Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž Moment odvahy: vytvořte svou vlastní poctu revolučním plakátům

Soutěž byla ukončena
Deadline: 20. říjen 2019, 23:59
Odměna: Celkové odměny 17 000 CZK, výstava 10 nejlepších prací
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.skautskyinstitut.cz/momentodvahy/

Skautský institut vyhlašuje výtvarnou soutěž. V souvislosti s oslavami 30. výročí Sametové revoluce 17. listopadu 1989 budou ve Skautském institutu vystaveny dobové revoluční plakáty. Připomínání je důležité, ale ještě důležitější je odnést si z historie něco pro současnost. A právě proto je úkolem soutěžících navázat na tyto plakáty v kontextu současné společenské situace.

Úkolem soutěžících je navázat na plakáty z podzimu 1989 v kontextu současné společenské situace při zachování formátu ilustrovaného / typografického / monumentálního / klasického / výtvarného plakátu.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti, dospívající dospělí, široká veřejnost se zájmem o umění. 

Téma a zpracování

Skautský institut se při oslavách revoluce zaměřuje na „moment odvahy“ – tedy na chvíli, kdy se člověk rozhodne vystoupit ze svojí komfortní zóny a veřejně projevit nějakou formu nesouhlasu. Myšlenky svobody, demokracie a odvahy ale považujeme za univerzálně platné a chtěli bychom je touto formou zdůraznit. Skautský institut je ale apolitický, a tak nebudeme přijímat návrhy, které by jakýmkoliv způsobem reagovaly na konkrétní současné politické představitele a strany.

Způsob zpracování plakátu není pevně daný, výtvarná forma ale bude hlavním kritériem hodnocení. Východiskem by měly být plakáty z roku 1989, způsob jejich zpracování, urgence a nadčasovost jejich sdělení. Výtvarná forma, ačkoliv by měla vycházet z tradičních technik, by ale neměla sklouznout ke zbytečnému historismu a měla by zůstat moderní.

Revoluční plakáty k nahlédnutí zde: www.designiq.cz/1989

Celá pravidla soutěže najdete v pdf.

Odevzdání prací

Odevzdávejte 1 návrh jak v elektronické, tak ve fyzické podobě na e-mail momentodvahy@skautskyinstitut.cz a do Skautského institutu, který sídlí na adrese: Staroměstském náměstí 4/1, Praha 1 (u zaslání poštou rozhoduje razítko pošty).

Odevzdávejte spolu se základními informacemi o předkladateli (jméno, kontakt, škola/zaměstnání, věk). Formát předkládaného návrhu A3, elektronická podoba ve formátu připraveném pro tisk A2 a A1 (tisková data pro tyto formáty, PDF, 300 dpi).

Porota

  • Helena Šantavá – grafička
  • Luke Tomski – ilustrátor
  • Stanislav Setinský – ilustrátor a grafik
  • Jan Štern – noční starosta Prahy, zástupce MHMP

Ocenění a výstava

Soutěž je symbolicky honorovaná. 10 nejlepších plakátů formátu A2 představíme na výstavě ve Skautském institutu od 30. 10. do 17. 11. Vernisáž proběhne 29. 10.

Odměny:

  • 1. místo – 5000 Kč
  • 2. místo – 3000 Kč
  • 3. místo – 2000 Kč
  • 4.–10. místo – 1000 Kč

Tři nejlepší návrhy budou vylepeny s uvedením autora na vybraných plakátovacích plochách v centru Prahy ve formátu A1, a to od 8. 11. do 21. 11.

Součástí soutěže je návštěva britského grafického designéra Jona Graye, který vystupuje pod jménem gray318, a který se věnuje knižní grafice. Navrhoval přebaly knih například pro Jonathana Safrana Foera, Zadie Smith, Davida Fostera Wallace nebo Roalda Dahla. Účastníci soutěže budou mít možnost s ním své návrhy konzultovat. 29. 10. bude mít ve Skautském institutu přednášku Cover Stories: The art of designing book covers

Přednáška grafického designéra Jona Graye

Přednáška grafického designéra Jona Graye

Workshop, 29. 10. 2019, 18:00
Skautský institut, Staroměstské náměstí 1/4, Praha 1

Grafický design

Další soutěže

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2020

Deadline: 15. červen 2020, 16:00
Odměna: celkové odměny 6 200 EUR (~ 160 000 CZK), 3 týdenní honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Dezeen Awards 2020

Dezeen Awards 2020

Deadline: 9. červen 2020, 23:59
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Jednotná vizuální identita pro Muzeum Novojičínska

Jednotná vizuální identita pro Muzeum Novojičínska

Deadline: soutěž byla ukončena (27. květen 2020, 12:00)
Odměna: Zakázka v hodnotě 300.000 Kč
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže