Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž pro studenty: Návrh nového loga Datových schránek

Soutěž byla ukončena
Deadline: 28. únor 2019
Odměna: 25 000 CZK
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.mvcr.cz/vyzkum/docDetail.aspx?docid=22165527&docType=ART

Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž na návrh nového loga datových schránek. Cílem soutěže pro studenty škol do 26 let je dát datovým schránkám univerzálně využitelné moderní logo, které bude fungovat v mobilních aplikacích i na sociálních sítích. Uzávěrka soutěže je 28. února.

*CZECHDESIGN není organizátorem soutěže.

Soutěž je otevřena pro všechny studenty škol do 26 let. Tyto podmínky musí soutěžící splňovat ke dni zveřejnění soutěže, tj. 26. 11. 2018.

Předmět soutěže

Cílem zavedení nového loga je oslovení široké veřejnosti (všech občanů ČR starších 18 let), především pak fyzických osob, jelikož ty tvoří pouze cca 10% všech uživatelů datových
stránek. Současně je pak záměrem i upozornění na nové možnosti elektronické komunikace s úřady.

Nové logo by mělo asociovat online službu a být příbuzné s rodinou log a logotypů MV ČR (eObčanka, eIdentita, Portál veřejné správy). Nové logo bude fungovat primárně v online prostoru, ale je nutné navrhnout jej tak, aby bylo jednoduše využitelné i v tištěných materiálech (CMYK) a offline prostředí.

Návrh nového loga nemá vytvářet spojení s Českou poštou, s. p., z tohoto důvodu by barevnost, ani případný jakýkoliv způsob užití symbolu (grafického prvku) trumpety neměl asociovat Českou poštu, s. p.

Soutěžní práce

Každý soutěžící smí přihlásit pouze jeden návrh.

Nabídka musí obsahovat:

 • explikace návrhu loga – stručná charakteristika soutěžního návrhu a vysvětlení hlavní kreativní ideje návrhu (v rozsahu max. 1 normostrana),
 • návrh loga v černobílé variantě – tisk 1 x A4 ve 3 velikostech: 12 x 6 mm; 15 x 10 mm, 150 x 100 mm,
 • návrh loga v barevné variantě – tisk 1 x A4 ve 3 velikostech: 12 x 6 mm; 15 x 10 mm, 150 x 100 mm,
 • příklady aplikace loga – návrh loga na propagačním letáku,
 • návrh logotypu – logo doplněné o čitelné krátké motto „Datové schránky“,
 • návrh loga v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v barevné verzi,
 • návrh loga v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v inverzní verzi,
 • návrh loga s logotypem v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v barevné i inverzní verzi,
 • návrh loga s logotypem v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v inverzní verzi,
 • prohlášení autora loga, že jde o dílo původní, jím vytvořené, prosté právních vad a nezatížené právy třetích osob,
 • v elektronické podobě ve formátu PDF (všechny soutěžní návrhy jednoho soutěžícího na 1 nosiči – USB, CD/DVD) ve variantách
  1. barevné provedení,
  2. černobílé provedení,
  3. inverzní barevné provedení,
  4. inverzní černobílé provedení.

Finální výstup v rozlišení minimálně 2000px.

Přihlášení prací

Své návrhy zasílejte do 28. února 2019, 12:00 v zalepené obálce na adresu: Ministerstvo vnitra České republiky, organizační složka státu, Nad Štolou 3, 170 34. Obálka bude viditelně označena velkým nadpisem: ,,Veřejná soutěž – návrh nového loga Datových schránek – NEOTVÍRAT“.

Více o soutěži naleznete v pravidlech soutěže a na webu Ministerstva vnitra.

Hodnocení prací

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí tříčlenná komise složená ze zástupce zadavatele (oeG) a 2 odborných zástupců v oblasti grafický design a média jmenovaných
vyhlašovatelem soutěže. Zasedání hodnotící komise se uskuteční 10. 04. 2019.

Kritériem pro hodnocení soutěžních děl bude:

 • splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na soutěžní díla,
 • jedinečnost a originalita návrhu,
 • výtvarná úroveň návrhu a jeho nápaditost,
 • nezaměnitelnost a rozpoznatelnost návrhu,
 • původnost návrhu,
 • jednoduchost a srozumitelnost návrhu.

Odměna

Vítěz soutěže obdrží cenu – finanční odměnu ve výši 25 000 Kč bez DPH za podmínky, že uzavře s vyhlašovatelem licenční smlouvu. Návrh licenční smlouvy je obsahem přílohy č. 1, jež tvoří nedílnou součást těchto podmínek.

Ke stažení

soutez-nove-logo-datovych-schranek-1.pdf 725 kB Stáhnout

Další soutěže

Posterheroes 2019: A Poster for Integration

Posterheroes 2019: A Poster for Integration

Deadline: soutěž byla ukončena (16. červen 2019, 23:59)
Odměna: Celkové finanční odměny 5 000 EUR (~128 000 CZK), výstavy a mediální propagace
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
Adobe Design Achievement Awards 2019

Adobe Design Achievement Awards 2019

Deadline: 21. červen 2019, 23:59
Odměna: Zařazení mezi Top Talent, speciální ročník přístup do Creative Cloudu a k Adobe balíčkům
Kategorie: Grafický design Digitální design & UX Ilustrace
Příležitosti: Soutěže Granty
Open Call: Vystavujte na přehlídce Pokoje 2019

Open Call: Vystavujte na přehlídce Pokoje 2019

Deadline: 31. srpen 2019, 23:59
Odměna: výstavní plocha na přehlídce, proplacení realizace do 1 000 CZK
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Interiér & architektura Šperk Grafický design Ilustrace Móda & doplněk Obalový design
Příležitosti: Výstavy Nabídky