28. mezinárodní bienále grafického designu bude ve spolupráci s kreativním uskupením OKOLO

OKOLO, Foto: Sergey Lemon (Archiv OKOLO) OKOLO, Foto: Sergey Lemon (Archiv OKOLO)

Nadcházející ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno připraví Moravská galerie v Brně ve spolupráci se skupinou OKOLO. Mezi galerií a sdružením došlo k symbióze směřování příštího bienále, jehož cílem je představit rozmanité tendence, které se v širokém spektru grafického designu objevují, a to srozumitelnou a edukativní formou nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti.

BIENÁLE BRNO 2018 10. 5.–26. 8. 2018

Moravská galerie v Brně pro spolupráci na následujícím bienále oslovila autorské týmy odborníků z řad grafiků a teoretiků umění a designu. Své koncepce představili galerii Adam Štěch, Matěj Činčera a Jan Kloss ze sdružení OKOLO a skupina D.R.O.N. ve složení Petr Babák, David Březina, Zuzana Kubíková a Lukáš Kijonka.

Koncepce bienále v podání D.R.O.N. směřovala k prezentaci futurologické vize grafického designu přestaveného pohledem odborníků, kteří se tímto tématem zabývají ve své každodenní praxi. OKOLO se vydalo edukativní cestou, jejímž cílem je interpretovat grafický design jazykem srozumitelným širšímu publiku.

Výběrová komise zasedla 1. února ve složení Jan Press, ředitel Moravské galerie, Ondřej Chrobák, šéfkurátor Moravské galerie, Rostislav Koryčánek, kurátor designu a architektury, Silvie Šeborová, náměstkyně pro vnější komunikaci, a Miroslava Pluháčková, tajemnice Bienále Brno, a vybrala kolektiv OKOLO.

Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně a ředitel Bienále Brno, k přístupu galerie k Mezinárodnímu bienále grafického designu dodává: „Moravská galerie v Brně bude počínaje tímto krokem pro každý ročník bienále vybírat nový kurátorský tým, jehož koncepce přiblíží problematiku grafického designu v kontextu aktuálních trendů. Střídání kurátorských přístupů pro jednotlivé ročníky Mezinárodního bienále grafického designu může zajistit názorovou pluralitu, aby se do budoucna tento obor prezentoval z různých perspektiv. Kreativní skupina OKOLO přistupuje k bienále jako k prostředku popularizace grafického designu, což koresponduje s výstavní koncepcí Uměleckoprůmyslového muzea.“

28. mezinárodní bienále grafického designu bude probíhat v termínu 10. 5.–26. 8. 2018 a oproti předešlým ročníkům bude jeho těžiště ještě více spočívat v budově Uměleckoprůmyslového muzea. Přehlídka současného grafického designu díky koncentraci na jedno místo získá přehlednější charakter. Nový tým kurátorů plánuje výstavy koncipovat tak, aby byly přínosné jak pro odborníka, tak i pro člověka zvenčí.

Jak doplňuje kolektiv OKOLO: „OKOLO přistupuje ke kurátorování grafického designu z odlišné perspektivy, než tomu bylo doposud. Chce vytvořit otevřenou a demokratickou platformu, která by prezentovala celou šíři oboru se všemi odlišnými kreativními přístupy a charaktery grafických projektů. Všechny vybrané projekty by měla spojovat vysoká profesionální kvalita a autenticita bez rozdílu jejich funkce a poslání. Všestranný pohled by měl představit současný grafický design v mnoha jeho podobách a vytvořit jakousi inspirační mozaiku odlišných názorů a přístupů a otevřít v celé své šíři diskuzi napříč odbornou i laickou veřejností. Kurátoři chápou hlavní přehlídku jako určitý vzorek současné grafické tvorby, ve kterém budou sledovat opakující se tendence a odlišné přístupy k tvorbě, které pojmenují a vytvoří přehlednou expozici sestavenou z konvolutů prací odlišných charakterů práce, povahy klienta, média, funkčních řešení či čistě vizuálních forem. Jednotlivé celky by měly být srozumitelně okomentovány a zasazeny do celkového současného či historického kontextu. Vznikne tak názorná edukativní expozice, ve kterém si profesionálové najdou vynikající příklady rozmanitých grafických forem a veřejnost získá představu o celkovém charakteru práce současných grafických designérů.“

Jádrem bienále bude tradiční Mezinárodní přehlídka, výběr exponátů do soutěže se však bude od minulého ročníku (kdy postačovalo zaslání soutěžních návrhů elektronicky) lišit. Moravská galerie se vrátí k původnímu způsobu, tedy k zasílání fyzických objektů do soutěže. Tím se obnoví zásadní akviziční činnost sbírky grafického designu. Další proměnou má projít také Sympozium, které by mělo být podle kurátorů mnohem více strukturované tak, aby vznikl dynamický tok různě dlouhých přednáškových bloků světových špiček i lokálních talentů.

Koncepce autorů se podepíše nejen na pojetí Mezinárodní přehlídky a Sympozia, ale i na doprovodných výstavách, které by měly reflektovat demokratickou šíři hlavní expozice a představit rozmanité přístupy napříč celou škálou současného grafického designu od alternativních a konceptuálních cest až po korporátní, reklamní či jiný grafický design.

V rámci 28. Bienále Brno budou také uspořádány výstavy dvěma důležitým osobnostem českého grafického designu: Aleši Najbrtovi, zakladateli studia Najbrt a autorovi řady filmových či divadelních plakátů, jemuž byla udělena cena za přínos v oboru grafického designu na Bienále Brno v roce 2014, a Františku Štormovi, tvůrci písma, grafikovi, typografovi, hudebníku, publicistovi a pedagogovi, jenž obdržel stejnou cenu v roce 2016.

Kreativní skupina OKOLO se věnuje designu a jeho prezentaci především prostřednictvím výstav a publikací. Od svého založení v roce 2009 iniciovali vznik několika publikací (např. OKOLO Mollino, Radical Sitting pro švýcarskou galerii Depot Basel, pět čísel vlastního magazínu OKOLO nebo jen za poslední rok výstavní katalog pro Ronyho Plesla či obsáhlá publikace European Design Stories: Reflection of Contemporary design in European Countries).

Kreativci ze skupiny OKOLO se též zabývají koncepčními výstavami a instalacemi, ve kterých propojují grafický design a tvorbu prostorových objektů se sofistikovaným edukativním obsahem. Jako kurátoři se v poslední době podepsali např. na výstavách Collecting pro Muzeum dekorativních umění v Drážďanech (2014), expozici studentů UMPRUM s názvem Manifesto na Salone del Mobile v Miláně (2016) či kupříkladu na výstavě konané v rámci Zlín Design Weeku v dubnu roku 2016.

V industriálních prostorách uspořádali výstavu Peníze: Forma, Funkce, Investice, Úspory, Hodnota, Inspirace věnovanou vztahu peněz k designu a architektuře. Participovali také na projektu Unfolding Pavilion prezentovaném v rámci bienále architektury v Benátkách (2016) či se stali jedinými mimo londýnskými přispěvateli výroční knížky Brompton Design District pod taktovkou renomované kurátorky Jane Withers.

Další kurátorské výstavy uspořádali v Londýně (Breathless ve spolupráci se studiem Dechem), Stockholmu (Designgalleriet) nebo Sofii, kde představili instalaci o unikátním díle architekta Carla Scarpy. Jan Kloss a Matěj Činčera se od roku 2012 podílí na designu vizuálního stylu festivalu designSUPERMARKET, Adam Štěch zde působil jako součást kurátorského týmu. OKOLO je také spoluautor neotřelého projektu Urban Expedition, který přinášel reportáže z proslulých ateliérů a pro běžného člověka nedostupných dílen. Natáčejí rozhovory s renomovanými designéry, architekty, umělci. Na tento projekt volně navázaly i European Design Stories, na kterém v posledních dvou letech spolupracovali s Darinou Zavadilovou a festivalem designSUPERMARKET. Do své galerie na Žižkově pravidelně zvou ve spolupráci se Scholastikou špičky světového designu (Michael Anastassiades, Tomas Alonso, BIG-GAME, Sabine Marcelis, Lex Pott, Maarten de Ceulaer, Sebastian Herkner). Členové OKOLO jsou také představitelé Pedal Project, jenž se zaměřuje na propagaci cyklistiky.

Kreativní skupina OKOLO získala cenu za mimořádný přínos Designbloku (2010), o dva roky později ocenění Czech Grand Design v kategorii Grafický designér roku 2012. Za knihu OKOLO Mollino, věnovanou osobnosti italského architekta, designéra a fotografa Carla Mollina, získali v roce 2010 jedno z ocenění Nejkrásnější české knihy (Cenu TypoDesignClubu). Jejich práce je obsažena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea a objevila se v renomovaných magazínech věnujících se designu a umění: Wallpaper, Domus, Abitare, Surface, Dezeen, It’s Nice That, Selectism, Form.

Matěj Činčera (*1988) je grafický designér. Pod vedením Rostislava Vaňka studoval ateliér Grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, absolvoval pod vedením Petra Babáka. Ještě během studií založil kreativní skupinu OKOLO. Za grafickou úpravu knihy OKOLO Mollino získal ocenění Nekrásnější kniha roku 2010 a třetí místo v prestižní soutěži Czech Grand Design 2011 v kategorii Grafický designér. Vyučuje grafický design na Scholastice.

Jan Kloss (*1982) je absolventem ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Tomuto oboru se věnuje v celé jeho šíři, od vytváření logotypů a jednotných vizuálních stylů, navrhování obalů hudebních nosičů, grafické úpravy knih a časopisů, výstavní grafiky, obalového designu, až po návrhy komplexních kreativních řešení včetně tvorby základního konceptu. Kromě grafického designu se soustavně zabývá také hudbou, fotografií, videem či spolupracemi na kreativních projektech napříč nejrůznějšími obory. Zúčastnil se mnoha výstav a přednášek v ČR i v zahraničí (Belgrade Design Week, World Design Capital Helsinki, Romanian Design Week, Milan Design Week aj.), získal několik ocenění (European Design Awards, Czech Grand Design). Je zakladatelem nezávislého časopisu Pedal Project a členem kreativní skupiny OKOLO. Ve spolupráci s Jakubem Koroušem inicioval vznik značky BOTAS 66, jíž je exkluzivním designérem. Vyučuje grafický design na Scholastice.

Adam Štěch (*1986) se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou, je jedním z předních českých teoretiků designu. Absolvoval dějiny umění na Karlově univerzitě. Od roku 2009 působí jako redaktor lifestylového magazínu Dolce Vita. Jeho články vycházejí také v zahraničních médiích (Domus, Wallpaper, Form, Mark, Frame, Modernism, Cool Hunting a další). Spolupracoval s firmami a institucemi jako Phillips de Pury, Casa Mollino, Gubi, Tolix, Verreum, Designblok, Dox, Bratislava Design Week a jiné. Je spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO, v rámci jejíchž aktivit připravil množství publikací a výstavních projektů. Od roku 2013 vyučuje dějiny designu na Scholastice (soukromá vyšší odborná škola vizuální komunikace v Praze). V roce 2012 byl členem kurátorského týmu 25. mezinárodního bienále

Související

 4 pohledy na letošní bienále v Brně. Mají podobné akce ještě smysl?
Grafický design

4 pohledy na letošní bienále v Brně. Mají podobné akce ještě smysl?

Anna Kociánová - 26. 9. 2016

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024