Přihlášení: Galerie NIKA

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 15. 08. 2021

Open call performance pro galerii NIKA | Zdroj: umprum.cz Open call performance pro galerii NIKA | Zdroj: umprum.cz

Pro podzim a zimu 2021/22 vyhlašuje Galerie Nika ještě jeden OPEN CALL – na performativní projekty, které budou probíhat v prostoru Niky a jeho nejbližším okolí v době mezi výstavami.

O galerii

NIKA je studentský výstavní nonstop prostor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který expanduje do veřejného prostoru a usiluje tak oslovit široké publikum. NIKA se nachází ve vestibulu metra Karlovo náměstí, zhruba pod pomníkem Františka Palackého.

Nabízí studentům možnost realizovat nové, site-specific výstavní projekty i prezentovat práce již vzniklé. Oválná vitrína monumentální velikosti zároveň vybízí k promýšlení instalačních řešení ušitých na míru a je tedy sama výzvou i inspirací.

Open call

Čas pro performance bude vždy v jednom dni mezi výstavami. Projekty přirozeně nesmí omezovat možnosti pohybu ve vestibulu metra ani jinak prostor narušovat.

Chcete-li v Nice svou performance představit, vyplňte do 15. srpna formulář. V případě dotazů či potíží s formulářem, jsme k dispozici na galerienika@gmail.com.

Autor a Autorka vizuálu: Jan Stuchlík a Jarka Straková

English

For the autumn and the winter of 2021/22, Galerie Nika is announcing another OPEN CALL - for performative projects that will take place in Nika's space and its surroundings in the time between exhibitions.

The time for performances will always be one day between exhibitions. Of course, projects must not limit the ability to move in the subway lobby or otherwise disturb the space.

If you want to present your performance in Nika, fill out the form by August 15th. In case of questions or problems with the form, we are available at galerienika@gmail.com

Authors: Jan Stuchlík a Jarka Straková

Další soutěže