Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž o novou vizuální identitu městské části Praha 3

Soutěž byla ukončena
Deadline: 4. listopad 2019, 15:00
Odměna: Vítěz obdrží zakázku v hodnotě 350.000 Kč bez DPH
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.praha3.cz

Městská část Praha 3 ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN vyhlašuje soutěž na vytvoření nového vizuálního stylu městské části. Stylu, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou tvář městské části a její prezentace. Soutěž je otevřená, dvoukolová, v 1. kole anonymní, přičemž do 2. kola postoupí až 3 vybraní účastníci.

Cíl soutěže 

Najít designéra (nebo design studio) pro vytvoření nového vizuálního stylu městské části. Stylu, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou tvář městské části a její prezentace. Vytvořit manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit jeho postupnou implementaci.

Charakter a průběh soutěže 

Soutěž je vyhlášena jako otevřená, dvoukolová, v 1. kole anonymní, ve 2. kole neanonymní. Odborná porota následně pro druhé kolo vybere z došlých návrhů až 3 postupující účastníky. 

Účastníci soutěže

Soutěž o návrh je otevřena pro širokou odbornou veřejnost z České republiky i ze zahraničí. Účastníkem soutěže o návrh může být kterákoliv fyzická i právnická osoba, která řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. 

Porota soutěže

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže v následujícím složení:

Nezávislá část poroty / Externí odborníci:
Petr Babák - grafický designér, pedagog VŠUP a publicista
Robert. V Novák - grafický designér, fotograf, kurátor
Žaneta Kögler - grafická designérka, v letech 2012–2018 spoluvedoucí Ateliéru grafického designu 1 FaVU VUT v Brně a 2016–2018 vedoucí Oddělení marketingu a komunikace Moravské galerie v Brně.

Závislá část poroty / Zástupci městské části:

Jiří Ptáček - starosta městské části Praha 3
Pavel Trojan - vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace

Odměny

Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování kompletního grafického manuálu, požadované implementace a licence v hodnotě 350.000 Kč + případné DPH

Odměna pro účastníka za 3. místo je 30.000 Kč + případné DPH. Za 2. místo pak 40.000 Kč + případné DPH.

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů do 1. kola: 4. 11. 2019 do 15:00
Každý účastník může do soutěže přihlásit max. 2 návrhy, pokud tak učiní, musí každý jednotlivý návrh odevzdat zvlášť, tedy ve 2 obálkách. Návrhy je nutné odevzdat poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení organizátorovi) na podatelnu městské části na adrese Městský úřad Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30) Praha 3. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky vytištěné na formátu A3 a současně v elektronické podobě (na jednom nosiči CD/DVD či USB) a nesmí být označeny jménem účastníka. Návrhy musí být povinně ve formátu PDF. Přihlášku spolu se soutěžním návrhem je nutné odevzdat v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené nápisem: „Soutěž Vizuální identita městské části Praha 3 – NEOTVÍRAT“. 

Předpokládané oznámení výsledků 1. kola soutěže:  11. 11. 2019

Info

Kompletní zadání a pravidla soutěže jsou ke stažení níže pod tímto článkem (v tomto článku je zveřejněn pouze abstrakt zadání).

S případnými dotazy se prosím obracejte na Marka Vöröše, marek.voros@czechdesign.cz

Fotografie (6)

Ke stažení

priloha-c1-prihlaska.pdf 404 kB Stáhnout
priloha-c2-rozsah.pdf 478 kB Stáhnout
zadani-a-pravidla-soutez-vizualni-identita-mestske-casti-praha-3.pdf 662 kB Stáhnout
zizkovsky-panel-podklad3.docx 16 kB Stáhnout
zizkovsky-panel-podklad2.jpg 1 MB Stáhnout
zizkovsky-panel-podklad1.pdf 2 MB Stáhnout
63529-priloha-c3-smlouva-o-dilo-a-licencni-smlovapdf.pdf 1 MB Stáhnout

Další soutěže

Book in Progress 2020

Book in Progress 2020

Deadline: 31. říjen 2020
Odměna: Papír a tisk vlastní knihy
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
International Visual Identity Awards 2020

International Visual Identity Awards 2020

Deadline: 31. říjen 2020
Odměna: celosvětová propagace v designových a marketingových médiích
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Communication Arts 2021 Illustration Competition

Communication Arts 2021 Illustration Competition

Deadline: soutěž byla ukončena (18. září 2020, 23:59)
Odměna: celosvětová mediální propagace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže