Výzva pro grafické designéry

 

Kategorie: Grafický design
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 02. 06. 2021

Hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci.

Technická univerzita v Liberci (TUL), která je jedinou univerzitou v Libereckém kraji a spojuje celkem sedm fakult a jeden odborný ústav, hledá autory nové vizuální identity. Ta by měla především sjednotit a systematizovat vizuální identitu TUL s důrazem na rozlišení jednotlivých fakult a úseků univerzity. Současný vizuální styl TUL je nejednotný a neodpovídá současným potřebám univerzity.

Podoba nové vizuální identity vzejde z designérské soutěže pořádané organizací CZECHDESIGN, do které se mohou zapojit grafičtí designéři nebo studia. 

Soutěž bude probíhat jako uzavřená, dvoufázová a bude do ní vyzváno 5 účastníků na základě projeveného zájmu a odborného posouzení portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu získá zakázku na rozpracování návrhu.

Zájemci o účast v soutěži mohou svá portfolia vč. telefonního čísla posílat do 2. června 2021 design konzultantce Tereze Škvárové na e-mail tereza.skvarova@czechdesign.cz.

Další soutěže