Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Vizuální identita pro Muzeum literatury (vyzvaná soutěž)

Soutěž byla ukončena
Deadline: 19. září 2019, 15:00
Odměna: zakázka pro vítěze v hodnotě 1.130.000 Kč
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Památník národního písemnictví se rozhodl vstoupit do nové éry. Instituce se poprvé otevírá veřejnosti formou moderního literárního muzea. Ve spolupráci s CZECHDESIGN vyhlašuje dvoukolovou uzavřenou soutěž na novou vizuální identitu a vyzývá do ní 7 designérů a studií.

Vizuální identita Muzea literatury

Soutěžící mají za cíl navrhnout funkční systém vizuální identity a brand identitu značky Muzeum literatury, která by měla reflektovat nové potřeby prezentace instituce a komunikaci směrem k širší cílové skupině, než měla instituce doposud.

Charakter a průběh soutěže

Soutěž je vyhlášena jako uzavřená a dvoukolová. Do soutěže je vyzváno 7 účastníků. Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze 1 návrh. Do 2. kola postoupí max. 3 účastníci. Soutěž bude probíhat neanonymně, všichni účastníci soutěže budou své návrhy v 1. i ve 2. kole soutěže prezentovat osobně. Po odevzdání návrhů v 1. kole dostanou účastníci zpětnou vazbu na své návrhy. Postupující zapracují zpětnou vazbu do svých návrhů a ty poté ve finální podobě odevzdají ve 2. kole soutěže. Porota následně vybere vítěze a realizátora zakázky na novou vizuální identitu Muzea literatury.

Účastníci soutěže

Zadavatel do uzavřené soutěže, na základě rešerše portfolií grafických designérů a studií a jejich referenčních projektů a zkušeností, vyzývá následující grafické designéry a studia (řazeno abecedně):  

1. 20YY Designers
2. Adam Uchytil (v týmu Markéta Steinert a Jakub Korouš)
3. Dipozitiv
4. KONTRA (Chopsticks)
5. Little Greta
6. Studio Marvil
7. Heyduk, Musil & Strnad

Porota soutěže

Soutěžní návrhy v obou kolech posoudí a vyhodnotí odborná porota jmenovaná zadavatelem soutěže ve složení: 

Externí odborníci:
MgA. Tomáš Brousil - typograf, pedagog UMPRUM
MgA. Zuzana Lednická - grafická designérka, studio NAJBRT
Mgr. Kateřina Přidalová - teoretička grafického designu, pedagožka na Scholastice

Zástupci muzea:
Mgr. Zdeněk Freisleben - ředitel
Mgr. Vladimír Uhlík - vedoucí Oddělení prezentace sbírky

Odměny

Skicovné v 1. kole soutěže: 20.000 Kč bez DPH
Skicovné ve 2. kole soutěže: 15.000 Kč bez DPH

Skicovné náleží každému účastníkovi za odevzdaný návrh.

S účastníky, kteří se dostanou do 2. kola soutěže, bude v pořadí, které určí porota, vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na realizaci grafického řešení vizuální identity Muzea literatury včetně licence. Hodnota této zakázky včetně licence není předmětem soutěže, ale je stanovena jako pevná částka, která činí 1.130.000 Kč.

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů pro 1. kolo: 19. 9. 2019 v 15:00
Termín prezentace návrhu před porotou: 23. 9. 2019

Poslední termín pro odevzdání návrhů pro 2. kolo: 7. 11. 2019 v 15:00
Termín prezentace návrhu před porotou: 11. 11. 2019

Oznámení výsledků soutěže: do 19. 11. 2019

Nová vizuální identita Muzea literatury se bude do praxe dostávat v průběhu roku 2020 a 2021.

Další soutěže

Taipei International Design Award 2021

Taipei International Design Award 2021

Deadline: 9. srpen 2021, 23:59
Odměna: Celkové odměny ve výši 3 800 000 TWD (~ 2 900 000)
Kategorie: Průmyslový design Grafický design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Book in Progress 2021

Book in Progress 2021

Deadline: 31. říjen 2021
Odměna: Papír a tisk vlastního projektu v hodnotě 300 000 Kč
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Veřejná soutěž o vytvoření nového loga – značky Regionálního muzea Mělník

Veřejná soutěž o vytvoření nového loga – značky Regionálního muzea Mělník

Deadline: 16. září 2021, 16:30
Odměna: 100 000 včetně DPH
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže