Otevřená soutěž na novou vizuální identitu Pražské tržnic

 

Kategorie: Grafický design
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 22. 06. 2022

Výstaviště Praha, a.s. vyhlašuje designérskou soutěž ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign. Cílem soutěže je najít novou vizuální identitu Pražské tržnice, která obstojí v prezentaci dnešní i budoucí podoby a náplně areálu. Výstupem soutěže bude vizuální styl, který nebude pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Pražské tržnice a jeji prezentace.

Soutěž byla vyhlášena jako kombinovaná (vyzvaná a zároveň otevřená), dvoufázová. V 1. fázi soutěž probíhala anonymně, v 2. fázi neanonymně. Soutěžní návrhy byly hodnoceny odbornou porotou.

Cílem soutěže bylo vytvořit jednotnou a systematizovanou vizuální komunikaci, přičemž hlavní výzvou bylo zachovat atraktivitu areálu a jeho tváře pro dlouhodobé návštěvníky místa a vytvořit nadčasový koncept, který obstojí v prezentaci dnešní i budoucí podoby a náplně areálu. Cílem nebylo vytvořit „cool“ obraz lákající úzkou cílovou skupinu, ale vystihnout duch místa, které má ambici stát se potenciální oblíbenou lokalitou všech Pražanů. Výsledkem soutěže je vizuální styl, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Pražské tržnice a její prezentace. Cílem soutěže bylo vytvořit grafický manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit praktický nástroj pro jeho celkovou implementaci. Nová identita přinese také změnu pojmenování celého areálu, který bude nově vystupovat pod názvem Holešovická tržnice.

Výsledky soutěže

1. místo: Josefina Karlíková a Matej Vojtuš

2. místo: Sharp Objects (Richard Bakeš)

3. místo: Vaněk.Studio

KONTAKT
Jana Čepková jana.cepkova@czechdesign.cz

Další soutěže