Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěžní workshop: Interaktivní expozice České Švýcarsko

Termín pro podání žádosti o účast vypršel
Deadline: 24. únor 2022, 12:00
Odměna: 1.CENA ve výši 100 000 Kč a případné DPH, je-li účastník jeho plátcem + následná zakázka na dopracování studie
Kategorie: Interiér & architektura Grafický design Produktový design Digitální design & UX
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://tinyurl.com/expozice-cs

České Švýcarsko o.p.s. vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN a městem Krásná Lípa soutěžní workshop na novou podobu interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Soutěžní porota z předložených portfolií vybere 3 týmy, které vyzve k předložení návrhů ideově-technologického řešení expozice. Deadline výzvy je 24.2.2022 ve 12:00.

Nová expozice

Nová expozice by měla návštěvníkům moderním způsobem zprostředkovat zážitky z návštěvy pomocí nevšedního vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z destinace Českého Švýcarska. Společně s přesahem instalace do nejbližšího okolí Domu Českého Švýcarska a větším propojením expozice s informačním centrem by mělo dojít k posílení pozice města Krásná Lípa jako vstupní brány do celého regionu.

Průběh soutěže

Soutěž je vyhlášena formou soutěžního workshopu s parametry užší jednofázové projektové soutěže. Je zahájena touto otevřenou výzvou, do které se může hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou "žádostí o účast v soutěži". Formulář pro online odevzdání žádosti o účast najdete níže na této stránce, požadavky na obsahové náležitosti žádosti o účast jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.

Na základě portfolií budou vybráni 3 účastníci, kteří budou zpracovávat soutěžní návrhy a následně je také prezentovat před porotou. 

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky jsou k dispozici po rozkliknutí zde.

Kompletní dokumentace soutěže včetně všech soutěžních podkladů je k dispozici po rozkliknutí zde.

Došlé dotazy účastníků soutěže a odpovědi na ně jsou k dispozici po rozkliknutí zde.

Kdy se žádost odevzdává?

Žádost o účast je možné podat elektronicky nejpozději do 24.2.2022 do 12:00 a to pomocí formuláře níže.

Ceny

K podání soutěžního návrhu budou poté vyzváni 3 účastníci. Porota soutěže stanoví pořadí na základě míry splnění hodnotících kritérií. Ceny jsou následující:

1. cena: 100 000 Kč (a následná zakázka na dopracování studie)
2. cena: 70 000 Kč 
3. cena: 50 000 Kč

K ceně bude připočteno případné DPH, je-li účastník v soutěži jeho plátcem.

Porota soutěže

Nezávislí porotci: 
MgA. Bronislav Stratil, autorizovaný architekt
Mgr. Kateřina Knappová, kurátorka výstav, režisérka, scenáristka

Náhradník nezávislé části poroty: 
Ing. arch. MgA Martin Rusina, Ph.D., autorizovaný architekt

Závislí porotci:
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa

Náhradní závislé části poroty:
Jan Šmíd, ředitel společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Harmonogram soutěže

24. 2. 2022 ve 12:00 lhůta pro podání žádostí o účast v soutěži

7. 3. 2022 první soutěžní workshop | prohlídka soutěžního místa a osobní schůzka zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými týmy (osobní účast alespoň jedné osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži)

31. 3. 2022 druhý soutěžní workshop | osobní prezentace jednotlivých konceptů soutěžních návrhů

9. 5. 2022 ve 12:00 termín odevzdání soutěžních návrhů

12. 5. 2022 třetí soutěžní workshop | osobní prezentace soutěžních návrhů a hodnotící zasedání poroty

31. 5. 2022 vyhlášení výsledků soutěže

Kontakt

V průběhu celé soutěže se účastníci mohou obracet s dotazy na manažerku architektonických projektů Janu Čepkovou prostřednictvím e-mailu jana.cepkova@czechdesign.cz nebo telefonicky na čísle +420 721 462 398. Došlé dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny na této stránce soutěže.

Další soutěže

Ecuador Poster Bienal 2022

Ecuador Poster Bienal 2022

Deadline: 31. květen 2022
Odměna: Veřejná prezentace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Grand Prix Architektů 2022

Grand Prix Architektů 2022

Deadline: 30. červen 2022
Odměna: Ocenění
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
 Typography Competition 2023 Communication Arts

Typography Competition 2023 Communication Arts

Deadline: 9. září 2022, 23:59
Odměna: mezinárodní propagace
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže