Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Pragovka Gallery OPEN CALL 2022

Soutěž byla ukončena
Deadline: 8. duben 2021, 23:59
Odměna: výstavní prostor
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Výstavy
Odkaz: http://www.pragovka.com/cs/open-call-2022

Pragovka for Art, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na výstavní projekty do Pragovka Gallery pro rok 2022. Uzávěrka přihlášek: 8. 4. 2021.

O Pragovce Gallery

V současné době se Pragovka Gallery nachází v přízemí budovy E na Pragovce a je rozčleněna do tří samostatných galerií – Pragovka Gallery Rear, Pragovka Gallery Entry, Pop-up (+ Foyer). Z důvodů rekonstrukce je od ledna 2022 plánováno stěhování celé galerie (stále v rámci objektu). Původně architektonicky separovaný prostor bude nahrazen jednou sloupovou halou, kde zamýšlíme využití variabilního systému panelů, který bude možno uzpůsobit dle požadavků jednotlivých výstavních celků. Celková rozloha nových prostor bude 1100m2 pro  až 4 souběžně probíhající projekty. Nebráníme se však ani velkorysým projektům.

Dramaturgie budoucího prostoru galerie se tak bude více soustředit na výběr děl do jednotlivých „dějství“, prolínajících se s kurátorskými koncepty hostujících kurátorů.

Poprvé je tak opencall otevřen uměleckým dílům bez kurátorské participace v rámci vyhlašovaných témat, rezidentům Pragovky (pod následným kurátorským vedením členů týmu galerie), ale také dlouhodobější kurátorské spolupráci.

Podmínky

Celkově tak lze žádat ve dvou hlavních kategoriích, přičemž v obou lze předložit dvě žádosti pracující s níže vyjmenovanými tématy:

  • Umělecká díla (předpokládá se kurátorské vedení projektu ze strany týmu Pragovka for Art, z.s.)
  • Hostující kurátor (právě 3 kurátorské projekty v případě dvou aplikací označit žádost 1a, 1b, 1c, žádost 2a, 2b, 2c.)

V obou případech lze podat 2 žádosti. 

Výzva – Napojení

Z doby covidové jsme si odnesli potvrzení či rozboření osobních vazeb, přebujelý digitální stín i touhu po napojení, které se nebude odehrávat v pouze v digitálním světě. Žádáme umělce a kurátory, aby se s námi pokusili zreflektovat mentální posun doby covidové se speciálním ohledem na místo, v němž se galerie nachází, a to prostřednictvím sociálně, historicky, či místně výzkumných projektů, projektů zpracovávajících téma digitálního či datového stínu či inovativním způsobem pracujícím s novými médii a digitálními technologiemi, a projektům, pracujících s textilním materiálem ať již doslovně, či metaforicky.

Vítáme neotřelé přístupy v rámci jednotlivých médií, jejich přesahy i kombinace. Napojení tak v rámci projektu chápeme těmito příměry: napojení přímá, myšlená i fyzická. Program na rok 2022 bude sestaven do tří dějství, které mohou být vzájemně prostupné.


1.     Zachyceni v čase a prostoru
2.     Digitální a morfická pole
3.     Touha po napojení

Přihlášení

Žádost o zařazení do Open callu musí obsahovat:

  • formulář žádosti,
  • obrazovou dokumentaci a vizualizaci projektu,
  • portfolio a CV umělce / umělců – vše spojené do jednoho souboru,
  • portfolio a CV kurátora / kurátorů – vše spojené do jednoho souboru,
  • podrobný popis projektu,
  • předpokládaný rozpočet s případným uvedením krytí nákladů z jiných zdrojů (součást formuláře žádosti),
  • předpokládanou potřeba místa v m2.

Jednotlivé soubory pojmenujte: opencall2022_Jméno Žadatele, portfolio_ Jméno Žadatele… Velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB. V případě nedodržení výše zmíněných náležitostí nebude žádost zařazena do výběrového procesu.

  • Uzávěrka přihlášek: 8. 4. 2021 (23:59). Projekty zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně: Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9, e-mail: produkce.pragovkagallery@gmail.com (Mailové přihlášky odesílejte v jednom e-mailu s předmětem: Open call 2022)

Na jednotlivé žádosti neodpovídáme. Zaslané materiály nevracíme.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktovat na: produkce.pragovkagallery@gmail.com.

Výsledky budou zveřejněny na webu pragovka.com a FB nejpozději do 30. 4. 2021.

Úplné znění a podmínky výzvy: ZDE

Formulář: ZDE

Další soutěže

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe

Deadline: 31. květen 2023, 23:59
Odměna: Mobilitní grant
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže