Soutěž o návrh: Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 12. 06. 2023

Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 m2. | Zdroj: Město Rokycany Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 m2. | Zdroj: Město Rokycany

Město Rokycany ve spolupráci s městským architektem Štěpánem Kubíčkem vyhlašuje otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh veřejné budovy Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan.

O soutěži 

Dvoufázová otevřená projektová soutěž. Předmětem soutěže je návrh objektu, nebo objektů, kde bude umístěna tělocvična, školní jídelna s kuchyní a další doplňkové prostory. Areál bude sloužit primárně pro provoz obou nedalekých základních škol – ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru 64, v rámci školního vyučování bude využíván zejména žáky obou škol, nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude sloužit také široké veřejnosti, mládeži, sportovcům, spolkům, zájmovým kroužkům apod.

Potřeba nové stavby nebo souboru vznikla omezenými prostorovými kapacitami sousedních základních škol, ve kterých chybí tělocvična a prostory školní jídelny s kuchyní jsou nevyhovující. Vznikne veřejná stavba – městské komunitní centrum pro obyvatele města všech věkových kategorií. Kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru města je nedílnou součástí předmětu návrhu.

Plocha určená pro výstavbu nového objektu je součástí areálu ZŠ T. G. Masaryka a přímo na něj navazuje. Zahrada školy je v současné době využívána jako zahrada s venkovním pískovým hřištěm. Rozvojová plocha podél ulice U Saské brány je štěrkem zpevněný pozemek sloužící k parkování osobních vozidel. Oplocený dvůr Základní školy ulice Míru slouží jako nástupní a rekreační prostor přilehlé školy. Navržené řešení musí respektovat stávající urbanistické souvislosti, především vztah ke stávající stavební struktuře historického jádra města. Navržená stavba by neměla zásadně omezit okolní objekty bytových a rodinných domů, včetně možnosti využití jejich zahrad.

Úkolem soutěže je také předběžné ekonomické posouzení nákladů na realizaci stavby. Odhadované investiční náklady na celkovou realizaci záměru jsou v době vydání těchto podmínek 190 mil. Kč. Soutěž tyto náklady ověří. 

Poslední den lhůty pro odevzdání návrhů 1. fáze architektonické soutěže je 12. června 2023. Datum odevzdání soutěžních návrhů 2. kole je 11. září 2023

Porota 

Řádní členové poroty – závislí
Ing. Tomáš Rada – starosta města
Bc. Jiří Sýkora – místostarosta města

Řádní členové poroty – nezávislí
Ing. arch. Petra Coufal Skalická
Ing. arch. Jiří Zábran
Ing. arch. Ondřej Tuček

Náhradníci poroty – závislí
Karel Vodička – člen zastupitelstva a rady města Rokycany, ředitel DDM Rokycany

Náhradníci poroty – nezávislí
Ing. arch. Petr Hornát

Konktaktní údaje

Vyhlašovatel
Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

Organizátor
Městský architekt města Rokycany – Ing. arch. Štěpán Kubíček

Sekretář soutěže
Ing. arch. Martina Buřičová
o-a-s@seznam.cz

 

Další soutěže