Podoba pitného stojanu před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 28. 02. 2023

Otevřená soutěž o podobu pitného stojanu | Zdroj: Kancelář architektury města Karlovy Vary Otevřená soutěž o podobu pitného stojanu | Zdroj: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary vyhlásila svou první soutěž. Jejím cílem je vytvořit současné umělecké dílo, které bude důležitým akcentem při vstupu do budovy Vřídelní kolonády ze směru od Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů.

Pitný stojan bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry, a to po celý den i mimo otevírací dobu Vřídelní kolonády. Vítězný návrh vybere porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města. 

Předmětem architektonicko-výtvarné soutěže je návrh nového pitného stojanu Vřídla, který bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády. Jako důležitý podklad pro návrh nového pitného stojanu je architektonická studie rekonstrukce Vřídelní ulice a Divadelního náměstí, kterou pod souhrnným názvem „Divadelní korzo“ zpracovala v roce 2021 Kancelář architektury města Karlovy Vary. 

Ocenění

  • 1. místo: 120 000 Kč
  • 2. místo: 70 000 Kč
  • 3. místo: 50 000 Kč

Soutěž je otevřená a jednokolová, návrhy je třeba poslat nejpozději 31. března do 15 hod. Více informací o soutěži včetně zadávací dokumentace naleznete na webových stránkách veřejných zakázek města Karlovy Vary.

Další soutěže