Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Otevřená soutěž na novou vizuální identitu České filharmonie

Soutěž byla ukončena
Deadline: 13. listopad 2019, 15:00
Odměna: Celkové odměny 150.000 Kč + zakázka na dopracování v max. hodnotě 400.000 Kč + zakázka na zpracování materiálů na 5 let
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://bit.ly/2oXwa5Y

Česká filharmonie vyhlašuje jednokolovou veřejnou soutěž „Nová vizuální identita České filharmonie“. Vítězové v soutěži si rozdělí odměny v hodnotě 150 000 korun a vítěz získá zakázku v max. hodnotě 400 000 korun (mínus odměna). Uzávěrka přihlašování prací je již 13. listopadu.

O soutěži

Soutěž se vyhlašuje jako otevřená, jednokolová, anonymní. Soutěžní návrhy budou hodnoceny anonymně odbornou porotou.

Cílem výběrového řízení je nalézt takovou vizuální identitu České filharmonie, která nabídne grafické propojení a sjednocení všech jejích produktů a aktivit v podobě, která bude nadčasová, zároveň však uživatelsky komfortní. Vizuální identita bude Českou filharmonii prezentovat dlouhodobě a její použití je zamýšleno na interní materiály, úřední merkantilie, merchandising a další materiály spojené s ČF jako institucí. Součástí soutěže a následné zakázky, kterou bude vítěz soutěže realizovat, je také grafické řešení 5 sezon České filharmonie (2020–2024), které mají vizuálně upozornit na aktuální sezonu a v rámci kterých se budou zpracovávat veškeré propagační materiály, které aktuální sezonu doprovází.

Více o celé soutěži se dozvíte v soutěžních podmínkáchkompletní zadávací dokumentaci včetně všech příloh.

Odevzdání soutěžních návrhů

Odevzdání soutěžních návrhů do 13. 11. 2019 do 15 hodin.

Soutěžní návrh se odevzdává fyzicky a bude obsahovat:

 • koncept a systém vizuální identity ČF,
 • návrh loga/logotypu ČF,
 • aplikace vizuální identity na stávající homepage webové stránky ČF a magazín ČF,
 • aplikace vizuální identity na propagační předměty,
 • aplikace vizuální identity na běžné tiskoviny,
 • návrh grafického řešení plakátu ke konkrétním produktům ČF ve vizuálu pro 125. sezonu ČF,
 • grafické řešení online banneru pro orchestrální koncert ve vizuálu pro 125. sezonu ČF,
 • grafické řešení hlavního programového katalogu a 1 koncertního programu vizuálu pro 125. sezonu ČF,
 • nástin proměnlivosti grafiky v nadcházejících sezonách.

Způsob odevzdání:

Soutěžní návrh se odevzdává poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení organizátorovi) do sídla vyhlašovatele, na Sekretariát generálního ředitele, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00, v poslední den běhu lhůty (13. listopadu do 15 hodin) pro podání návrhů pak pouze do okamžiku uplynutí lhůty uvedené v soutěžních podmínkách.

Kritéria hodnocení

Soutěžní návrhy budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:

 • originalita řešení vizuální identity ve střízlivé kombinaci s charakterem důstojné organizace, jakou je Česká filharmonie,
 • kompaktnost řešení grafického vizuálu napříč produkty ČF (především ČF, ČSKH, Edukace),
 • logičnost a nápaditost fungování grafického vizuálu napříč formáty (outdoor, online, print, merchandising, webová stránka),
 • srozumitelnost propojení vizuální identity a značky ČF s grafikou jednotlivých sezon,
 • grafický vizuál funguje i v momentě, kdy potřebujeme na promo materiálech využít fotografii,
 • logo funguje i ve zkrácené podobě a v angličtině,
 • cenová nabídka následné zakázky.

Ceny

Ceny spojené s účastí v soutěži:

 • 1. místo: 70 000 Kč bez DPH,
 • 2. místo: 50 000 Kč bez DPH,
 • 3. místo: 30 000 Kč bez DPH.

S oceněnými účastníky bude v pořadí dle umístění vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na tvorbu a aplikaci grafického řešení na dobu 5 let v hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH/rok. O vyplacenou cenu spojenou s účastí v soutěži bude snížen celkový honorář v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným účastníkem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva.

Více o celé soutěži se dozvíte v soutěžních podmínkách a kompletní zadávací dokumentaci včetně všech příloh.

Ke stažení

soutezni-podminky-navrh-nove-vizualni-identity.pdf 302 kB Stáhnout
priloha-c-1-soutezni-zadani.pdf 3 MB Stáhnout
priloha-c-6-kryci-list-soutezniho-navrhu.docx 33 kB Stáhnout
priloha-c-2-cestne-prohlaseni-o-splneni-podminek-pro-ucast-v-soutezi-o-navrh.docx 28 kB Stáhnout
priloha-c-4-zavazny-vzor-smlouvy-o-dilo-a-ramcove-dohody.docx 44 kB Stáhnout
priloha-c-3-cestne-prohlaseni-o-splneni-kvalifikace.docx 34 kB Stáhnout
priloha-c-7-povinne-texty-materialu-k-odevzdani.docx 924 kB Stáhnout
priloha-c-5-cenova-nabidka-vc-ramcoveho-obsahu-nasledne-zakazky.xlsx 2 MB Stáhnout

Další soutěže

Communication Arts Design Competition 2021

Communication Arts Design Competition 2021

Deadline: 21. květen 2021
Odměna: celosvětová mediální propagace
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
XIV International Compostela Prize For Picture Books

XIV International Compostela Prize For Picture Books

Deadline: 14. květen 2021
Odměna: 9 000 EUR (~235 000 CZK)
Kategorie: Grafický design Ilustrace Ostatní
Příležitosti: Soutěže
Taiwan International Student Design Competition 2021

Taiwan International Student Design Competition 2021

Deadline: 15. červenec 2021
Odměna: výhry v celkové hodnotě 87 550 USD (~ 1 942 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Digitální design & UX Grafický design
Příležitosti: Soutěže