Pilsner Urquell vyhlašuje uměleckou soutěž

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 10. 07. 2017

K oslavě 175-ti let od uvaření první várky svého proslulého plzeňského ležáku pořádá Pilsner Urquell uměleckou soutěž. Cílem je jakýmkoliv způsobem ztvárnit, co pro vás znamená pivní kultura, a jak vnímáte roli piva ve společenském životě a dění okolo vás. Odměnou bude pivo Pilsner Urquell na celý rok.

Protože se jedná o českou pivní ikonu, tématem soutěže je právě ztvárnění piva Pilsner Urquell jako tvůrce české pivní kultury, ale také toho, co si vlastně pod českou pivní kulturou představujeme a jak ji vnímáme či jak vnímáme roli piva ve společenském životě a dění okolo nás. Soutěž je časově provázána se soutěží Pilsner Urquell Master Bartender, což je ojedinělá česká i zahraniční soutěž o nejlepší výčepní plzeňského piva.

Téma soutěže

Jak vidíte svýma očima pivo Pilsner Urquell jako tvůrce české pivní kultury? Co pro vás znamená pivní kultura a jak vnímáte roli piva ve společenském životě a dění okolo vás?

Úkol

Ztvárnit jakýmkoli výtvarně uměleckým způsobem hlavní téma soutěže.

Kategorie

Volný výběr techniky a výstupu. Malba, báseň, miniatura, skulptura, komiks, foto, video, oděvní či vlasová tvorba, práce se sklem či šperky – žádná forma nám není cizí.

Ceny

Pro všechny účastníky soutěže plánujeme seznámení s ikonickým příběhem Pilsner Urquell během inspirativní prohlídky našeho pivovaru v Plzni, včetně ochutnávky přímo v historických sklepech s naším sládkem.

  1. místo Pivo Pilsner Urquell na rok
  2. místo Pivo Pilsner Urquell na půl roku
  3. místo Pivo Pilsner Urquell na ¼ roku

Pro oceněná díla vzniká možnost další spolupráce v rámci aktivit značky Pilsner Urquell.

Díla vybraná odbornou porotou budou vystavena v DEPO 2015 v srpnu 2017. Právě v DEPO 2015 se se bude konat i soutěž výčepních Pilsner Urquell Master Bartender. Ve stejný den bude rovněž slavnostně otevřena výstava sestavená z nejlepších děl této soutěže.

Termín pro odevzdání uměleckých děl je do 10. července 2017. Soutěže se smí účastnit pouze osoby starší 18-ti let, které dávají souhlas s použitím svého díla v rámci aktivit značky Pilsner Urquell.

Ke stažení

Informace k umělecké soutěži Pilsner Urquell 954 kB Stáhnout

Další soutěže