Otevřená soutěž na novou vizuální identitu Prahy 6

 

Kategorie: Grafický design
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 04. 05. 2022

Soutěž na novou vizuální identitu Prahy 6 Soutěž na novou vizuální identitu Prahy 6

Městská část Praha 6 vyhlašuje otevřenou soutěž ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign, jejímž cílem je vytvořit novou vizuální identitu této městské části. Vizuální styl nebude pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Prahy 6 a její prezentace. Cílem soutěže je vytvořit grafický manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit praktický nástroj pro jeho celkovou implementaci.

Soutěž byla vyhlášena jako otevřená, dvoufázová, v 1. fázi anonymní, v 2. fázi neanonymní. Soutěžní návrhy byly hodnoceny odbornou porotou.

Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální komunikaci městské části Prahy 6 včetně příspěvkových organizací a akciových společností, posílit komunikaci zejména směrem ke svým občanům a k návštěvníkům městské části. Výsledkem soutěže je vizuální styl, který nebude pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu městské části Praha 6 a její prezentace. Cílem soutěže bylo vytvořit grafický manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit praktický nástroj pro jeho celkovou implementaci.

Výsledky soutěže

1. místo: ReDesign

2. místo: Little Greta

3. místo: Less & Better

4. místo: autorská dvojice Věra Marešová a Yara Abu Aataya

 

KONTAKT

Aneta Hubačová aneta.hubacova@czechdesign.cz

Další soutěže