Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž na novou vizuální identitu Galerie hlavního města Prahy

Soutěž byla ukončena
Deadline: 22. květen 2017, 12:00
Odměna: zakázka pro vítěze za 400.000 CZK, odměny pro 5 finalistů celkem 130.000 CZK
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: http://ghmp.cz/soutez/

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České Republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.

Vítězem soutěže je Anymade Studio.
Výsledky 2. kola soutěže a pořadí finalistů.
Výsledky 1. kola soutěže a představení 5 finalistů.

V současné době Galerie hlavního města Prahy postrádá jednotnou vizuální identitu, která by zajistila systém pro všechny výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.

Po intenzivní přípravě a identifikaci současných i budoucích potřeb přichází Galerie hlavního města Prahy se zadáním pro otevřenou soutěž. Jejím předmětem je nová koncepce vizuální identity, která zajistí jednotnou komunikaci instituce jako celku. Organizátorem soutěže je CZECHDESIGN, který již přes 10 let organizuje designérské soutěže a úspěšně tak dostává design do praxe.

Předmět soutěže:
Nová vizuální identita

Předmětem soutěže je návrh celkového konceptu jednotné vizuální identity pro GHMP. Nová vizuální identita sjednotí roztříštěnou podobu grafické prezentace galerie a všech jejich objektů. Hlavní důraz je kladen na koncept a sjednocující systém celé vizuální komunikace. Nový logotyp GHMP bude součástí tohoto systému, není však považován za prvořadý.

Důležitá je zejména praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty, které podléhají vlastnímu grafickému zpracování, a zároveň schopnost sjednotit vizuální komunikaci pro GHMP jako celek. Vizuální identita musí fungovat jak v tištěných výstupech, tak v online komunikaci (ve webových prohlížečích, aplikacích, na sociálních sítích).

Soutěž je vyhlášena jako veřejná, dvoukolová, v prvním kole anonymní, ve druhém kole neanonymní. Každý soutěžící může přihlásit jen 1 variantu návrhu.

Předmětem odevzdání 1. kola je:

 • návrh konceptu a systému vizuální identity GHMP,
 • návrh univerzální šablony plakátů k výstavám a plakátu konkrétní výstavy,
 • návrh pohyblivého online banneru,
 • návrh vizuálního řešení označení 2 konkrétních budov galerie,
 • návrh logotypu galerie, který bude založený na zkratce „GHMP“,
 • návrh aplikace grafiky na propagační předmět (volitelné).

Předmětem odevzdání 2. kola je:

 • soutěžní návrh vybrané části grafického manuálu.

Termíny

1. kolo: odevzdání 22. 5. 2017 do 12.00 hodin.

Hodnocení 1. kola v termínu od 24. do 26. 5. 2017.

2. kolo: odevzdání 21. 8. 2017 do 12.00 hodin.

​Hodnocení 2. kola v termínu od 28. do 31. 8. 2017.
Konečné výsledky soutěže budou oznámeny do 6. 10. 2017.

Odměny

Do 2. kola soutěže postoupí 5 vybraných návrhů, které budou finančně ohodnoceny odměnou za umístění, jejíž součástí je také skicovné.

 • 1. místo 35 000 Kč a získání zakázky na GM v hodnotě 400 000 Kč
 • 2. místo 30 000 Kč
 • 3. místo 25 000 Kč
 • zvláštní odměna 20 000 Kč pro další dva návrhy, které se neumístí
 • pro účastníky 2. kola soutěže účast na výstavě návrhů v prostorách GHMP po skončení soutěže

Porota a hodnocení soutěže

Porota hodnotí tato kritéria (bez udání pořadí důležitosti): komplexní grafickou kvalitu návrhu, zapamatovatelnost, nezaměnitelnost, jednotnou myšlenku, schopnost splnit potřeby současné komunikace, schopnost dlouhodobě prezentovat sebevědomou galerijní instituci a všechny její součásti (budovy), praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty a expozice a zároveň schopnost sjednotit vizuální komunikaci pro GHMP jako celek. Bude přihlédnuto také k licenčním podmínkám použitých písem.

Odborná porota:
prof. Petr Babák, grafický designér, spoluautor vizuálních identit Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a řady dalších institucí 
Mgr. art. Branislav Matis, slovenský grafický designér, autor vizuální identity Slovenské národní galerie
MgA. Adéla Svobodová, grafická designérka, autorka vizuální identity galerie Plato a projektů GHMP
Mgr. Karolína Jirkalová, kritička a teoretička umění a architektury, redaktorka Art+Antiques
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu a ředitelka CZECHDESIGN

Zástupci GHMP:
PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka GHMP
PhDr. Hana Larvová, vedoucí Oddělení sbírek GHMP
Mgr. Michaela Vrchotová, vedoucí PR a marketingového oddělení GHMP
Ing. Lucie Jamníková, PR a marketingová specialistka GHMP

Expertní poradci poroty (hlas poradní):
Mgr. Denisa Havrdová, spolumajitelka značky Papelote
Miroslav Koláček, vedoucí Oddělení obchodu, investic a správy budov GHMP

Prohlídky objektů GHMP

V termínech 13. 4. v 11:00, 18. 4. v 11:00 a 26. 4. v 18:00 se pro zájemce o účast v soutěži uskuteční prohlídky po objektech GHMP s možností seznámit se s výstavními expozicemi, budovami a propagačními materiály GHMP (účast na těchto prohlídkách není pro soutěžící povinná). Sraz je vždy u vstupu do Domu Fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1.

Pro účast na jednotlivých prohlídkách se registrujte na emailu pr@ghmp.cz vždy alespoň jeden den před termínem prohlídky.

Během prohlídky objektů nebudou zodpovídány dotazy týkající se průběhu soutěže, kvůli zachování rovného přístupu k informacím.

! 2. KOLO SOUTĚŽE !

Kompletní soutěžní podmínky najdete ke stažení níže.
S otázkami k soutěži se obracejte na kontakt Kamila Matějková, kamila.matejkova@czechdesign.cz nebo Michaela Holubec Birtusová, michaela.birtusova@czechdesign.cz.

Odpovědi  na dotazy budou zveřejňovány v příloze č. 9 níže. 

Osobní odevzdání návrhů do 2. kola soutěže je možné na adrese CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1 od pondělí do pátku od 10 do 19 hodin. V pondělí 21. 8. je možné odevzdání od 10 do 12 hodin.

Co má nová vizuální identita galerii přinést? Přečtěte si rozhovor s ředitelkou GHMP k probíhající soutěži.

Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Typ soutěže: otevřená, dvoukolová, anonymní soutěž
Počet přihlášených: 90
Počet vítězů: 1 - Anymade Studio
Výstava Nová vizuální identita GHMP

Výstava Nová vizuální identita GHMP

Výstava, 22. 9. 2017 - 7. 10. 2017
GHMP ve spolupráci s CZECHDESIGN, Colloredo-Mansfeldský palác, piano nobile, Karlova 2, Praha

Grafický design
Open House Praha 2017

Open House Praha 2017

Festival, 13. 5. 2017 - 14. 5. 2017
Open House Praha, , Praha

Interiér & architektura
Přednáška Magdaleny Juříkové: Prezentace ženského umění v koncepci GHMP

Přednáška Magdaleny Juříkové: Prezentace ženského umění v koncepci GHMP

Přednáška, 3. 5. 2017, 16:00
FUD UJEP, aula 537, Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Teorie a historie
Přednášky doktorandů FUD

Přednášky doktorandů FUD

Přednáška, 5. 4. 2017, 11:00
FUD UJEP, aula č.537, Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Představujeme vám finálové návrhy v soutěži na vizuální identitu Prahy 3
Rok poté. GHMP novou vizuální komunikací míří mezi světové galerie
Biblos•téké. Výstava knih na poličce Galerie UM
Nový vizuální styl GHMP v časopise Font
Jsme pyšní na krásné nové plechovky Nescafé Azera, kterým jsme pomohli na svět
Nové logo Liberce: Po 2 propadácích se město obrátilo na CZECHDESIGN
Anymade pro GHMP: nechceme být arogantní
Soutěž na nový vizuál GHMP i v Lidových novinách
5 designérů ve finále Soutěže na novou vizuální identitu GHMP. Kdo zvítězí?
Prezentace galerií napříč světem
Pouhé logo pro potřeby metropolitní galerie nestačí
Designéři z UTB a UMPRUM uspěli v soutěži Nescafé Azera
Finalisté soutěže na vizuální styl města Liberec
UNESCO, teď Liberec. Zámiš vyhrál soutěž na vizuální styl 5. největšího města
Galerie hlavního města Prahy bude hledat novou vizuální identitu otevřenou soutěží

Další soutěže

Book in Progress 2021

Book in Progress 2021

Deadline: 31. říjen 2021
Odměna: Papír a tisk vlastního projektu v hodnotě 300 000 Kč
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
iF Design Award 2022

iF Design Award 2022

Deadline: 19. listopad 2021, 23:59
Odměna: Balíček efektivní propagace, výstava v Hamburku, 4 500 EUR (~ 115 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Service design Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
C-IDEA Design Award 2021

C-IDEA Design Award 2021

Deadline: 28. únor 2022
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Grafický design Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže