Otevřená výzva: Mezinárodní komiksový festival

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 07. 2018

Organizátoři festivalu vyzývají všechny umělce pod sluncem k tvorbě na téma EXTINCTION – OHROŽENÉ DRUHY. Pro další ročník Mezinárodního festivalu KOMA hledáme kratší komiksová díla cca. do 15 stran ve formátu A4 až A2.

Technika i jazyk bez limitů. Vítány jsou jak rozpracované, tak plánované kousky, jež vám ještě lebedí v levé hemisféře. Přihlášená díla budou organizátory vybírána k výstavě.

Zpracovat mohou umělci (nejen) tato témata: sociální vyloučení, bezdomovectví, menšinové skupiny, tradiční folklór, původní etnika, subkultury, životní prostředí

KOMA je první festival svého druhu v Brně, který představuje současnou komiksovou tvorbu. Komiksové iniciativy KOMIXXX – galerie Šaufenstr – časopis Aargh! spojily své síly a už počtvrté prezentují odlišné formy pojetí komiksu a současného umění jako dva provázané světy. Elementy v podobě výstav, živého malování, výtvarných instalací, symposií, filmových projekcí, workshopů, komiksového trhu, koncertů, divadel či storytellingu vtahují diváky do jednotlivých událostí, které utvářejí KOMU jako živoucí organismus.

Čtvrtý ročník Mezinárodního komiksového festivalu KOMA ponese podtitul „Extinction – ohrožené druhy“. Ohrožení je pojem týkající se jevů a objektů na pokraji zániku, společnosti nebo zájmu. Běžící čas před potenciálním vyhynutím budí naši pozornost vůči neopakovatelným unikátům, jimž hrozí zánik. KOMA se zaměří na hraniční pole zájmu, ale i na odloučenou a mizící společnost, zvyky, tendence. Téma navazuje na výstavu pražské výtvarnice ToyBox z roku 2011 organizovanou projektem KOMIXXX.

Formát: kratší komiksová díla do 15 stran, formát A4 (210 × 297 mm) až A2 (420 × 594 mm)

Práce po prodloužení termínu můžete přihlásit do 31. července 2018 na email opencall@festivalkoma.cz.

Pro více informací napište na info@festivalkoma.cz.

Další soutěže