Soutěž na novou vizuální identitu pro město Lovosice: Open call

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 03. 05. 2023

Město Lovosice se nachází v Ústeckém kraji, v malebné labské rovině na levém břehu Labe, na samém úpatí Českého středohoří. Připravuje soutěž na novou vizuální identitu a grafičtí designéři mohou projevit zájem o účast do 3. 5. 2023

Podoba nové vizuální identity Lovosic vzejde z designérské soutěže. Soutěž bude probíhat jako uzavřená, jednofázová a budou do ní vyzváni 3 účastníci na základě projeveného zájmu a odborného posouzení předložených portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu získá následnou zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci. O vítězi rozhodne porota složená z externích odborníků z řad grafických designérů a zástupců města. Podobu a průběh soutěže konzultuje vyhlašovatel s organizací Czechdesign.

Zájemci o účast v soutěži mohou svá portfolia a kontaktní údaje (telefon, e-mail) posílat do 3. května  2023 do 12 hodin Michela Holubec Birtusové na email: michaela.birtusova@czechdesign.cz

Účastníci obdrží výsledky o výběru účastníků v květnu 2023.

Další soutěže