Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž pro architekty a grafiky: Stálá expozice UPM

Soutěž byla ukončena
Deadline: 13. květen 2019, 15:00
Odměna: Zakázka v hodnotě 1.250.000 Kč + DPH
Kategorie: Interiér & architektura Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: http://www.upm.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN projektovou soutěž na kreativní řešení stálé expozice, která je určena pro autorské týmy v minimálním složení architekt/produktový designér/scénograf + grafický designér.

Odborná porota z předložených portfolií vybere až 5 týmů, které vyzve do užší soutěže k předložní návrhů kreativního řešení expozice. Deadline výzvy je 13. 5. 2019 v 15:00. Na vítěze čeká spolupráce s kurátory UPM a zakázka v hodnotě 1.250.000 Kč.

Stálá expozice UPM

Nově řešená stálá expozice by měla pro návštěvníky připravit nevšední zážitek. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak prezentovat to nejlepší z bohatých sbírek UPM, které jsou od rekonstrukce hlavní budovy uloženy v depozitářích. Expozice představí užité umění a design od středověku po 20. století, a to prostřednictvím deseti témat ukazujících propojení umění a designu s životem jendotlivce i celé společnosti. Expozice bude v hlavní budově UPM (v ulici 17. listopadu na Praze 1) a bude zabírat celé
4. nadzemní podlaží o celkové rozloze 1192 m². 

Průběh soutěže

Soutěž je vyhlášena jako projektová, užší. Je zahájena touto otevřenou výzvou, do které se může hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou "žádostí o účast v soutěži" (formulář pro online odevzdání najdete níže na této stránce).

Odborná porota na základě přijatých žádostí s portfolii vybere 3–5 týmů, které budou vyzvány k předložení soutěžního návrhu. Ten bude porotou hodnocen anonymně. 

Kdo se může účastnit?

Soutěže se mohou účastnit fyzické a právnické osoby, které:

a/ budou mít v týmu minimálně jednoho grafického designéra a současně alespoň jednu z následujících profesí: architekt nebo interiérový/produktový designér nebo scénograf (u těchto profesí požadujeme dosažené vysokoškolské vzdělání v daném oboru). Volitelně mohou tým doplnit o další profese: umělec, tvůrce audiovizuálních výstupů, odborník na práci s dětmi, apod.;

b/ budou oprávněny k podnikání v rozsahu potřebném pro provedení následné zakázky;

c/ čestným prohlášením prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků uvedených ve složení týmu a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
- se bezprostředně nezúčastnil přípravy a vyhlášení soutěže;
- není řádným členem/náhradníkem poroty, sekretářem, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
- není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob viz výše;
- není členem samosprávných orgánů nebo zaměstnancem zadavatele ani organizátora soutěže.

Co se do výzvy odevzdává?

Žádost o účast v soutěži obsahuje:

1/ Formulář žádosti o účast v soutěži
Formulář najdete v příloze č. 1, účastník soutěže (tj. zástupce týmu) formulář vyplní, podepíše a odevzdá scan.

2/ Informace o složení soutěžního týmu
Textový dokument, který sami vytvoříte a kde jmenovitě uvedete členy týmu, jejich roli v týmu, stručnou informaci o jejich vzdělání a zkušenostech. V týmu musí být minimálně jeden grafický designér a současně alespoň jedna z následujících profesí: architekt nebo interiérový/produktový designér nebo scénograf. Volitelně mohou tým doplnit o další profese: umělec, tvůrce audiovizuálních výstupů, odborník na práci s dětmi, apod. 

3/ Formulář s čestným prohlášením všech členů týmu
Formulář najdete v příloze č. 2. Každý člen týmu vyplní, podepíše a nascanuje. 

4/ Portfolio referenčních prací 
Grafická  znázornění a textové popisy celkově max. 8 referenčních prací (lze zařadit práce celého týmu nebo jeho jednotlivých členů). Povinně zastoupení členové týmu (architekt/interiérový/produktový designér/scénograf a grafik) musí být prezentováni alespoň dvěma ukázkami prací. U referenčních prací bude uveden autor, místo (u architektonických prací), rok zpracování a kontakt na klienta. Dále bude uvedena stručná textová zpráva charakterizující projekt. Doporučujeme uvést jak projekty, které jsou svým charakterem podobné předmětu této soutěže (výstavy, stálé expozice), tak i další reference (např. plakáty, katalogy, online propagační materiály). Portfolio se odevzdává ve formátu PDF, připravené pro tisk na A3, max. velikost 30 MB.

Jak se žádost odevzdává?

Všechny části žádosti se odevzdávají pouze elektronicky, a to ve formátu PDF v celkové max. velikosti 30 MB. Všechny dokumenty nahrajete do online formuláře, který je pod tímto článkem. Úspěšné odevzdání žádosti vám bude obratem potvrzeno automatickým emailem. Pokud by vám email nepřišel, obratem nás kontaktujte na emailu: kamila.matouskova@czechdesign.cz.

Kdy se žádost odevzdává?

Žádosti o účast v soutěži můžete odevzdat do 13. 5. 2019 do 15:00.

Ceny spojené s účastí v soutěži

S podáním žádosti o účast v soutěži (tato otevřená výzva) nejsou spojeny žádné ceny. 

K podání soutěžního návrhu bude poté vyzváno 3–5 účastníků. Porota soutěže stanoví pořadí na základě míry splnění hodnotících kritérií. Ceny spojené s podáním soutěžního návrhu jsou následující:

1. místo: 100.000 Kč 
2. místo: 70.000 Kč 
3. místo: 50.000 Kč
4. místo: 45.000 Kč
5. místo: 40.000 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. S oceněnými účastníky bude v pořadí dle umístění vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na realizaci architektonického a grafického řešení stálé expozice včetně licence v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH. Vyplacená cena spojená s účastí v soutěži bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným účastníkem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem: 
Lada Hubatová Vacková, kurátorka a teoretička designu, UMPRUM
Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
Jan Němeček, designér, studio Olgoj Chorchoj
Adam Štěch, kurátor a teoretik designu a architektury, studio OKOLO
Petr Uhlík, Uhlík architekti

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM
Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM
Iva Knobloch, kurátorka sbírky užité grafiky UPM
Dušan Seidl, vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM

Členové poroty s hlasem poradním:
Lenka Míková, Lenka Míková architekti
Jan Skřivánek, teoretik umění, šéfredaktor Art+Antiques
Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti UPM
Michaela Kindlová, vedoucí oddělení marketingu a PR UPM
Sylvie Novotná, produkce výstav UPM
Kurátoři UPM: Konstantina Hlaváčková, Lucie Vlčková, Jan Mergl, Petra Matějovičová, Jiří Fronek, Mariana Kubištová

Harmonogram soutěže

13. 5. 2019 v 15:00: deadline pro odevzdání žádostí o účast v soutěži
23. 5. 2019: osobní schůzka zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými týmy (osobní účast alespoň jedné osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži)
9. 7. 2019 v 15:00: deadline pro odevzdání soutěžních návrhů

19. 7. 2019: oznámení výsledků soutěže všem účastníkům
srpen–listopad 2019: práce na zakázce
únor 2020: otevření první části stálé expozice 

!V tomto článku jsou shrnuty nejdůležitější informace k soutěži, kompletní zadání a podmínky soutěže jsou ke stažení níže!

Kontakt

S dotazy k soutěži se obracejte na email: kamila.matouskova@czechdesign.cz. Všechny dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny v příloze č. 7 pod tímto článkem.

Ke stažení

upm-zadani-a-pravidla-souteze.pdf 290 kB Stáhnout
upm-priloha-c-1-zadost-o-ucast-v-soutezi-formular.pdf 20 kB Stáhnout
upm-priloha-c-2-cestna-prohlaseni-clenu-tymu-formular.pdf 20 kB Stáhnout
upm-priloha-c-3-kontaktni-udaje-a-cestna-prohlaseni.pdf 25 kB Stáhnout
upm-priloha-c-4-smlouva-o-dilo-a-licencni-smlouva.pdf 447 kB Stáhnout
upm-priloha-c-5-polozkovy-rozsah-nasledne-zakazky-a-harmonogram-praci.pdf 46 kB Stáhnout
upm-priloha-c-6-podklady-pro-vypracovani-soutezniho-navrhu.rar 510 MB Stáhnout
upm-priloha-c-7-zodpovezene-dotazy-5-6-2019.pdf 162 kB Stáhnout
zapis-z-osobni-schuzky-a-spolecne-prohlidky-prostor-23-5-2019.pdf 177 kB Stáhnout
dodatecne-materialy-fotografie-expozic-edukacni-cinnost-panelaz-video.zip 103 MB Stáhnout
upm-rezy-budovy-dwg.rar 6 MB Stáhnout

Další soutěže

Kaira Looro 2021: Women’s House – Architecture Competition

Kaira Looro 2021: Women’s House – Architecture Competition

Deadline: 30. duben 2021, 23:59
Odměna: 5.000 € (~130 000 Kč), realizace projektu, stáž ve společnosti Kengo Kuma
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže Stáže
Stavby s vůní dřeva 2021

Stavby s vůní dřeva 2021

Deadline: 30. červen 2021, 17:00
Odměna: celkové odměny v hodnotě 200 000 Kč + účast na výstavách + mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Communication Arts Design Competition 2021

Communication Arts Design Competition 2021

Deadline: 21. květen 2021
Odměna: celosvětová mediální propagace
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže