Taiwan International Student Design Competition 2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 15. 07. 2022

TISDC si mimo jiné klade za cíl podpořit mezinárodní kreativní výměnu. | Zdroj: TISDC TISDC si mimo jiné klade za cíl podpořit mezinárodní kreativní výměnu. | Zdroj: TISDC

Nový ročník soutěže Taiwan International Student Design Competition (TISDC), kterou vyhlašuje taiwanské ministerstvo školství, zve studenty z celého světa k zaslání svých nejlepších prací! Od 1. června do 15. července 2022 můžete i vy přihlášovat své práce a soutěžit o velmi lákavé finanční odměny. Téma letošního ročníku je Jeden svět.

O soutěži

TISDC si klade za cíl podpořit mezinárodní kreativní výměnu, objevit nové talenty a posílit v mezinárodním měřítku roli Taiwanu, jakožto důležitého místa pro kreativitu a design.

Tématem letošního ročníku je Jeden svět.

Soutěž je otevřena všem studentům pod 30 let (s výjimkou pro ženy, které mají děti – za každé dítě narozené před 30. rokem se přičítají 2 roky k soutěžnímu limitu). Účastnit se mohou též čerství absolventi nebo studenti právě do školy nastupující. Zúčastnit se můžou jak jednotlivci, tak i týmy.

Kategorie:

  • Produktový design
  • Vizuální design
  • Digitální animace

Své práce můžete přihlásit po registraci na webu od 1. června do 15. července 2022.

Neplatí se žádný registrační poplatek.

Ocenění

Odborná porota udělí mnoho ocenění v celkové finanční výši 92 147 USD (~2 119 565 CZK). Kromě peněžních ocenění budou také uděleny trofeje a certifikáty. Slavnostní předávání cen a výstava se bude konat koncem listopadu 2022.

  • Grand Prix (1 vítěz): 14 000 USD (~ 321 594 CZK), vítězný pohár a certifikát
  • Zlatá cena (1 vítěz pro každou kategorii): 8 900 USD (~ 204 441 CZK), vítězný pohár a certifikát
  • Stříbrná cena (1 vítěz pro každou kategorii): 5 300 USD (~ 121 746 CZK), vítězný pohár a certifikát
  • Bronzová cena (3 vítězové za každou kategorii): 2 100 USD (~ 48 239 CZK), vítězný pohár a certifikát
  • Čestné uznání (několik vítězů za každou kategorii): 350 USD (~ 8 039 CZK) a certifikát
  • Zvláštní cena Mezinárodní asociace designu (15 vítězů napříč kategoriemi): 3 500 USD (~ 80 398 CZK), vítězný pohár a certifikát
  • Speciální cena specifikovaná značkami: Cena udržitelnosti (3 vítězové): 3 500 USD (~80 398 CZK), vítězný pohár a certifikát

Další soutěže