Soutěž na proměnu údolí letního kina a přilehlé skautské klubovny Jemnice

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 10. 10. 2023

Letní kino Jemnice | Zdroj: Dark Zin Letní kino Jemnice | Zdroj: Dark Zin

Předmětem soutěže je návrh architektonicko-krajinářského řešení proměny údolí letního kina a přilehlé skautské klubovny v bezprostřední blízkosti historického centra města Jemnice a zámeckého parku. Jedinečné prostředí údolí, zaklíněné v historické části města, mezi parky a s kulisou vzrostlých stromů nabízí nezměrný potenciál pro vytvoření inspirujícího a reprezentativního společensko-kulturního prostoru pro širokou veřejnost a také kvalitního zázemí pro místní skautský oddíl.

Skautská klubovna a přilehlý venkovní prostor bude uspokojovat potřeby místního oddílu s možností konání skautských akcí i regionálního významu. Veřejný prostor v těsném sousedství pak bude multifunkční a flexibilní tak, aby umožňoval konání menších společenských a kulturních akcí, pořádání různých koncertů, happeningů, malých trhů, letního promítání atd. K tomu bude třeba vybudovat diskrétní zázemí menšího rozsahu. Skautská klubovna, společenský prostor a přilehlé svahy budou tvořit jedno harmonické prostředí.

Soutěž je jednofázová, otevřená a návrhy je třeba poslat nejpozději 10. října 2023 do 15 hod. Více informací o soutěži včetně zadávací dokumentace naleznete na webových stránkách Portálu pro vhodné uveřejnění.

Další soutěže