Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž na logo a logotyp spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko

Soutěž byla ukončena
Deadline: 21. říjen 2019, 14:00
Odměna: Celkové finanční odměny 13 200 CZK + vytvoření manuálu v hodnotě 75 000 CZK
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.mukolin.cz/cz/o-meste/064927-soutez-o-navrh-na-vytvoreni-loga-a-logotypu-turisticke-oblasti-kutnohorsko-a-kolinsko.html

Chrám sv. Bartoloměje, oblast Kutnohorska a Kolínska, zdroj: spolek Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko Chrám sv. Bartoloměje, oblast Kutnohorska a Kolínska, zdroj: spolek Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. vyhlašuje soutěž na vytvoření loga a logotypu spolku. Cílem vytvoření vizuálního stylu je jednotná prezentace turistické oblasti/destinace Kutnohorsko a Kolínsko.

*CZECHDESIGN není organizátorem soutěže.

O soutěži

Předmětem soutěže je grafický návrh jednotného vizuálního stylu. Součástí návrhu jednotného vizuálního stylu bude logo (grafický symbol, značka organizace) a logotyp (slovní označení organizace). Logo a logotyp bude základem jednotného vizuálního stylu destinace pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí.

Logo by mělo vystihovat oblast, kterou spolek zastupuje prostřednictvím svých členů. Logotyp by měl vyplývat ze jména spolku „Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko“.

Logo a logotyp a následně zpracovaný logomanuál tohoto vizuálního stylu se bude využívat v rámci webové prezentace oblasti, na sociálních sítích a i ve všech tištěných materiálech, které spolek vydá. Je důležité, aby bylo logo pochopitelné i v zahraniční a z toho vyplývá potřeba, aby existovala možnost logotyp přeložit do anglického jazyka.

Požadavky

Barevnost loga a logotypu není ničím determinována. Jeho umístění při tisku může být jak vertikální, tak i horizontální.

Každý účastník může předložit pouze jeden návrh. Logomanuál není předmětem této soutěže, ale bude vytvořen následně na základě jejích výsledků.

Logo a logotyp musí být provedeny v maximálním rozměru 150 x 150 mm a v minimálním rozměru 15 x 15 mm, v elektronické podobě ve formátu PDF (všechny součásti soutěžního návrhu jednoho soutěžícího na 1 nosiči – USB, CD/DVD) a to v následujících variantách:

  • barevné provedení,
  • černobílé provedení,
  • inverzní barevné provedení,
  • inverzní černobílé provedení.
  • a některé příklady aplikace na hlavičkový papír, vizitku, upomínkové předměty jako např. tužka, tričko, USB, hrneček, blok, taška.

Přihlášení prací

Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku, jejíž nezbytnou součástí je soutěžní návrh splňující požadavky zadání, nejpozději do pondělí 21. října 2019 do 14:00 hodin.

Přihláška musí být doručena do uvedené doby na adresu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s., podatelna MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město, a to v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – soutěž VIZUÁLNÍ IDENTITA Kutnohorsko a Kolínsko“.

Hodnocení a odměny

Ze soutěžních návrhů, které splnily požadavky na zadání, vybere hodnotící komise na základě stanovených kritérií 3 nejlepší soutěžní návrhy, které následně finančně odmění, a zároveň bude vybrán vítěz soutěže, se kterým spolek uzavře smlouvu na vytvoření vizuální identity/logomanuálu.

  • 1. místo – 5 500 Kč a smlouva na zpracování celého projektu vizuální identity v max. hodnotě 75 000 CZK včetně DPH,
  • 2. místo – 4 400 Kč,
  • 3. místo – 3 300 Kč.

Více o soutěži se dozvíte na webu městského úřadu Kolín.

Ke stažení

soutez-vizualni-identita-vyhlaseni-tokk.pdf 1 MB Stáhnout
doplnek-odpovedi-na-dotazy-1-1.pdf 940 kB Stáhnout

Další soutěže

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Deadline: 15. červen 2020, 16:00
Odměna: celkové odměny 6 200 EUR (~ 160 000 CZK), 3 týdenní honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Dezeen Awards 2020

Dezeen Awards 2020

Deadline: 9. červen 2020, 23:59
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Fedrigoni Top Award 2021

Fedrigoni Top Award 2021

Deadline: 30. červen 2020, 23:59
Odměna: účast na výstavě, mediální propagace
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže