Rezidenční pobyt (podzim 2023) v Galerii moderního umění v Hradci Králové

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 13. 08. 2023

Galerie moderního umění v Hradci Králové vyhlašuje jedno až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Galerie moderního umění v Hradci Králové v termínu od 1. října do 30. listopadu 2023. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění je určen především mladým umělcům a teoretikům. Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 300 m2 a rezidenční byt o rozloze 58 m2.

Žádost k posouzení udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

  • popis projektu, který bude umělec/umělkyně v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu. Popis výstavního projektu nebo výzkumu, který bude teoretik/teoretička koncipovat během tvůrčího pobytu. Rozsah max. 3000 znaků včetně mezer,
  • životopis žadatele, tedy přehled výstav, článků, případně přehled recenzí k dosavadní tvorbě,
  • stručný přehled realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. 15 fotografií nebo katalog, publikační činnost apod.),
  • doklad o ukončení VŠ studia nebo potvrzení o složení státní závěrečné zkoušky,
  • vplněný formulář k tvůrčímu pobytu v Galerii moderního umění v Hradci Králové (podzim 2023).

Popis projektu, životopis žadatele, stručný přehled realizovaných projektů, kopii dokladu ukončení VŠ (státní závěrečná zkouška) zašlete elektronicky na kurator@galeriehk.cz (max. 5 MB).

Uzávěrka přihlášek je 13. srpna 2023.

Po termínu předložené žádosti (do 23:59, 13. srpna 2023) nebo neúplně zaslané podklady nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Žádosti posoudí odborná komise, která je složená z kurátorů GMU a nezávislých odborníků.

Vybraný uchazeč obdrží 15 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.

O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 18. srpna 2023.

S vybraným umělcem/umělkyní nebo teoretikem/teoretičkou budou během pobytu pravidelně probíhat konzultace s odborným oddělením. Neboť dílo nebo teoretická koncepce výstavy (výzkumu) by měly být hypoteticky základem pro případnou výstavu v GMU.

Minimální délka pobytu je jeden měsíc, maximální délka pobytu jsou dva měsíce.

Teoretický výzkum by měl mít návaznost na samotné sbírky GMU:

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na stanovisko odborné komise ke kvalitě a realizovatelnosti předložených projektů.

Galerie moderního umění v Hradci Králové disponuje několika výstavními prostory:

  • Foyer, tedy vstupní hala, je určena dlouhodobým instalacím, které návštěvníkovi představují specifickou práci s prostorem v dekorativně výrazném prostředí bývalé banky.
  • Galerie Vladimíra Preclíka (GVP) je určená k výstavě děl, která v duchu mnohovrstevnaté tvorby Vladimíra Preclíka navazuje na tradici sochařství klasické moderny střední a východní Evropy.
  • Výstavy v Bílé kostce prezentují sbírky GMU v dialogu s autory a autorkami spjatými s východočeským regionem.
  • Černá kostka je speciálně upravený výstavní prostor pro prezentaci a kontextualizaci děl ze Sbírky pohyblivého obrazu GMU.
  • Hlavní výstavní Prostor, umístěný v sálech přiléhajících k ochozu světlíku galerie, je místem pro autorské, tematické či vědecko-výzkumné výstavní projekty, které specifickým způsobem rozkrývají a rozvádějí důležitá soudobá aktuální témata či připomínají již zapomenutá díla minulosti a uvádějí je do současného uměleckého provozu.

V případě dotazů kontaktujte Annu Horák Zemanovou prostřednictvím e-mailové adresy kurator@galeriehk.cz.

Další soutěže