Otevřená výzva: Literární pobyty v Luhačovicích 2020

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 05. 2020

Nadační fond Pramen Luhačovice (NFPL) vyhlašuje otevřenou výzvu pro účastníky individuálních tvůrčích pobytů v Luhačovicích.

Kdo se může přihlásit? 

 • občan/ka České nebo Slovenské republiky, min. 18 let věku,
 • spisovatelky a spisovatelé (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů),
 • ilustrátorky a ilustrátoři, tvůrci autorských knih a komiksu,
 • esejisti/esejistky, kritici/kritičky a publicisté/publicistky s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích,
 • překladatelé/předkladatelky,
 • autorské dvojice.

Registrace

Registrovat se můžete prostřednictvím e-mailu: info@pramenluhacovice.cz obsahujícím:

 • životopis,
 • popis literárních záměrů během tvůrčího pobytu,
 • bibliografie nebo ukázku z dosavadní tvorby (do 20 NS),
 • motivační dopis,
 • jakékoliv další materiály, které žadatel(ka) uzná za vhodné (např. doporučení).

Do předmětu zprávy prosím uvádějte Literární pobyty v Luhačovicích​ 2020. U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis / popis projektu, ostatní dokumenty
pak oba autory zvlášť.

Koordinátorkou pro tvůrčí pobyty je Magdaléna Petráková, tel.: +420 728 967 220, info@pramenluhacovice.cz.
Deadline: 31. 5. 2020
Web: více informací naleznete na stránkách Nadačního fondu Pramen Luhačovice

Další soutěže