4 pohledy na letošní bienále v Brně. Mají podobné akce ještě smysl?

Odznáček Bienále Brno 2016, zdroj: Moravská galerie v Brně Odznáček Bienále Brno 2016, zdroj: Moravská galerie v Brně

Až do konce října je v budovách Moravské galerie k vidění 27. ročník mezinárodního bienále grafického designu. Kromě mezinárodní přehlídky můžete navštívit profilovou výstavu filmových plakátů Zdeňka Zieglera nebo expozici „Souborné dílo“. Ta představuje subjektivní pohled laureátek Čestného uznání mezinárodní poroty minulého ročníku na sbírku BB spravovanou Moravskou galerií. V Pražákově paláci vás znejistí výstava s názvem „Které zrcadlo chceš olizovat?“, která se zabývá tenkou hranicí mezi realitou a fikcí ve spojení s grafickým designem. A stejně jako před dvěma lety nechybí ani tzv. Off program zaměřený na workshopy, intervence a oborové prezentace. 27. ročník Bienále Brno připravil naposledy kurátorský tým grafických designérů ve složení Radim Peško, Tomáš Celizna a Adam Macháček. Ti jsou autory výrazné vizuální podoby letošního bienále a přinesli také novinku v instalaci mezinárodní přehlídky. V typizovaných boxech tu představují celky grafických designérů, a dávají tak možnost lépe pochopit kontext jednotlivých prací. Na dojmy z letošního Bienále Brno jsme se zeptali několika osobností ze světa grafického designu.

Kateřina Přidalová

publicistka, kritička, editorka portálu Designreader.org

Kateřina Přidalová, zdroj: Kateřina PřidalováKateřina Přidalová, zdroj: Kateřina Přidalová

* CO ŘÍKÁTE LETOŠNÍMU ROČNÍKU BIENÁLE BRNO? JAK HODNOTÍTE KONCEPCI, VIZUÁLNÍ STYL? CO VÁS LETOS ZAUJALO, INSPIROVALO?

Letošní ročník je s ohledem na kurátorský tým, který působil již v minulých letech, obsahově nepřekvapivý. Ve výstavách a na sympoziu se objevily podobné věci, přístupy a jména jako v minulých letech. Klíčovou ideou zůstávají akademické debaty mezi emancipovanými designéry, kteří se snaží působit též v roli kurátorů, editorů apod. K vidění jsou tradičně práce pro klienty z kulturního sektoru, sympozium se ukázalo jako zbytečně rozvláčné a monotónní.

Po formální stránce se však udály podstatné změny. Kladně hodnotím design mezinárodní soutěžní výstavy, kde každý účastník měl k dispozici jakousi vlastní stage. Cenná je též snaha kurátorů komunikovat s návštěvníky – sdělování zákulisních informací jak z výběrových porot, tak z designérského procesu, představení nevybraných prací do mezinárodní soutěžní přehlídky a v neposlední řadě i tučný katalog s dominantní úlohou textů.

Palčivou a přes všechny snahy kurátorů nedořešenou zůstává otázka obsahu, tématu a jazyka – o čem mluvíme, jak a s kým. I když si Bienále klade za cíl diskutovat klíčové pojmy současného grafického designu, je matoucí, jak o nich mluví, které si vybírá a proč.

Zároveň a není jasné, zda se obrací na odborné nebo i na laické publikum. Nepostižitelnost a roztříštěnost současného grafického designu si kurátoři berou jako alibi. Přes množství slov a odborných formulací schází jasné, srozumitelné „kurátorské“ stanovisko, které by současný grafický design publiku představilo. BB 2016 vnímejme spíše jako jedno z klíčových slov současného grafického designu – jako obraz jedné akademické oborové debaty. Nejlepším počinem v rámci celého BB 2016 je pro mě výstava plakátů Zdeňka Zieglera.

Pohled do expozice filmových plakátů Zdeňka Zieglera, zdroj: Moravská galerie v BrněPohled do expozice filmových plakátů Zdeňka Zieglera, zdroj: Moravská galerie v Brně

* MAJÍ VŮBEC AKCE TYPU BIENÁLE BRNO V DNEŠNÍ DOBĚ SMYSL?

Mají za přepokladu, že kurátoři mají jasný názor, silné téma, které umí poutavě sdělit. A ví, pro koho to dělají. Znovu si položme otázku – co jsme se dozvěděli o grafickém designu z letošního Bienále Brno?

Petr Babák

grafický designér, zakladatel studia Laboratoř, vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií na VŠUP

Petr Babák, Autor portrétu: Jonáš StrouhalPetr Babák, Autor portrétu: Jonáš Strouhal

* CO ŘÍKÁTE LETOŠNÍMU ROČNÍKU BIENÁLE BRNO? JAK HODNOTÍTE KONCEPCI, VIZUÁLNÍ STYL? 

Vizuální styl letošního BB se mi určitě líbí moc. Funguje. Je nepřehlédnutelný, je jiný. Pokud má něco ukázat silné stránky práce s písmem a jeho tvaroslovím současnosti, ano, současnosti, tak je to určitě písmo letošního BB. Písmo tedy luxus, radost pohledět. Jen at’ se lidi alespoň trochu namáhají luštit některé delší titulky. Ať hledají obsah ve znacích této abecedy, na které nejsou běžně uvyklí. Ano, kromě jasné zprávy, jasného sdělení očekávám totiž od grafického designu dneška další „vrstvu“, případně vrstvy.

Protože grafický design je živý organizmus a pro někoho, kdo to opravdu nevidí, je myslím BB dobrým zrcadlem jeho aktuálního stavu. Vše kolem je jinak servírováno na zlatém podnosu pomocí nekonečných variací vyleštěných až přeleštěných grotesků. Myslím si, že BB písmo a samozřejmě i neodělitelný komplexní vizuální styl skvěle funguje hlavně na ulici, kde se dost výrazně odlišuje od všeho reklamního vizuálního smradu a puchu. Kluci BB to mají pěkně a pečlivě poskládané a písmo je rozhodně „jen“ jedním ze stavebních kamenů. Další rozličné aplikace jeho kvalitu, výraznost a přitom jakousi nestabilní křehkost jen potvrzují.

Off Program Bienále Brno 2016, zdroj: Moravská galerie v BrněOff Program Bienále Brno 2016, zdroj: Moravská galerie v Brně

* MAJÍ VŮBEC AKCE TYPU BIENÁLE BRNO V DNEŠNÍ DOBĚ SMYSL?

BB určitě svůj smysl má. Proklikávání webů je dobré spíše pro první signální informaci. Známe asi všichni moc dobře, jak často končívá noční blogové oborové blábolení. Může původní sic dobrou myšlenku celkem pokroutit. Blábolí se už jen z principu, lidi přestanou vnímat čas a je půl třetí v noci a jedeme dále, meleme, vše semeleme, všechno jsou sračky a jedeme dále, hnus, odpornosti, které svět ještě neviděl. Často si tyto diskuse berou jejich návštěvníci jako platformu pro vyřizování si účtů s někým, koho by měli téměř posvátný strach na ulici oslovit. Jojo...

Nikdo by však podle mě neměl mít pocit, že má patent na to, jak jedině design dneška ukázat. Jak ho představit lidem uvnitř i mimo scénu. Patent na to, jak s tím - cituji „rodinným stříbrem“ - zacházet… Existují milióny cest. Od doby otce zakladatele BB pana Jana Rajlicha se grafický design výrazně proměnil a mění se dále, kroutí se a škube. Změnila se myslím celkem výrazně i jeho pozice. Grafický designér dneška je přirozeně „nucen“ sedět na více židlích, pracuje v týmech, nekreslí jen sám doma v teple se svým Mekoušem pouhé obrázky, kterým se pak říká loga.

Ovšem střídání koncepce BB i kurátorů dalších BB cyklů považuji za zralou a dospělou úvahu vedení MG. Máme za sebou třetí bienále pod vedením jednoho týmu, pojďme tedy s klidem dále. Vždyt’ to přece apriori nemusí vůbec znamenat – cituji „u piva“ - zbourat vše už vybudované. To je zbytečný a předčasný soud. Jistě i pan Rajlich si kdys myslel, že jedině jeho koncepce celé akce je ta pravá, jediná a nikdy jinak. Ovšem například plakát, pokud nebudu mluvit o reklamních plakátech na jogurty a tampóny, už dnes vlastně nikdo nedělá. Natož, že by ho tiskl ve větším nákladu. Vznikají tak podle mě naprosto absurdní situace, kdy se tisknou v jednom kusu plakáty jen pro bienálové výstavky putující pak širým světem. Tak tady už něco delší dobu opravdu smrdí.

Pohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v BrněPohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v Brně

Tereza Rullerová 

grafická designérka, zakladatelka studia The Rodina a členka výběrové poroty Bienále Brno 2016

Tereza Rullerová, zdroj: Tereza RullerováTereza Rullerová, zdroj: Tereza Rullerová


* CO ŘÍKÁTE LETOŠNÍMU ROČNÍKU BIENÁLE BRNO? 

K letošnímu ročníku mám jako členka výběrové poroty osobní vztah. Bienálová přehlídka je tentokrát speciální už jenom proto, že všechny přihlášené práce, které jsme obdrželi, jsou poprvé k nahlédnutí uvnitř výstavy.

* JAK SE VÁM LÍBÍ KONCEPCE? 

Koncepci přinášet témata a osvobodit se od dělení na plakát, identitu a knihu vítám. BB 2016 ukázalo rozmanitost grafického designu v různých jeho polohách od umění, řemesla, angažovanosti až po užitnost.

Pohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v BrněPohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v Brně

* JAK HODNOTÍTE VIZUÁLNÍ STYL?

Oceňuji. Nehodnotím.

* CO VÁS LETOS ZAUJALO, INSPIROVALO?

V Mezinárodní přehlídce mě potěšila úspěšná účast mladých českých designérů: Ondřej Báchor, Jan Hořčík, Jan Brož, Petr Bosák s Robertem Jansou, Michal Landa, Pavla Nešverová a David Babka.

Kromě mezinárodní přehlídky doporučuji další kurátorské projekty, například manýristický kabinet kuriozit od japonsko-amerického dua kurátorů Ian Lynam a Kiyonori Muroga (IDEA Magazine). Také mě okouzlil performativní projekt francouzkého designéra Maki Suzukiho – Chuť Mysli. Fusion „brunch komunity“ jedlíků s účastníky keramické dílny byl příjemným osvežením symposia.

Bienále Brno 2016, zdroj: Moravská galerie v BrněBienále Brno 2016, zdroj: Moravská galerie v Brně

* MAJÍ VŮBEC AKCE TYPU BIENÁLE BRNO V DNEŠNÍ DOBĚ SMYSL?

Současné Bienále je svou velikostí, délkou, kvalitou a obsahem unikátní, a právem si získává celosvětovou pozornost. Kurátoři Adam Macháček, Radim Peško a Tomáš Celizna již potřetí odvedli skvělou práci. A nezbývá než doufat, že Moravská galerie zvládne pokračovat a neztratí „štafetu někde u piva“.

Off Program Bienále Brno 2016, foto: Kamil TillOff Program Bienále Brno 2016, foto: Kamil Till

Zdeněk Kvasnica 

grafický designér, spoluzakladatel Deep Throat, Studio 123

Zdeněk Kvasnica, zdroj: Zdeněk KvasnicaZdeněk Kvasnica, zdroj: Zdeněk Kvasnica

* CO ŘÍKÁTE LETOŠNÍMU ROČNÍKU BIENÁLE BRNO? 

Jelikož jsem na letošním BB ještě nebyl, nemohu přesně jednotlivé prvky posoudit. To, co nyní píši, je tak nějak sumářem názorů, co kolem mne byly a jsou (a co mám z minulých let). Je samo o sobě zvláštní, že možná i díky těmto názorům jsem pro aktuální ročník zůstal tak trošku „chladný“ (ano, silně dám na recenze :)). Na jednu stranu je mi velice sympatické co kluci (Radim, Tomáš a Adam) pro samotnou akci udělali. Jejich práci respektuji a myslím si, že drtivá většina grafických designérů by se na podobný úkol horko těžko hledala. Samotná akce, její dopad, vizualita a vše okolo je věc druhá. Co člověk, to názor. 

Z prvního jejich ročníku jsem byl nadšený, jelikož výběr určitého segmentu, zaměření se na něj a prezentaci jsem u bienále moc neviděl (z větší části mi přislo, že se BB snažilo pokrýt co největší okruh zájmu, což je dobře). A tak jsem nabourání stereotypu vítal. Bohužel pokud stejný koncept opakujeme dále, dostáváme se do stejných kolejí. A potom nevím, jestli mají další podobně zaměřené ročníky co nabídnout. 

Celkově bienále fandím, ale nedokážu nyní posoudit, zda je vyloženě něco inspirativního či revolučního (z „recenzí“, co ke mně došly, to zatím tak nevypadá), takže se pokusím se dohnat rest.

Pohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v BrněPohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v Brně

* MAJÍ VŮBEC AKCE TYPU BIENÁLE BRNO V DNEŠNÍ DOBĚ SMYSL?

Podobných akci je milion, ať už těch v galeriích, nebo virtuálních, kde jde pouze o prezentaci určitého množství práce. Dříve mi Bienále Brno přišlo jako krásné zrcadlo oboru, protože oborově zaměřených magazínů, webů, blogů bylo minimum. Bohužel dnes je to jinak. Tumblr, Facebook a jiné sítě (spíše ty vizuální) nám dnes a denně prezentují obrovské spektrum dat, které ukazují co, kdo a kde udělal. A jak se to povedlo i nepovedlo. Vizuálně toho máme po ruce, kolik chceme, a tak je otázka, zda by akce typu Bienále neměly dostat nový rozměr. Ne v tom, jak prezentují, ale co prezentují. Vždy to byla určitá „analytika“ oboru, tak proč tu analýzu nyní nepostavit z jiných úhlů a dostat se tak na jiné spektrum informací, které dále prezentujeme návštěvníkům.

Pohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v BrněPohled do expozice mezinárodní přehlídky, zdroj: Moravská galerie v Brně

Akce typu Bienále Brno nikdy nezmizí, a to je vlastně dobře. Už jen z toho důvodu, že v rámci vernisáže potkáme lidi, co normálně dva roky nevidíme. Zajde se na pivíka, popovídá se o hovadinách a celkově je to určitý meeting point lidí okolo oboru. Zda je však důležité stále dokola prezentovat plakátky a písmenka, webíky a blbiny na zdi, nebo altáncích v galerii, je věc druhá. Možná by stálo za to zapřemýšlet, proč to celé vzniká. Je to pro veřejnost (která se mi zdá, moc nechodí), nebo je to pro studenty a profesionály v oboru (kteří asi taky moc nechodí). Dle cílové skupiny potom volit dál kroky tak, aby se nestagnovalo - zrušit to můžeme vždycky, ne? :)

Související

Zdeněk Ziegler / Osobnosti českého grafického designu
 

Zdeněk Ziegler / Osobnosti českého grafického designu

Výstava
16. 6. 2016 - 30. 10. 2016

27. Bienále Brno 2016
 

27. Bienále Brno 2016

Festival
16. 6. 2016 - 30. 10. 2016

Fenomenální plakáty i úpravy knih: Zdeněk Ziegler v Síni slávy
Ostatní

Fenomenální plakáty i úpravy knih: Zdeněk Ziegler v Síni slávy

Petra Zacpalová - 2. 4. 2013 - 3 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení