Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Talent TMK

Soutěž byla ukončena
Deadline: 26. říjen 2021
Odměna: Finanční stipendium
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://talentmk.cz/

Soutěž proběhne ve dnech 26.-27. 10. | Zdroj: facebook.com Soutěž proběhne ve dnech 26.-27. 10. | Zdroj: facebook.com

Po dvouleté pauze se vrací soutěž Talent FMK, kterou každoročně pořádá Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně. Soutěž se navíc letos poprvé otevírá studentům ze všech ateliérů fakulty, jejím cílem je přiblížit jim praxi a propojit je formou spolupráce s firmami, veřejnou správou i neziskovými organizacemi.

Fakulta multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oživuje v letošním roce po dvouleté pauze soutěž Talent FMK. Soutěž propojuje studenty s praxí díky zpracovávání kreativních zadání od firem z celé České republiky. Letos se soutěž poprvé za 10 let od jejího založení otevírá nejen studentům Marketingové komunikace FMK UTB ve Zlíně, ale také všem zájemců z ostatních ateliérů celé fakulty. Probíhat bude ve dnech 26. - 27. 10. na půdě fakulty.

Podmínky soutěže

  • 5 zadavatelů + 1 bonusový
  • 24 hod na zpracování úkolů 
  • maximálně 5členné týmy

Průběh soutěže

Soutěž je dvoudenní, probíhat tak bude ve dnech 26.-27. 10. v Centru kreativních průmyslů a podnikání ve Zlíně s názvem UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Program soutěže:

  • 26. 11. 13:00  Zadání ze strany firem
  • 27. 11. 13:00 Prezentace výstupů
  • po skončení prezentací se můžete těšit na závěrečnou afterparty

Při účasti v soutěži platí automaticky omluva z výuky.

Pro aktuální informace sledujte oficiální událost soutěže.