Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Otevřená výzva Signal Calling 2019

Soutěž byla ukončena
Deadline: 27. březen 2019
Odměna: 30 000 CZK, 3D tiskárna a půlroční členství v PrusaLabu + výroba instalace v hodnotě 120 000 CZK
Kategorie: Digitální design & UX
Příležitosti: Výstavy Nabídky
Odkaz: http://opencall.signalfestival.com

SIGNAL 2018, foto: Alexander Dobrovodsky SIGNAL 2018, foto: Alexander Dobrovodsky

Signal Festival vyhlašuje otevřenou výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 7. ročník festivalu, který se bude konat od 10. do 13. října 2019. V roce třicátého výročí významných politických a společenských změn v České republice bude hlavním tématem Signal Festivalu revoluce a její formy. Letošní otevřená výzva Signal Calling je pořádána ve spolupráci s komunitní dílnou PrusaLab, která poskytne prostředky a zázemí pro realizaci instalace. Uzávěrka přihlášek je 27. března 2019.

Téma festivalu

Sedmý ročník Signal Festivalu bude tematicky věnován revoluci a společenským změnám, které se v České republice odehrály v roce 1989. Vyjádření tohoto tématu by mělo být i myšlenkovým obsahem realizovaného díla. Může jít o připomenutí minulých revolučních událostí u nás či ve světě nebo naopak výhled do budoucnosti na možné další revoluce za lepší svět či reflexe současné čtvrté průmyslové revoluce, kterou doprovázejí klimatické změny, umělá inteligence, nanotechnologie, biotechnologie či 3D tisk.

Parametry instalace

Návrh by měl představovat samostojnou instalaci, která kreativním způsobem pracuje se světlem jako důležitou technologickou součástí díla. Vítány jsou i projekty, které v sobě neotřelým způsobem prezentují současné pokročilé technologie. Díky umístění festivalu do večerního města je však žádoucí, aby i tak zůstávalo světlo v díle přítomno.

Vybrané dílo bude umístěno do venkovní lokace centra Prahy, proto by mělo minimálně po dobu jednoho týdne odolat podzimním povětrnostním podmínkám. Při tvorbě interaktivního díla je potřeba myslet na vysokou návštěvnost události, a proto instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem akce. Za podpory Signal Festivalu může být představeno i na dalších akcích napříč Evropou. Je tedy důležité myslet na náročnost samotné stavby, deinstalace a převozu.

Realizace instalace

Letošní Signal Calling pořádá festival společně s komunitní dílnou PrusaLab. Ta poskytne na výrobu instalace prostředky v hodnotě 120 000 CZK a to formou materiálu a poskytnutím technologických kapacit, zázemí a výrobní podpory dílny.

Pro lepší představu, co PrusaLab nabízí, je možné dílnu navštívit a seznámit se jak s technologiemi, tak všemi materiály. Více informací naleznete na stránkách opencallu.

Přihlášení a hodnocení

Výzva je určena českým autorům, případně autorům dlouhodobě působícím na území České republiky.

Uzávěrka přihlášek je 27. března 2019.

Z přihlášených návrhů bude 12. dubna 2019 vybrán k realizaci jeden projekt, který bude zařazen do hlavního programu festivalu. O výběru rozhodne komise složená z členů programové rady Signal Festivalu a zástupců PrusaLabu.

Ocenění

Autor vybrané instalace bude za vytvoření díla odměněn honorářem 30 000 CZK, 3D tiskárnou a půlročním členstvím v PrusaLabu.

Více informací o Signal Calling včetně přihlašovacího formuláře naleznete na opencall.signalfestival.com