Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Uzavřená soutěž na řešení interiéru vstupního prostoru v budově Rudolfina

Soutěž byla ukončena
Deadline: 24. leden 2020, 13:00
Odměna: 180.000 Kč následná zakázka, 20.000 Kč skicovné
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-na-reseni-interieru-vstupniho-prostoru-v-budove-rudolfina

Česká filharmonie vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN uzavřenou soutěž, do které vyzývá 4 architektonická a designérská studia. Cílem této jednokolové soutěže je najít řešení interiéru předsálí Dvořákovy síně a souvenir shopu České filharmonie, které se nachází v budově Rudolfina. O vítězi rozhodne odborná porota v čele se zástupci České filharmonie, Galerie Rudolfinum a CZECHDESIGN.

Zpracování interiéru

Cílem nově řešeného interiéru bude vytvořit ze vstupního prostoru do Rudolfina reprezentativní a přátelské místo, kde kromě návštěvy souvenir shopu České filharmonie budou moci návštěvníci shlédnout komorní výstavu o historii Rudolfina nebo se jen usadit a poslouchat hudbu. Nové zpracování by mělo respektovat charakter historické budovy a interiéru Rudolfina, zároveň však působit současně.

Charakter a průběh soutěže

Soutěž je vyhlášena jako uzavřená a jednokolová. Do soutěže jsou vyzváni 4 účastníci, kteří budou své návrhy prezentovat před porotou osobně. Každý soutěžící může odevzdat maximálně 2 návrhy. 

Účastníci soutěže

Do uzavřené soutěže České filharmonie jsou vyzvána následující studia (řazeno abecedně): 

  1. 0,5 studio
  2. Lenka Míková
  3. Roháč Stratil Architektonický ateliér
  4. Uhlík architekti

Porota a hodnocení soutěže

Porota hodnotí tato kritéria (bez pořadí důležitosti):
- citlivost řešení k architektuře, interiéru a atmosféře budovy Rudolfina,
- provázanost a návaznost všech řešených místností,
- schopnost interiéru souvenir shopu atraktivně prezentovat prodávané produkty
- dodržení finančního limitu vyhlašovatele pro realizaci interiéru.

Členové poroty s hlasovacím právem:

Zástupci České filharmonie:
MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel
Mgr. Michal Medek, obchodní náměstek
Ing. arch. Lukáš Duchek, architekt, vedoucí oddělení investic a správy Rudolfina
Ing. Lenka Čápová, oddělení marketingu ČF

Nezávislá část poroty:
Ing. arch. Jan Mach, Mjölk architekti
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN
Mgr. Maja Ošťádalová, oddělení marketingu Galerie Rudolfinum

Členové poroty s hlasem poradním
Mgr. Robert Hanč, generální manažer
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D., ekonomicko-provozní náměstek
Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., autor výstavy v předsálí
Ing. Michaela Půlpánová, památkový odbor

Soutěžní návrh

Soutěžní návrh obsahuje:
– návrh konceptu interiéru vstupních prostor
– půdorys celého prostoru
– vizualizace interiéru souvenir shopu a odpočinkového salonku
– vizualizace umístění výstavy v předsálí z perspektivy návštěvníka
– návrh výstavního panelu či jiného nosiče včetně konceptu grafického řešení
– vysvětlující text s odhadem ceny
– USB flash disk, případně CD či DVD s požadovanými návrhy
– doklad o oprávnění k podnikání

Termíny

Deadline soutěže: 24. 1. 2019 ve 13:00
Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 5. 2. 2019

Odměny

Skicovné pro všechny účastníky soutěže: 20.000 Kč
1. místo: realizace zakázky na vypracování návrhu interiéru vstupního prostoru Rudolfina v hodnotě 180.000 Kč

Kontakt

S dotazy k soutěži se obracejte na email: kamila.matouskova@czechdesign.cz. 

Další soutěže

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Deadline: 1. leden 2022
Odměna: 1 000 USD (~ 21 600 Kč)
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže