Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž na vizuální identitu pro MAPPA Ostrava

Soutěž byla ukončena
Deadline: 5. březen 2020, 12:00
Odměna: Celkové finanční odměny 115 000 CZK (implementace a licence pro vítěze 90 000 CZK)
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.mappaostrava.cz/vizual

Městská příspěvková organizace MAPPA vyhlašuje soutěž na zpracování nové vizuální identity, která doplní stávající logo organizace a vytvoří tak jedinečnou podobu, kterou se bude moct prezentovat veřejnosti.

Soutěž je otevřená, anonymní a jednokolová. V rámci soutěže bude vyhlášen vítěz a také 2. a 3. místo.

​Cíl soutěže

Cílem soutěže je najít designéra (nebo design studio) pro vytvoření nového vizuálního stylu MAPPA. Stylu, který doplní stávající logo, které bylo vytvořeno v rámci zachování identity města Ostravy. Vizuální styl musí reprezentovat charakter veřejného prostoru v Ostravě. Najít designéra (design studio), který vytvoří komplexní manuál pro využití nového vizuálního stylu.

​Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže o návrh může být kterákoliv fyzická i právnická osoba, která řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Soutěž o návrh je otevřena pro širokou odbornou veřejnost z České republiky i ze zahraničí.

​Porota

Nezávislá část poroty / Externí odborníci:

  • doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD., vedoucí ateliéru grafického designu UTB 
  • Adam Štěch, kreativní skupina Okolo
  • Martin Tošenovský, majitel marketingové agentury Leemon

Hlas poradní za nezávislou část poroty: 

  • Dominik Kandravý, grafický designer

Závislá část poroty / Zástupci MAPPA Ostrava:

  • Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA Ostrava
  • Vendula Margaretis Rechová, Brand manager MAPPA

Hlasy poradní za závislou část poroty: 

  • Tomáš Zetek, komunikace a participace MAPPA
  • Zuzana Kotyzová, komunikace a participace MAPPA
  • Lenka Hochová, komunikace a participace MAPPA

​Odměny

Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování kompletního grafického manuálu (logo je již zpracováno), požadované implementace a licence v hodnotě 90 000 Kč + DPH, pokud je plátce. Odměna za 2. místo pak činí 15 000 Kč + DPH, pokud je plátce a za 3. místo pak 10 000 Kč + DPH, pokud je plátce. 

Přihlášení prací

Poslední termín pro odevzdání návrhů: 5. 3. 2020 do 12:00.

Každý účastník může do soutěže přihlásit max. 2 návrhy, pokud tak učiní, musí každý jednotlivý návrh odevzdat zvlášť, tedy ve 2 obálkách. Návrhy je nutné odevzdat poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení organizátorovi) na podatelnu města Ostravy. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky vytištěné na formátu A3 a současně v elektronické podobě (na jednom nosiči USB) a nesmí být označeny jménem účastníka. Návrhy musí být povinně ve formátu PDF. Soutěžní návrh je nutné odevzdat v řádně uzavřené, neoznačené a neprůhledné obálce, která bude vložena spolu s přihláškou do další neprůhledné a řádně uzavřené obálky viditelně označené nápisem: „Soutěž: Vizuální identita pro MAPPA – NEOTVÍRAT“. 

Předpokládané oznámení výsledků soutěže:  10. 3. 2020.

​Další info

Stáhněte si kompletní zadání a pravidla soutěže.

S případnými dotazy se prosím obracejte na info@mappaostrava.cz.

Další soutěže

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Deadline: 15. červen 2020, 16:00
Odměna: celkové odměny 6 200 EUR (~ 160 000 CZK), 3 týdenní honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Dezeen Awards 2020

Dezeen Awards 2020

Deadline: 9. červen 2020, 23:59
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Jednotná vizuální identita pro Muzeum Novojičínska

Jednotná vizuální identita pro Muzeum Novojičínska

Deadline: 27. květen 2020, 12:00
Odměna: Zakázka v hodnotě 300.000 Kč
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže