisky

Návrh propagačních materiálů MDP, autor: Studio BreiskyNávrh propagačních materiálů MDP, autor: Studio Breisky

Kdo rozhodl o výsledku?

O vítězném návrhu rozhodla sedmičlenná porota složená z odborníků z oblasti designu, zástupců Městských divadel pražských a také z Magistrátu hlavního města Prahy. Nezávislou část poroty zastupoval typograf a grafický designér Rostislav Vaněk, grafický designér a creative director ve studiu Toman Design Jiří Toman a historička a teoretička designu, která je zároveň manažerka CZECHDESIGN, Jana Vinšová.

 

Související

Městská divadla pražská přichází s novou dramaturgií i vizuální identitou
Grafický design

Městská divadla pražská přichází s novou dramaturgií i vizuální identitou

Zdislava Pilařová - 27. 8. 2018

3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie získalo studio Heyduk, Musil & Strnad
Grafický design

3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie získalo studio Heyduk, Musil & Strnad

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018

2. místo v soutěži na novou identitu NGP získalo studio Side2. Jak mohl její vizuál vypadat?
Grafický design

2. místo v soutěži na novou identitu NGP získalo studio Side2. Jak mohl její vizuál vypadat?

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018

Národní galerie mohla vypadat úplně jinak. 6 návrhů, které měly šanci na výhru v designérské soutěži
Grafický design

Národní galerie mohla vypadat úplně jinak. 6 návrhů, které měly šanci na výhru v designérské soutěži

Adéla Ryšavá, Kamila Matoušková - 11. 5. 2018

ujep 2024
zuz banner