Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 05. 04. 2023

VD Slapy, ilustrační foto | Zdroj: Povodí Vltavy VD Slapy, ilustrační foto | Zdroj: Povodí Vltavy

Státní podnik Povodí Vltavy pořádá otevřenou architektonickou soutěž.

Zadání soutěže

Předmětem soutěže je návrh nového provozního areálu ve Strakonicích pro potřeby podniku Povodí Vltavy, včetně koncepce interiéru, vestavěného i volného nábytku. Jedna část areálu bude administrativní a veřejně přístupná, druhá část bude služební s přístupem pouze pro zaměstnance.

Přáním zadavatele je jít příkladem v šetrnosti k životnímu prostředí a hospodaření s vodou. Provozní areál Povodí Vltavy ve Strakonicích by měl být vzorem udržitelné výstavby nejen pro veřejný sektor. 

Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 85 mil. Kč bez DPH.

Pro uchazeče

Soutěž je otevřená, návrh je třeba odevzdat ve fyzické i elektronické podobě, ideálně v bilingvním českém (/slovenském) a anglickém vyhotovení nejpozději do 5. 4. 2023 do 14 hod.

Odměny

  • 1. cena: 500 000 Kč
  • 2. cena: 300 000 Kč
  • 3. cena: 150 000 Kč

Pro neoceněné návrhy, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se vyčleňuje částka ve výši 50 000 Kč k rozdělení na mimořádné odměny.

Více informací o soutěži včetně podrobné zadávací dokumentace naleznete na stránkách ministerstva zemědělství.

Další soutěže