Soutěž na nový vizuální styl města Liberec

 

Kategorie: Grafický design
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 30. 11. 2016

Město Liberec vyhlašuje otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuálního stylu pátého největšího města v České Republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 315 000 Kč.

KOMPLETNÍ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NAJDETE KE STAŽENÍ NÍŽE.

Soutěž na nový vizuální styl vyhlásil Liberec už dvakrát a dvakrát ji také zrušil. Důvodem byl nízký počet prací, které dostatečně nereprezentovali požadavky na kvalitu stanovené vyhlašovatelem. Vedení města se jednohlasně shodlo, že výsledky designérské soutěže musí přinést kvalitní prezentaci města. Proto se Liberec rozhodl svěřit organizování soutěže do rukou sdružení CZECHDESIGN, které již přes 10 let organizuje designérské soutěže a úspěšně tak dostává design do praxe.

Předmět soutěže:
Nový vizuální styl

Předmětem soutěže je návrh loga a celkového konceptu jednotného vizuálního stylu pro město Liberec. Nový jednotný vizuální styl nahradí stávající logo a sjednotí roztříštěnou podobu grafické prezentace města s důrazem na komunikaci směrem k návštěvníkům města a turistům.

Od návrhu očekáváme výstižnost, zapamatovatelnost, nezaměnitelnost a jednotnou myšlenku. Důležitá je také práce s fotografií (obrazovou přílohu k pravidlům můžete stáhnout zde).

Soutěž je vyhlášena jako veřejná, dvoukolová, v prvním kole anonymní, ve druhém kole neanonymní. Každý soutěžící může přihlásit jen 1 variantu návrhu.

Předmětem odevzdání 1. kola je:

 • návrh loga / logotypu města
 • návrh na plakát pro kulturní akci pořádanou městem
 • návrh letáku DL
 • návrh propagačního předmětu : papírová taška, látková taška (vizualizace)

Předmětem odevzdání 2. kola je:

 • soutěžní návrh vybrané části grafického manuálu. 

Termíny

 • 1. kolo: odevzdání 30. 11. 2016 do 12.00 hodin. 

Hodnocení 1. kola v týdnu od 5.  do 9. 12. 2016.

 • 2. kolo: odevzdání 31. 1. 2017 do 12.00 hodin. 

Hodnocení 2. kola v týdnu od 6. do 10. 2. 2017.

Konečné výsledky soutěže budou oznámeny do 7. 3. 2017

Odměny

Skicovné 30 000 Kč pro účastníky druhého kola.

Výherce získá zakázku na dopracování grafického manuálu
za 315 000 Kč.

Porota a hodnocení soutěže

Porota hodnotí tato kritéria (bez udání pořadí důležitosti): komplexní grafickou kvalitu návrhu, výstižnost, zapamatovatelnost, nezaměnitelnost, jednotnou myšlenku, práci s fotografií. Bude přihlédnuto také k licenčním podmínkám použitých písem.

Odborná porota:

 • prof. akad. mal. Rostislav Vaněk
 • MgA. Věra Marešová 
 • MgA. Lukáš Kijonka
 • Mgr. Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec

Zástupci města:

 • Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec
 • Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
 • PhDr. Mgr. Ivan Langr, Náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Kompletní soutěžní podmínky najdete ke stažení níže.

Profil zadavatele: zakazky.liberec.cz/contract_display_795.html

Otázky k soutěži budou zodpovězeny na profilu zadavatele.

Ke stažení

liberec-zadani.pdf 1 MB Stáhnout
liberec-priloha-1-prihlaska.pdf 21 kB Stáhnout
liberec-priloha-2-zadani-2-kola.pdf 504 kB Stáhnout
liberec-priloha-3-ramcovy-obsah-grafickeho-manualu.pdf 508 kB Stáhnout
liberec-priloha-4-smlouva-o-dilo-a-licencni-ujednani.pdf 536 kB Stáhnout
liberec-priloha-5-obrazova-priloha-odkaz.pdf 185 kB Stáhnout

Další soutěže