3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie získalo studio Heyduk, Musil & Strnad

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze má svého vítěze. S jakými návrhy vítězná práce ve druhém kole soutěže soupeřila? Pojďme si představit soutěžní návrh známého grafického studia, který porota ocenila 3. místem.

Cílem soutěže, bylo najít vizuální identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací.

Vyzvané soutěže, kterou pro Národní galerii organizoval CZECHDESIGN, se zúčastnilo 9 grafických studií. Do druhého kola společně se studiem Heyduk, Musil & Strnad, postoupila studia Side2, které získalo 2. místo, a Studio Najbrt, které se stalo vítězem celé soutěže a realizátorem nové vizuální identity NGP.

Nová vizuální identita měla komunikovala galerii jako živou a otevřenou instituci, přátelskou a příjemnou k návštěvníkům, tedy aby byl znatelný posun od velké nepřístupné instituce, kterou symbolizuje dosavadní logo se znakem lva.

Martin Strnad a Filip Heyduk, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadMartin Strnad a Filip Heyduk, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Studio Heyduk, Musil & Strnad

Studio kreativně vede dvojice Filip Heyduk a Martin Strnad, oba absolventi ateliéru Zdeňka Zieglera na pražské UMPRUM. Studio má ve svém portfoliu mnoho úspěšných realizací široké škály zakázek od grafického řešení výstav, přes vizuální identity institucí po firemní branding. Jsou autory vizuální identity Akademie múzických umění v Praze, České filharmonieKláštera Broumov a řady výstav, akcí, knih a katalogů předních českých galerií.

Heyduk, Musil & Strnad, návrh logotypu Národní galerie Praha (soutěžní návrh), zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, návrh logotypu Národní galerie Praha (soutěžní návrh), zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Od antiky až po současnost

Značku NGP návrh studia prezentuje jako jedinou galerii v ČR, která prezentuje rozsáhlou a rozmanitou uměleckou sbírku napříč všemi výtvarnými styly. Každá ze tří liter NGP je vysázena v jiném grafickém písmu tak, aby prezentovala NGP nikoli jako úzce zaměřenou galerii, ale jako ojedinělou sbírku uměleckých děl z nejrůznějších období a stylů.

Samotný vizuální styl je pak rozvedením principu značky, kdy jednotlivé litery „ohraničují/uvádějí“ prezentovaná díla a autory. Variabilita barevnosti liter a pozadí, včetně umístění kolem motivu, dává dostatečný prostor samotnému dílu, aniž by bylo nutné motivy jakkoli deformovat nebo přetvářet.

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

"Tím, že značka působí jako tvůrčí proces, funguje dobře ve spojení s renesančním obrazem, stejně tak jako s dílem od současného autora," komentují návrh jeho autoři. Díla získávají dostatek prostoru díky umístění liter kolem motivu a nemusí být deformována a přetvářena. „Centrální kompozice prezentovaného díla, umístěná do formátu, podtrhuje význam díla a silného layoutu, který je možné bez kompromisů aplikovat jak do různých formátů tak i atypických aplikací," dodávají.

Barevnost vizuálu nechali autoři variabilní, aby se dala přizpůsobit čitelnosti vůči pozadí, na kterém je aplikována. Barevnost tak může doplňovat barevnost hlavní aplikace, autora nebo výtvarného díla na jednotlivých aplikacích.

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Komentář poroty

"Návrh předložil nápadité logo prezentující různorodost sbírek NGP na principu užití tří různých druhů písem. Porota oceňuje hravost celého systému, který umožňuje značnou variabilitu a dobře plní svojí funkci – sdělovací a estetickou. Někdy však tato variabilita jde až na hranu čitelnosti sdělení, vzhledem k prostředí často přehlcenému vizuálními motivy. Nápaditou stránkou návrhu je typografická image kampaň a nabídnuté napojení dvou reklamních ploch v jeden vizuální celek. Naopak, za slabší stránku návrhu porota považuje až příliš otevřenou práci s barvami a diagonální členění obrazových motivů, které znesnadňují jednoznačnější kodifikaci komunikace NGP," komentuje návrh odborná část poroty.

Externí nezávislí odborníci z řad grafických designérů byli do soutěžního procesu zapojeni již ve fázi přípravy zadání. Kromě zástupců NGP se na hodnocení došlých návrhů v prvním i ve druhém kole soutěže podíleli art director a grafický designér Alan Záruba, grafická designérka a pedagožka ZČU v Plzni Kristýna Fišerová a typograf a pedagog UMPRUM Tomáš Brousil.

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

9 soutěžících

Studio Najbrt, vítěz soutěže, se stane autorem vizuální identity Národní galerie Praha a získá zakázku na zpracování komplexního grafického manuálu v hodnotě 1.300.000 Kč, v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně implementována nová vizuální identita do všech komunikačních kanálů NGP.

Ve 2. kole soutěže vítězné studio kromě studia Heyduk, Musil & Strnad, které získalo za 3. místo odměnu ve výši 50.000 Kč, soupeřilo také s návrhem studia Side2, který skončil na 2. místě s odměnou ve výši 60.000 Kč.

V 1. kole se utkali s dalšími 6 vyzvanými studii a grafickými designéry: BREISKYDynamo DesignLaboratoř Petra Babáka
Markéta Steinert a Adam UchytilStudio Petrohrad a Symbiont.
 Jejich návrhy vizuální identity NGP zveřejníme a představíme v následujících dnech. Všichni účastníci za své soutěžní práce obdrželi skicovné ve výši 30.000 Kč. Studio 20YY Designers, které bylo také mezi vyzvanými účastníky, svůj návrh do soutěže neodevzdalo.

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Výstava

Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná bude denně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna až do 3. června.

Související

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia
Grafický design

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia

Kamila Matoušková - 22. 1. 2018 - 4 min.

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze
Grafický design

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze

Kamila Matoušková - 28. 12. 2017 - 3 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení