Otevřená soutěž na novou vizuální identitu Ústí nad Labem

 

Kategorie: Grafický design
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 25. 10. 2021

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo otevřenou soutěž pro grafické designéry s cílem vytvořit novou vizuální identitu města včetně vzniku grafického manuálu a zajištění praktického nástroje následné implementace.

Soutěž byla vyhlášena jako otevřená, dvoufázová, v 1. fázi anonymní, v 2. fázi neanonymní. Soutěžní návrhy byly hodnoceny odbornou porotou.

Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální identitu statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho městských obvodů, vybraných příspěvkových organizací a akciových společností města, posílit a zvlídnit komunikaci zejména směrem k občanům a návštěvníkům města. Výsledkem soutěže je vizuální styl, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Ústí nad Labem. Cílem soutěže bylo vytvořit grafický manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit praktický nástroj pro jeho celkovou implementaci.

Výsledky soutěže

1. místo: Trifor Studio 

2. místo: autorská dvojice Juraj Hatlas a Vojtěch Kollert

3. místo: autorská dvojice Ivana Stránská a Katarína Jamrišková

4. místo: Roman Černohous

5. místo: Pixla Design

Kontakt

Eliška Malečková: eliska.maleckova@czechdesign.cz

Další soutěže