Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Pražská tržnice vyhlašuje architektonicko-krajinářskou soutěž

Soutěž byla ukončena
Deadline: 15. říjen 2021
Odměna: 1 500 000 CZK – 1 000 000 CZK - 750 000 CZK + sketching fees 3 x 500 000 CZK
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://cceamoba.cz/souteze/trz

Pražská tržnice vyhlašuje architektonicko-krajinářskou soutěž | Zdroj: cceamoba.cz Pražská tržnice vyhlašuje architektonicko-krajinářskou soutěž | Zdroj: cceamoba.cz

Pražská tržnice zaujímá více než 100 000 m2. Celý areál je památkově chráněn již od roku 1993 jako nemovitá kulturní památka České republiky. Předmětem soutěže je návrh úprav veřejného prostranství areálu Pražská tržnice s cílem podpoření kvality a zlepšení funkčnosti, kultivovanosti, bezpečnosti, ekologie a estetiky veřejného prostranství mezi objekty tvořící tržnici.

O soutěži

Jedinečná soutěž, kterou vyhlašuje hlavní město Praha, má za cíl nalézt kvalitní podobu veřejných prostranství Pražské tržnice a zajistit celoroční život nejenom v interiérech jednotlivých objektů, ale v celém prostoru tržnice. Je to úkol náročný, jelikož pražské klimatické podmínky se na první pohled nezdají ideálními pro celoroční pobyt venku. Obnova venkovních prostorů se navíc bude dlouhodobě naplňovat ruku v ruce s rekonstrukcí jednotlivých objektů. Rekonstrukce jednotlivých objektů budou probíhat na základě projektových dokumentací, které město již delší dobu zpracovává a bude zpracovávat v rámci dílčích soutěží na jednotlivé objekty. Důvodem tohoto rozčlenění je udržení různorodosti architektonického dědictví a otevření odborné architektonické diskuse nad každým objektem samostatně. Hlavní principy všech těchto úprav nyní určuje Masterplan rozvoje areálu, tj. urbanisticko-architektonická studie.

Pražská tržnice | Zdroj: cceamoba.czPražská tržnice | Zdroj: cceamoba.cz

Ze soutěže Meziprostory Pražské tržnice má vzejít návrh, který se bude dál rozvíjet i ve spolupráci s dalšími rozpracovanými i plánovanými projekty a aktivitami. Autoři a autorky návrhu budou muset k návrhu přistupovat jako ke komplexnímu úkolu, který bude spoludefinovat budoucnost celého areálu. Zodpovědnost politické reprezentace města v čele s náměstkem Pavlem Vyhnánkem, který má areál ve své gesci, spočívá v zajištění koncepčního dlouhodobého rozvoje a fungování areálu. Na jeho rozvoji spolupracuje město s řadou odborníků, jejichž činnost je v rámci týmu koordinována. Cílem je dosáhnout co nejkvalitnějšího řešení se zohledněním všech aspektů a potřeb místa, daného prostoru i jeho uživatelů a návštěvníků Tržnice. Zástupce vítězného ateliéru vzešlého ze soutěže bude součástí tohoto týmu spolupracovníků. První fáze soutěže by tedy měla rozvinout koncepční přístup k možnostem a příležitostem veřejných prostranství Pražské tržnice jako oblíbeného místa setkávání, odpočinku i kreativity, místa dostupného, prostupného, otevřeného, bezpečného a odolného. 

Ceny a skicovné

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 4.750.000,- 

  • První cena se stanovuje ve výši 1.500.000,- 
  • Druhá cena se stanovuje ve výši 1.000.000,-
  • Třetí cena se stanovuje ve výši 750.000,-

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 1.500.000,-  výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 500.000,-

Deadline

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v první fázi, je 15. 10.  2021, 14:00.

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v druhé fázi, je 28. 01. 2022, 14:00.

Veškeré informace k soutěži jsou dostupné zde

Další soutěže

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Deadline: 1. leden 2022
Odměna: 1 000 USD (~ 21 600 Kč)
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže