Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Otevřená soutěž na novou vizuální identitu Pražské tržnice

Deadline: 22. červen 2022, 12:00
Odměna: 1. cena ve výši 80 000 Kč a případné DPH, je-li účastník jeho plátcem + následná zakázka na vypracování grafického manuálu a licence
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://bit.ly/pravidla_prazska_trznice

Výstaviště Praha, a.s. vyhlašuje designérskou soutěž ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign. Cílem soutěže je najít novou vizuální identitu Pražské tržnice, která obstojí v prezentaci dnešní i budoucí podoby a náplně areálu. Výstupem soutěže bude vizuální styl, který nebude pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Pražské tržnice a jeji prezentace.

CHARAKTER SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena jako kombinovaná (vyzvaná a zároveň otevřená), dvoufázová. V 1. fázi soutěž probíhá anonymně, v 2. fázi neanonymně. O postupujících návrzích bude rozhodovat porota složená z nezávislých odborníků na grafický design a zástupců Vyhlašovatele. 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
Soutěžní pravidla jsou k dispozici po rozkliknutí zde.
Kompletní dokumentace soutěže včetně všech příloh je k dispozici po rozkliknutí zde.
Došlé dotazy účastníků soutěže a odpovědi na ně jsou průběžně zveřejňovány v dokumentu po rozkliknutí zde

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Vzhledem k charakteru soutěže (kombinovaná) vyzývá Vyhlašovatel k předložení soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže jmenovitě tyto 4 účastníky:

1. Jakub Vaněk studio
2. Klára Kvízová Graphics
3. Pavel Fuksa
4. publikum.design

Účast v 1. fázi soutěže je dále otevřena neomezenému počtu účastníků, kteří se mohou hlásit se svými soutěžními návrhy.

CO SE ODEVZDÁVÁ
Soutěžní návrh v 1. fázi soutěže bude obsahovat:

– grafický koncept a systém vizuální identity
– logo/logotyp Holešovické tržnice a podznačky Haly 22
– grafické řešení řady 2 plakátů
– grafické řešení mapy areálu
– propagační předměty pro tržnici
– textová explikace
– vyplněná a podepsaná přihláška

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ
Podrobné zadání a požadavky na návrh do 1. fáze soutěže jsou specifikovány v pravidlech soutěže (viz výše).

Soutěžní návrhy se odevzdávají fyzicky vytištěné ve stanovených formátech a současně v elektronické podobě na jednom nosiči USB flash disku.

Návrhy je možné odeslat poštou nebo odevzdat osobně a to nejpozději do 22. června 2022 do 12:00 do kanceláře Organizátora soutěže (Czechdesign, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1). 

Rozhoduje datum a hodina doručení Organizátorovi.

KRITÉRIA HODNOCENÍ 
1. Kvalita provedení grafického řešení
2. Praktická využitelnost konceptu vizuální identity

CENY V SOUTĚŽI
1. cena: 80 000 Kč a zakázka na vypracování grafického manuálu a licence
2. cena: 40 000 Kč
3. cena: 30 000 Kč

Neoceněným účastníkům ve 2. fázi bude vyplaceno skicovné ve výši 20 000 Kč.

K odměně bude připočteno případné DPH, je-li účastník soutěže jeho plátcem.

POROTA
Nezávislá část poroty (externí odborníci):
Bohumil Vašák – grafický designér, studio superlative.works
Petr Babák – grafický designér, studio LABORATOŘ
Jiří Toman – grafický designér, studio Toman Design

Závislá část poroty (zástupci Vyhlašovatele):
Tomáš Hübl - předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.
Milena Mauricová - marketingová ředitelka Výstaviště Praha, a.s.

KONTAKT
V průběhu celé soutěže se účastníci mohou obracet s dotazy na manažerku designérských soutěží Janu Čepkovou prostřednictvím e-mailu jana.cepkova@czechdesign.cz. Došlé dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny ve výše uvedeném dokumentu na této stránce soutěže. Dotazy musí být doručeny nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů.

Těšíme se na vaše návrhy!

Další soutěže

Ecuador Poster Bienal 2022

Ecuador Poster Bienal 2022

Deadline: 31. květen 2022
Odměna: Veřejná prezentace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
 Typography Competition 2023 Communication Arts

Typography Competition 2023 Communication Arts

Deadline: 9. září 2022, 23:59
Odměna: mezinárodní propagace
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
International Visual Identity Awards 2022

International Visual Identity Awards 2022

Deadline: 1. červenec 2022
Odměna: Mediální zviditelnění, certifikát použitelný pro další propagaci designéra
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže