Residenční program v rámci projektu "REMIX COMIX" - OPENCALL

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 01. 2023

REMIX COMIX plakát | Zdroj: REMIX COMIX REMIX COMIX plakát | Zdroj: REMIX COMIX

Festival ilustrace a komiksu LUSTR a ZID Theater – City Art & Performance Center zvou vizuální výtvarníky z České republiky, kteří mají přesah do textilní tvorby, aby se přihlásili do druhého rezidenčního programu v rámci nového projektu „Remix Comix“, který se bude konat v Amsterdamu od 1. do 14. května 2023.

O projektu

Projekt si klade za cíl prozkoumat místní kulturní dědictví mikroprostředí, konkrétní historické momenty, významné postavy, městské legendy a hrdiny z regionu a představit je publiku formou komiksu. Specifikem projektu je, že na místní kulturní dědictví bude nahlíženo z pohledu sociálně citlivých a zranitelných skupin, jejichž zástupci se zapojí do práce s umělci. 

Jedná se o placený čtrnáctidenní rezidenční pobyt v Amsterodamu, v rámci něhož je umělcům hrazená cesta a ubytování a vyplacen honorář za práci na společném projektu ve výši 2000 EUR.

Pro uchazeče

  • Rezidence je otevřená pěti umělcům z partnerských zemí, kteří budou během dvou týdnů pracovat na společné realizaci multimediálního projektu ve veřejném prostoru. Vzhledem k povaze projektu mají přednost umělci se zájmem a zkušeností s textilní tvorbou. 
  • V případě zájmu je třeba doložit portfolium a to nejpozději do půlnoci 31. 1. 2023.
  • Pracovním jazykem rezidenta bude angličtina.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde

Další soutěže