Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Otevřená soutěž o návrh vodních prvků na Dominikánském náměstí v Brně

Soutěž byla ukončena
Deadline: 20. leden 2020, 12:00
Odměna: Celkové odměny 450 000 CZK
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design
Příležitosti: Nabídky Soutěže
Odkaz: http://edeska.brno.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=139598

Zdroj: součást fotodokumentace soutěže Zdroj: součást fotodokumentace soutěže

Statutární město Brno vyhlašuje soutěž, jejímž předmětem je návrh dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi. Vítězové si mezi sebou rozdělí finanční odměny ve výši 450 000 korun. Své návrhy můžete odevzdávat do 20. ledna 2020.

*CZECHDESIGN není organizátorem této soutěže.

Předmět soutěže

Jedná se o architektonicko-výtvarnou otevřenou jednofázovou projektovou soutěž.

Předmětem je autorský návrh dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh musí respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohou být dílem sochařským, architektonickým nebo může jít o čistě technické řešení, pokud budou další požadavky zadavatele splněny.

Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné je respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bude ponecháno na kreativitě autorů.

Všechny podklady k soutěži, včetně kompletních soutěžních pravidel, naleznete na úřední desce statutárního města Brna.

Předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby na realizaci návrhu navazující na tuto soutěž (tedy výše investičních nákladů) max. 7 550 000 Kč bez DPH.

Odevzdání návrhů

Každý účastník (či tým) smí odevzdat pouze jeden návrh.

Návrh se odevzdává v listinné podobě (jeho součástí jsou i modely) a v digitální podobě prostřednictvím elektronického nástroje (NEN) do 20. listopadu 2020 do 12:00. Adresa pro podání listinné podoby je Odbor kultury Magistrátu města Brna, Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 1, 601 67, Brno.

Hodnocení

Kritérii pro hodnocení jsou:

  • originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže (váha pro hodnocení 70 %);
  • vhodnost začlenění díla do určeného prostoru, volba materiálů a jejich vzájemný soulad (váha pro hodnocení 25 %);
  • ekonomická výhodnost nabídky (váha pro hodnocení 5 %). Výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje včetně DPH.

Odměny

Celková částka na ceny se stanovuje ve výši 450 000 Kč.

  • 1. místo – 200 000 Kč;
  • 2. místo – 150 000 Kč;
  • 3. místo – 100 000 Kč.

Další soutěže

Braun Prize 2021

Braun Prize 2021

Deadline: 31. srpen 2021
Odměna: Celkové odměny 100 000 USD (~2 085 000 CZK)
Kategorie: Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Taipei International Design Award 2021

Taipei International Design Award 2021

Deadline: 9. srpen 2021, 23:59
Odměna: Celkové odměny ve výši 3 800 000 TWD (~ 2 900 000)
Kategorie: Průmyslový design Grafický design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
LAMP 2021 Competition

LAMP 2021 Competition

Deadline: 1. září 2021
Odměna: cena bude upřesněna později
Kategorie: Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže