Soutěž pro architekty a grafiky: Stálá expozice UPM

 

Kategorie: Interiér a architektura
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 13. 05. 2019

Uměleckoprůmyslové museum v Praze vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN projektovou soutěž na kreativní řešení stálé expozice, která je určena pro autorské týmy v minimálním složení architekt/produktový designér/scénograf + grafický designér.

Odborná porota z předložených portfolií vybere až 5 týmů, které vyzve do užší soutěže k předložní návrhů kreativního řešení expozice. Deadline výzvy je 13. 5. 2019 v 15:00. Na vítěze čeká spolupráce s kurátory UPM a zakázka v hodnotě 1.250.000 Kč.

Stálá expozice UPM

Nově řešená stálá expozice by měla pro návštěvníky připravit nevšední zážitek. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak prezentovat to nejlepší z bohatých sbírek UPM, které jsou od rekonstrukce hlavní budovy uloženy v depozitářích. Expozice představí užité umění a design od středověku po 20. století, a to prostřednictvím deseti témat ukazujících propojení umění a designu s životem jendotlivce i celé společnosti. Expozice bude v hlavní budově UPM (v ulici 17. listopadu na Praze 1) a bude zabírat celé
4. nadzemní podlaží o celkové rozloze 1192 m². 

Průběh soutěže

Soutěž je vyhlášena jako projektová, užší. Je zahájena touto otevřenou výzvou, do které se může hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou "žádostí o účast v soutěži" (formulář pro online odevzdání najdete níže na této stránce).

Odborná porota na základě přijatých žádostí s portfolii vybere 3–5 týmů, které budou vyzvány k předložení soutěžního návrhu. Ten bude porotou hodnocen anonymně. 

Kdy se žádost odevzdává?

Žádosti o účast v soutěži můžete odevzdat do 13. 5. 2019 do 15:00.

Ceny spojené s účastí v soutěži

S podáním žádosti o účast v soutěži (tato otevřená výzva) nejsou spojeny žádné ceny. 

K podání soutěžního návrhu bude poté vyzváno 3–5 účastníků. Porota soutěže stanoví pořadí na základě míry splnění hodnotících kritérií. Ceny spojené s podáním soutěžního návrhu jsou následující:

1. místo: 100.000 Kč 
2. místo: 70.000 Kč 
3. místo: 50.000 Kč
4. místo: 45.000 Kč
5. místo: 40.000 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. S oceněnými účastníky bude v pořadí dle umístění vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na realizaci architektonického a grafického řešení stálé expozice včetně licence v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH. Vyplacená cena spojená s účastí v soutěži bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným účastníkem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem: 
Lada Hubatová Vacková, kurátorka a teoretička designu, UMPRUM
Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
Jan Němeček, designér, studio Olgoj Chorchoj
Adam Štěch, kurátor a teoretik designu a architektury, studio OKOLO
Petr Uhlík, Uhlík architekti

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM
Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM
Iva Knobloch, kurátorka sbírky užité grafiky UPM
Dušan Seidl, vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM

Členové poroty s hlasem poradním:
Lenka Míková, Lenka Míková architekti
Jan Skřivánek, teoretik umění, šéfredaktor Art+Antiques
Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti UPM
Michaela Kindlová, vedoucí oddělení marketingu a PR UPM
Sylvie Novotná, produkce výstav UPM
Kurátoři UPM: Konstantina Hlaváčková, Lucie Vlčková, Jan Mergl, Petra Matějovičová, Jiří Fronek, Mariana Kubištová

Harmonogram soutěže

13. 5. 2019 v 15:00: deadline pro odevzdání žádostí o účast v soutěži
23. 5. 2019: osobní schůzka zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými týmy (osobní účast alespoň jedné osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži)
9. 7. 2019 v 15:00: deadline pro odevzdání soutěžních návrhů

19. 7. 2019: oznámení výsledků soutěže všem účastníkům
srpen–listopad 2019: práce na zakázce
únor 2020: otevření první části stálé expozice 

Kontakt

S dotazy k soutěži se obracejte na email: kamila.matouskova@czechdesign.cz. Všechny dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny v příloze č. 7 pod tímto článkem.

Ke stažení

dodatecne-materialy-fotografie-expozic-edukacni-cinnost-panelaz-video.zip 103 MB Stáhnout
upm-rezy-budovy-dwg.rar 6 MB Stáhnout

Další soutěže