Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž na jednotnou vizuální identitu hradecké Galerie moderního umění

Soutěž byla ukončena
Deadline: 21. říjen 2019, 12:00
Odměna: předběžná cena zakázky je 180 000 CZK, 2. místo – 15 000 Kč, 3. místo – 10 000 Kč
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.galeriehk.cz/jednotna-vizualni-identita.html

Stávající logo organizace, zdroj: galeriehk.cz Stávající logo organizace, zdroj: galeriehk.cz

Galerie moderního umění v Hradci Králové vyhlašujeme otevřenou veřejnou soutěž na jednotnou vizuální identitu instituce. Hledá grafika, studio, kreativce, který nejvýstižněji vizuálně uchopí její poslání. Soutěž je otevřená do 21. října 2019 do úderu 12:00. Na vítěze čeká zakázka v hodnotě 180 000 korun.

O soutěži

Soutěž je veřejná, vyzvaná, anonymní, jednokolová

Je určená fyzickým i právnickým osobám, kteří vyplní přihlášku a splní uvedené podmínky. Každý účastník může odevzdat pouze 1 soutěžní návrh.

Záměrem vypsání soutěže o jednotnou vizuální identitu je najít takové grafické řešení, které by korespondovalo s posláním a vizí Galerie moderního umění, coby místa se stálou expozicí mapující 20. století až do současnosti, ale také institucí sledující současné tendence skrze dočasné výstavní projekty.

Cílem vizuální identity by měla být reprezentace organizace jako svébytné a jedinečné instituce. Měly by se tím sjednotit vydávané materiály a elektronické výstupy ke galerii pořádaným akcím tak, aby
na první pohled bylo jasné, že je realizuje jedna instituce.

Hlavním požadavkem je praktičnost a přenositelnost na jednotlivé projekty. Jednotný vizuální styl musí obsáhnout jak tištěné, tak elektronické a online výstupy.

Hodnotící parametry

Při hodnocení bude kladen důraz na:

 • výtvarnou a technickou úroveň navrženého řešení,
 • srozumitelnost a intuitivnost,
 • možnost rozvíjení návrhu, resp. schopnost reagovat na budoucí rozšíření (nové projekty atd.),
 • písma navržená pro užití jednotné vizuální identity včetně jejich řezů musí být plně lokalizována pro český i anglický jazyk,
 • značka i logotyp budou mít nadčasovou platnost, musí být odlišitelné od značek a logotypů ostatních kulturních institucí a dalších subjektů,
 • aplikace návrhu na označení budovy: nápisem galerie umění (GALERIE UMĚNÍ) na zábradlí nad vchodem galerie a aplikace logotypu na vlajku plánovanou stožár na kupoli galerie.

Požadované soutěžní dokumenty

Grafická část vytištěná na formátu A3, na žádném nesmí být uvedeny identifikační údaje soutěžících.

 • textové vysvětlení fungování systému jednotné vizuální identity, její východiska a používání v praxi (max. rozsah 400 slov nebo 3000 znaků) Součástí textu bude popis použitých písmem a licenční podmínky jejich užívání,
 • návrh logotypu,
 • grafická šablona pro 2 tištěné materiály,
 • aplikace grafiky na libovolném propagačním předmětu,
 • aplikace grafiky na budovu Galerie moderního umění.

Více informací naleznete ve výzvě k soutěži a na stránkách Galerie moderního umění.

Přihlášení prací

Mezní termín podání soutěžních návrhů je pondělí 21. října 2019 do 12 hodin (návrh musí být v tomto termínu dodán).

Návrhy budou hodnoceny anonymně odbornou porotou, proto je nutné zaslané podklady anonymizovat. V tištěné podobě budou v uzavřené obálce označené jménem autora (studia) a textem „Galerie moderního umění Hradec Králové – jednotný vizuální styl — NEOTVÍRAT“ doručeny do uvedeného termínu a na adresu sídla organizace: Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové

Ceny

Předběžná celková hodnota zakázky je 180 000 CZK včetně DPH, která představuje vyhotovení kompletního grafického manuálu. Rámcový obsah grafického manuálu je specifikován v příloze č. 2. Druhé místo v soutěži bude ohodnoceno částkou 15 000 CZK, autor na 3. místě získá odměnu 10 000 CZK.

Výsledná podrobná specifikace zakázky bude dohodnuta s vybraným zpracovatelem a uvedena ve smlouvě o dílo a bude v tomto rozsahu:

 • vytvoření jednotné vizuální identity organizace včetně grafického manuálu,
 • vytvoření značky a logotypu organizace.

Ke stažení

vyzva-vizualni-identita-galerie-moderniho-umeni.pdf 402 kB Stáhnout

Další soutěže

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Deadline: 15. červen 2020, 16:00
Odměna: celkové odměny 6 200 EUR (~ 160 000 CZK), 3 týdenní honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Dezeen Awards 2020

Dezeen Awards 2020

Deadline: 9. červen 2020, 23:59
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Fedrigoni Top Award 2021

Fedrigoni Top Award 2021

Deadline: 30. červen 2020, 23:59
Odměna: účast na výstavě, mediální propagace
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže