Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž na vizuální styl Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roce 2021

Soutěž byla ukončena
Deadline: 15. červenec 2019, 15:00
Odměna: Celkové finanční odměny 6 800 EUR (~ 175 000 CZK)
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/2c7e277c-3ad8-4d8e-a07b-42700874d78d

Štatistický úrad SR vyhlašuje soutěž na vytvoření loga/logotypu a jednotného vizuálního stylu, včetně grafického manuálu na používání loga pro největší statistický projekt desetiletí – Sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2021. Zapojte se do soutěže a získejte zajímavou cenu!

O soutěži

„Súťaž je adresovaná jednotlivcom, kreatívnym tímom, grafickým štúdiám, či firmám. Logo sa bude používať v internej a externej komunikácii počas celého projektu. Veríme, že pomôže zrozumiteľnosti aj úspešnosti projektu,“ uvedla Ľudmila Ivančíková, generální ředitelka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Co se od návrhu očekává? 

Logo se má skládat ze dvou částí – grafický symbol a nápis –, oba prvky by měly být použitelné společně i samostatně. Logo má srozumitelně vystihovat téma, zejména přínosy sčítání. Současně má podněcovat motivaci obyvatel a obcí sčítání se zúčastnit.

Cílem je, aby bylo logo lehce zapamatovatelné, nezaměnitelné s jinými logy a dobře čitelné při zpracování různými tehcnologiemi v různých velikostech.

Základní podmínky soutěže

  • Do soutěže se může zapojit každá fyzická nebo právnická osoba.
  • Návrh musí být originálním dílem autora.
  • Základními kritérii hodnocení je srozumitelnost tématu, kreativita, originalita a fukčnost a možnosti využití v elektronické komunikaci.
  • Grafický návrh je třeba zaslat v barevném i černobílém provedení, spolu s přihláškou v papírové formě.
  • Soutěžní návrh musí být ve všech provedeních předložený i v elektronické podobě na CD/DVD a nebo na flash disku ve formátech JPG a PDF v křivkách.

Přihlášení návrhů

Každý účastník soutěže smí podat 1 až 3 návrhy, ke každému návrhu přiloží samostatnou písemnou explikaci grafického řešení logotypu.

Návrh loga spolu s přihláškou doručte do 15. července 2019 do 15:00 poštou na adresu podatelny: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, v uzavřené obálce označené heslem „Súťaž o logo SODB 2021 – Neotvárať“. 

Hodnocení a odměny

Ze všech návrhů vybere odborná porota (složená z odborníků v oblasti designu a zaměstnanců ŠÚ SR) 5 návrhů, které odmění částkou 200 EUR.

V druhém kole odborná komise vybere vítěze. Ten získá odměnu 6 000 EUR, která se skládá ze dvou částí – 2 000 EUR za postoupení licenčních práv a 4 000 EUR jako cena za dílo (vypracování jednotného vizuálního stylu a grafického manuálu).

Více informací o soutěži, přihlášku i podrobné soutěžní podmínky naleznete v přiložených přílohách na webu soutěže.

Další soutěže

Teendesign 2019

Teendesign 2019

Deadline: 30. listopad 2019
Odměna: účast na kurzech mezinárodní letní školy umění ArtCamp 2020
Kategorie: Produktový design Grafický design Ilustrace Šperk Móda & doplněk Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Soutěž pro designéry Dokaž, že štítek není jenom značka

Soutěž pro designéry Dokaž, že štítek není jenom značka

Deadline: 21. listopad 2019, 18:00
Odměna: 90.000 CZK celkově
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Otevřená soutěž na novou vizuální identitu České filharmonie

Otevřená soutěž na novou vizuální identitu České filharmonie

Deadline: 13. listopad 2019, 15:00
Odměna: Celkové odměny 150.000 Kč + zakázka na dopracování v max. hodnotě 400.000 Kč + zakázka na zpracování materiálů na 5 let
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže