Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Otevřená soutěž na novou vizuální identitu Ústí nad Labem

Deadline: 25. říjen 2021, 12:00
Odměna: za 1. místo v soutěži 80 000 Kč a případné DPH, je-li účastník jeho plátcem + následná zakázka na vypracování grafického manuálu a licence
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://bit.ly/3hzaTaF

Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje otevřenou soutěž pro grafické designéry s cílem vytvořit novou vizuální identitu města včetně vzniku grafického manuálu a zajištění praktického nástroje následné implementace.

Soutěž se vyhlašuje jako otevřená, dvoufázová, v 1. fázi anonymní, v 2. fázi neanonymní. Soutěžní návrhy budou hodnoceny odbornou porotou.

Cílem soutěže je sjednotit a systematizovat vizuální identitu statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho městských obvodů, vybraných příspěvkových organizací a akciových společností města, posílit a zvlídnit komunikaci zejména směrem ke svým občanům a k návštěvníkům města. Výsledkem soutěže bude vizuální styl, který nebude pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Ústí nad Labem. Cílem soutěže je vytvořit grafický manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit praktický nástroj pro jeho celkovou implementaci.

Soutěžní pravidla

Soutěžní pravidla jsou k dispozici po rozkliknutí zde.
Kompletní dokumentace soutěže včetně všech příloh je k dispozici po rozkliknutí zde.

Co se odevzdává

Soutěžní návrh v 1. fázi soutěže bude obsahovat:

  • grafický koncept a systém vizuální identity
  • logo/logotyp města a 2 příklady podznačky
  • grafické řešení řady 3 plakátů
  • propagační předměty pro město
  • textová explikace
  • vyplněná a podepsaná přihláška

Soutěžní návrhy se odevzdávají fyzicky vytištěné a současně v elektronické podobě na jednom nosiči USB flash disku.

Návrhy je možné odeslat poštou nebo odevzdat osobně a to nejpozději do 25. října 2021 do 12:00 do kanceláře Organizátora soutěže (Czechdesign, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1).

Rozhoduje datum a hodina doručení Organizátorovi.

Kritéria hodnocení

1. Kvalita provedení grafického řešení
2. Vizuální výraznost, odlišnost a atraktivnost
3. Praktická využitelnost konceptu vizuální identity
4. Přístup ke zapracování připomínek z 1. fáze soutěže

Odměny v soutěži

1. místo: 80 000 Kč a zakázka na vypracování grafického manuálu a licence
2. místo: 40 000 Kč
3. místo: 30 000 Kč
4. a 5. místo: 20 000 Kč

K odměně bude připočteno případné DPH, je-li účastník v soutěži jeho plátcem.

Kontakt

V průběhu celé soutěže se účastníci mohou obracet s dotazy na design konzultantku Elišku Malečkovou prostřednictvím e-mailu eliska.maleckova@czechdesign.cz. Došlé dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny na této stránce soutěže. Dotazy musí být doručeny nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů.

Těšíme se na vaše návrhy.

Další soutěže

Book in Progress 2021

Book in Progress 2021

Deadline: 31. říjen 2021
Odměna: Papír a tisk vlastního projektu v hodnotě 300 000 Kč
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
iF Design Award 2022

iF Design Award 2022

Deadline: 19. listopad 2021, 23:59
Odměna: Balíček efektivní propagace, výstava v Hamburku, 4 500 EUR (~ 115 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Service design Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
C-IDEA Design Award 2021

C-IDEA Design Award 2021

Deadline: 28. únor 2022
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Grafický design Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže