Vizuální identita města Svitavy (vyzvaná soutěž)

Soutěž byla ukončena
Deadline: 10. říjen 2019, 14:00
Odměna: zakázka v hodnotě 330.165 Kč
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.svitavy.cz/

Město Svitavy se ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN rozhodlo vyhlásit soutěž na novou vizuální identitu. Do této uzavřené jednokolové soutěže je vyzváno 5 grafických designérů a studií.

Cíl soutěže 

Cílem soutěže je nová vizuální identita, která dodá městu Svitavy atraktivní image. Díky tomu se bude město svým obyvatelům, ale také turistům prezentovat jako moderní město k dobrému životu. Nová vizuální identita by měla podpořit hrdost místních občanů. Zároveň by však měla podpořit zvýšení turistického ruchu, který přispívá k prosperitě města.

Charakter a průběh soutěže

Soutěž je vyhlášena jako uzavřená, jednokolová. Do soutěže je vyzváno 5 účastníků. Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze 1 návrh. Soutěž bude probíhat neanonymně, všichni účastníci soutěže budou své návrhy prezentovat osobně. Porota následně vybere vítěze a realizátora zakázky na novou vizuální identitu města Svitav. 

Účastníci soutěže

Vyhlašovatel do uzavřené soutěže vyzývá následující grafická studia (řazeno abecedně):

1. Artbureau (Jakub Wdowka)
2. MgA. Věra Marešová
3. Mr. Steinert
4. Pavel Šmerda, Pavlína Šmerdová
5. VOALA (Ing. Pavel Kulišťák)

Porota soutěže

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže v následujícím složení:

Externí odborníci:
doc. MgA. Kristýna Fišerová
- grafická designérka, pedagožka ZČU Plzeň
MgA. Miroslav Roubíček - grafický designér, studio COLMO
Mgr. Jiří Toman - grafický designér, Toman design

Zástupci města:
Mgr. David Šimek
- starosta města
Mgr. Ditta Kukaňová - radní města Svitavy

Odměny

Skicovné pro účastníky za odevzdaný soutěžní návrh je 20.000 Kč bez DPH.

Vítěz získá zakázku na vypracování kompletního grafického manuálu, požadované implementace a licence v hodnotě 330.165 Kč bez DPH.

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů: 10. 10. 2019 do 14:00
Návrh se odevzdává poštou nebo osobně na adresu Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Termín osobní prezentace návrhů účastníků soutěže a zasedání poroty ve Svitavách: 14. 10. 2019

Oznámení výsledků soutěže: 21. 10. 2019

Info

S dotazy se obracejte na Kamilu Matouškovou, kamila.matouskova@czechdesign.cz

Další soutěže

C-IDEA Design Award 2023

C-IDEA Design Award 2023

Deadline: 30. červen 2023
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Produktový design Grafický design Průmyslový design Interiér & architektura Móda & doplněk
Příležitosti: Soutěže
Opencall:  LUSTR 2023

Opencall: LUSTR 2023

Deadline: soutěž byla ukončena (31. květen 2023, 23:59)
Odměna: Vystavení ilustrací na festivalu Lustr
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Typography Competition 2024 Communication Arts

Typography Competition 2024 Communication Arts

Deadline: 22. září 2023
Odměna: mezinárovní propagace
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže