Soutěžní workshop: Interaktivní expozice České Švýcarsko

 

Kategorie: Interiér a architektura
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 24. 02. 2022

České Švýcarsko o.p.s. vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN a městem Krásná Lípa soutěžní workshop na novou podobu interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Soutěž byla vyhlášena formou soutěžního workshopu s parametry užší jednofázové projektové soutěže. Byla zahájena otevřenou výzvou, do které se mohl hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou "žádostí o účast v soutěži". Na základě portfolií byli následně odbornou porotou vybráni 3 účastníci, kteří zpracovávali soutěžní návrhy. Soutěžní návrhy byly hodnoceny odbornou porotou.

Cílem soutěže bylo najít zhotovitele studie ideově-technologické koncepce budoucí podoby nové expozice. Nová expozice by měla návštěvníkům moderním způsobem zprostředkovat zážitky z návštěvy pomocí nevšedního vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z destinace Českého Švýcarska. Společně s přesahem instalace do nejbližšího okolí Domu Českého Švýcarska a větším propojením expozice s informačním centrem by mělo dojít k posílení pozice města Krásná Lípa jako vstupní brány do celého regionu. Cílem soutěže bylo najít partnera, který pro předmět soutěže nabídne všestranně kvalitní návrh po stránce ideové, estetické, technologické, funkční i provozní a bude dále spolupracovat se Zadavatelem na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace až po samotnou realizaci.

Výsledky soutěže

1. místo: Studio COSMO + KNOW HOW Solutions + Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky

2. místo: Qubus + Petr Stolín Architekt + Oficina + Jakub Jansa

3. místo: JinJan

KONTAKT
Jana Čepková jana.cepkova@czechdesign.cz

Další soutěže