4 návrhy orientačního systému pro nové Národní muzeum. Kdo a proč v soutěži neuspěl?

Soutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & Coufal Soutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & Coufal

Výhercem designérské soutěže na nový orientační systém Národního muzea se stal Roman Černohous s esté architekti, jak jsme vás informovali už v minulém článku. Jak dopadly ale další přihlášené návrhy? Pojďte se s námi podívat, jak mohl orientační systém nově zrekonstruovaného Národního muzea také vypadat.

Rok 2018 se pro Národní muzeum nese v duchu velkých změn. K rozsáhlé rekonstrukci historické budovy si nadělí i nový orientační systémnové vizuály trvalých expozic. O soutěži na orientační systém a vítězném návrhu týmu Roman Černohous a esté architekti jsme vás již informovali. O open callu na grafické řešení 5 nových expozic se můžete více dozvědět na stránkách soutěže.

Národní muzeum s pomocí CZECHDESIGN hledalo řešení pro nový informační a orientační systém Historické a Nové budovy Národního muzea, které by umožnilo návštěvníkům i zaměstnancům snadnou orientaci v prostoru obou dvou budov. Systém měl tak propojit obě stylově od sebe velmi odlišné budovy nově vznikajícího komplexu současným, funkčním a uživatelsky přívětivým systémem při respektování architektonických stylů obou budov. Součástí projektu bylo grafické řešení systému a ideový návrh jeho pasivních prvků (stojanů, cedulí). Tým Romana Černohouse a esté architektů porazil čtyři další autorské týmy složené z grafického designéra a produktového designéra nebo architekta. 

O výsledku rozhodla sedmičlenná porota složená ze zástupců Národního muzea a externích odborníků, kterými byli pan Rostislav Vaněk, typograf a grafický designér, Petr Polák, produktový designér, a Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN.

4 návrhy, které měly také šanci na výhru (řazeno abecedně):

Petr Hák + Jan Kloss a Matěj Činčera

Produktový designér Petr Hák na návrhu spolupracoval s grafickými designéry Janem Klossem a Matějem Činčerou, kteří jsou součástí kreativní skupiny OKOLO. Soutěžní návrh postavil tým na myšlence vytváření sbírky, stejně jako to má za úkol samo muzeum. "Nejde o to vytvářet “exponáty" nové, nýbrž shromažďovat, třídit, představovat a do jisté míry porovnávat již existující. Potkávají se tak piktogramy rozdílných grafických designérů a tvůrců z odlišných období a míst, které společně vytváří svěží celek," komentují svoji práci autoři. V návrhu můžeme najít kolekci piktogramů z dílny slavných i nastupujících českých a zahraničních tvůrců jako jsou Rostislav Vaněk, Otto Neurath/Gerd Arntz, Jiří Rathouský nebo sami autoři Jan Kloss a Matěj Činčera. 

Soutěžní návrh týmu Petr Hák, Matěj Činčera a Jan Kloss, zdroj: autořiSoutěžní návrh týmu Petr Hák, Matěj Činčera a Jan Kloss, zdroj: autoři

Nápad "muzea piktogramů" porotu velice zaujal, určité výtky ale měla k nedostatečné citlivosti navržených nosičů k architektuře obou dvou budov muzea.

Petr Hák se proslavil především na poli navrhování interiérů a interiérových doplňků. V roce 2013 absolvoval pražskou UMPRUM, kde v současnosti působí jako asistent v ateliéru Designu nábytku a interiéru. Se svými pracemi se pravidelně účastní nejprestižnějších designérských akcí u nás. Jedním z jeho největších úspěchů je výhra Czech Grand Design za rok 2015 v kategorii Objev roku.

Práci designérů Matěje Činčery a Jana Klosse (OKOLO) můžeme vidět na řadě českých i zahraničních výstav, publikací a dalších projektech. Jsou autory vizuální identity přehlídky designSUPERMARKET nebo letošního ročníku mezinárodního bienále grafického designu Brno.

Soutěžní návrh týmu Petr Hák, Matěj Činčera a Jan Kloss, zdroj: autořiSoutěžní návrh týmu Petr Hák, Matěj Činčera a Jan Kloss, zdroj: autoři

Soutěžní návrh týmu Petr Hák, Matěj Činčera a Jan Kloss, zdroj: autořiSoutěžní návrh týmu Petr Hák, Matěj Činčera a Jan Kloss, zdroj: autoři

Stanislav Holý + Miroko Maroko

Tým produktového designéra Stanislava Holého a grafické designérky Mirky Mitískové alias Miroko Maroko přišel s velice nápaditým řešením, který k orientaci používá systém turistických značek. Tento systém je v českém prostředí notoricky známý a pro návštěvníky intuitivně pochopitelný. Inspirací pro návrh byla pro designéry sama doba vzniku muzea, která se shoduje s prvním použitím turistických značek. Na našem území se nalézá nejpropracovanější síť turistických tras na světě a systém může fungovat i jako edukativní prvek o tomto českém fenoménu. 

Prvky, které značení nesou, jsou spjaty s budovami Národního muzea zejména skrze materiálové řešení, kdy využívají kombinaci jednoduchých, antracitových, ocelových konstrukcí s ušlechtilejšími materiály, které se v obou budovách nacházejí, jako jsou například mramor a mosaz v historické budově, travertin a taktéž mosaz v budově nové. Zároveň nosné prvky svojí konstrukcí opisují křivky soklů, sloupů a nároží.

Porota u tohoto návrhu ocenila samotný nápad zapojení turistického značení a citlivost řešení pasivních prvků, které se dobře přizpůsobují prostorám muzea, ať už použitým materiálem či jejich tvarováním dle profilů stěn. Obávala se ale nesrozumitelnosti systému pro zahraniční návštěvníky. 

Soutěžní návrh Stanislava Holého a Miroko Maroko, zdroj: Stanislav Holý a Miroko MarokoSoutěžní návrh Stanislava Holého a Miroko Maroko, zdroj: Stanislav Holý a Miroko Maroko

Soutěžní návrh Stanislava Holého a Miroko Maroko, zdroj: Stanislav Holý a Miroko MarokoSoutěžní návrh Stanislava Holého a Miroko Maroko, zdroj: Stanislav Holý a Miroko Maroko

Designér Stanislav Holý má za sebou úspěšné studium na UMPRUM v oboru produktový design. V roce 2017 byl nominovaný v kategorii Objev roku v rámci Czech Grand Design a na Ceny Designbloku. Své práce vystavoval také v Paříži, Bruselu, Miláně či Londýně.

Miroslava Mitísková, známá jako Miroko Maroko, absolvovala Ateliér grafického designu a nových médií také na UMPRUM. Se svou diplomovou prací Theatrum orbis terrarum v roce 2015 uspěla ve výběru Diploma Selection na pražském Designbloku.

Soutěžní návrh týmu Stanislav Holý a Miroko Maroko, zdroj: autořiSoutěžní návrh týmu Stanislav Holý a Miroko Maroko, zdroj: autoři

Ondřej Horáček + Mjölk

Návrh Ondřeje Horáčka a studia Mjölk architekti, kteří ke spolupráci přizvali také výtvarníka Richarda Loskota, ukázal bezesporu technicky nejprogresivnější řešení ze všech zúčastněných. "Uvažovali jsme o muzeu jako o místu, které zprostředkovává vztah historie a současnosti. Navrhli jsme proto pro řešení pasivních prvků technologii elektronického inkoustu, která je rovněž podobnou spojnicí minulosti a aktuálna. Je to nová a rozvíjející se technologie, která však vychází z pradávných základů psaní tuší na papír či křídou na tabuli," komentují svůj návrh autoři. 

Elektronické tabule poskytují vysokou flexibilitu a variabilitu sdělovaných informacích, nevýhodou je jejich vyšší cena, nepoužitelnost řešení pro všechny prostory a pouze černobílé spektrum barev, které není pro snadnou orientaci dostatečně výrazné.

 

Soutěžní návrh Ondřeje Horáčka a Mjölk, zdroj: Ondřej Horáček a MjölkSoutěžní návrh Ondřeje Horáčka a Mjölk, zdroj: Ondřej Horáček a Mjölk

Ondřej Horáček je grafik a brand-designér. V roce 2007 absolvoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci v oboru vizuální komunikace. V současnosti tvoří hlavně návrhy vizuálních identit, plakátů a webových stránek. Mezi jeho nejznámější realizace patří informační systém pro čtvrť Nový Bor v běloruském Minsku, informační a orientační systém města Jablonec nad Nisou nebo vizuál uměleckého festivalu Artweek.

Liberecké studio Mjölk architekti se skládá z architektů Jana Macha, Jana Vondráka a Lukáše Holuba. Všichni jsou absolventi Fakulty umění a architektury v Liberci a spolupráci s Ondřejem Horáčkem si už vyzkoušeli při navrhování jabloneckého orientačního systému.

Soutěžní návrh Ondřeje Horáčka a Mjölk, zdroj: Ondřej Horáček a MjölkSoutěžní návrh Ondřeje Horáčka a Mjölk, zdroj: Ondřej Horáček a Mjölk

Ondřej Horáček a Mjölk architekti, zdroj: autořiOndřej Horáček a Mjölk architekti, zdroj: autoři

Markéta Steinert
+ Herrmann & Coufal

Minimalismus, preciznost, funkčnost a elegance. Těmito přívlastky porota ohodnotila návrh týmu složeného z grafické designérky Markéty Steinert a dua produktových designérů Eduarda Herrmann a Matěje Coufala. Vsadili na jednoduchost a geometričnost, která zajišťuje celkovou přehlednost systému. Barevnost v královské modré a bílé výrazně koresponduje s interiéry muzea v obou budovách, zároveň ale nepůsobí rušivě a umožňuje dobrou čitelnost informací i v přítmí. 

Konstrukční řešení ale nebylo dle poroty ideální. Charakter pasivních prvků, jejich umístění a řešení ukotvení by dle poroty neposkytovalo pro návštěvníky dostatečně komfortní a pro povahu Historické budovy důstojné řešení. Porota ocenila především velice kvalitní typografii, piktogramy a návrh předmětů doplňkového prodeje.

Soutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & CoufalSoutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & Coufal

Grafická designérka Markéta Steinert absolvovala před dvěma lety na pražské UMPRUM, kde studovala v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace. Podílela se již na mnoha úspěšných projektech jak s komerčními, tak i neziskovými institucemi. Mezi její nejúspěšnější realizace patří např. vizuální identita posledních dvou ročníků Letní filmové školy Uherské hradiště, nové logo a vizuální identita pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem či grafický design publikace Budoucnost designu. 

Studio Herrmann & Coufal se zaměřuje především na produktový a interiérový design. Matěj Coufal v současné době studuje na UMPRUM v ateliéru Produktového designu, Eduard Herrmann je již jeho absolventem. Oba designéři mají za sebou výstavy ve světových metropolích jako New York, Tokio nebo Paříž. Získali také prestižní ocenění EDIDA a Eduard Herrmann byl vyhlášen objevem roku 2016 Czech Grand Design. V současnosti pracují na orientačním systému města Uherské Hradiště.

Soutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & CoufalSoutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & Coufal

Soutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & CoufalSoutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & Coufal

Soutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & CoufalSoutěžní návrh Markéty Steinert s designéry Herrmann & Coufal, zdroj: Markéta Steinert a Herrmann & Coufal

Související

Zrekonstruovaným Národním muzeem vás provede nový orientační systém. Kdo je jeho autorem a jak vznikal?
Grafický design

Zrekonstruovaným Národním muzeem vás provede nový orientační systém. Kdo je jeho autorem a jak vznikal?

Martina Steklá - 2. 11. 2018

5 designérů soutěží o zakázku na orientační systém Národního muzea
Grafický design

5 designérů soutěží o zakázku na orientační systém Národního muzea

Zdislava Pilařová, Kamila Matoušková - 15. 8. 2018

ujep 2024
zuz banner