Projekt P

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 03. 2021

Projekt P. | Zdroj: umprum.cz Projekt P. | Zdroj: umprum.cz

POMALOST, PÉČE, PARTICIPACE, PŘÍRODA, POHYB, PRÁZDNO, PROMĚNA, PERIFERIE, PAMĚŤ, POSPOLITOST, PANDEMIE...Současná pandemická situace před nás klade nové výzvy i nástrahy, ale především mění způsoby práce a studia stejně jako naše mentální a fyzické návyky. Projekt P vyzývá všechny, kteří by se chtěli zapojit do P, aby zaslali svůj text (esej, báseň, rozhovor apod.), fotku, koláž, kresbu, video či audionahrávku, dokumentaci realizovaného projektu, nebo jen postřeh či námět do diskuse do 31. 3. 2021.

Pandemie na jedné straně tok existence zpomaluje, na druhé straně díky extrémnímu využívání nových technologií lidské vnímání akceleruje. Pandemie rozděluje i spojuje. Izoluje, ale zároveň posiluje potřebu sdílení, dialogu či péče. Pandemie znesvobodňuje a ohrožuje, ale zároveň vede k novým nebo zapomenutým činnostem a aktivitám. S pandemií se zásadně – možná na čas, možná dlouhodobě – mění prožívání času a prostoru.

O projektu

Cílem projektu P je vytvořit živou a otevřenou platformu, která by reflektovala proměny, jimiž nyní jako jedinci a jako lidské společenství procházíme. P vzniká v rámci Týmového projektu na Katedře teorie a dějin umění (KTDU) UMPRUM. Jeho základem budou autorské výstupy studentů a studentek prvního ročníku KTDU, které tematizují některý z pojmů vztažených do projektu (pomalost, péče, participace, příroda, pohyb, prázdno, periferie, proměna, paměť, pospolitost, pandemie aj.); některé budou kolaborativní povahy, jiné budou spíše introspektivního charakteru a další budou vycházet z dokumentaristických či performativních praktik.

P však chce zmapovat také to, jak současný nouzový stav prožívají a reflektují rovněž jiní aktéři a aktérky „umprumáckého“ života (z řad studentstva, pedagogického sboru i dalšího personálu). P nicméně nechce zůstat jen ve vysokoškolské a umělecké „bublině“ – partnery a spolupracovníky se stanou rovněž zástupci jiných sociálních a profesních vrstev z center stejně jako z periferií.

Jakkoli zatím není jasné, jakou podobu bude mít finální výstup P, dílčí příspěvky k tématu se budou průběžně ukládat na digitálních platformách webu školy a Instagramu @projektp_umprum. Ty by měly položit základ jakési paměti pandemie, k níž se bude možné vracet i v časech postpandemických a zároveň ji kdykoli doplňovat a rozšiřovat.

Členové a členky projektu:

  • Ondřej Balada,
  • Amálie Bulandrová,
  • Kristýna Fabiánová,
  • Ján Gajdušek,
  • Josef Holeček,
  • Barbora Kovářová,
  • Anežka Rucká,
  • Veronika Soukupová,
  • Eliška Špálová.

Jak se zapojit?

Pokud se chcete do projektu zapojit, zašlete vůj text (esej, báseň, rozhovor apod.), fotku, koláž, kresbu, video či audionahrávku, dokumentaci realizovaného projektu, nebo jen postřeh či námět do diskuse na některé z uvedených „péčkových“ témat na adresu: projektp.umprum@gmail.com nebo je sdíleli pod hashtagem #projektp_umprum.

Uzávěrka pro podání Vašich projektů je 31. 3. 2021.

Více informací najdete zde.

Další soutěže