Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

OPENCALL: Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

Soutěž byla ukončena
Deadline: 20. listopad 2020, 23:59
Odměna: Účast na výstavě, mediální propagace
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.sjch.cz/opencall-cena-jindricha-chalupeckeho-2021/

Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 | Zdroj: sjch.cz Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 | Zdroj: sjch.cz

Již 32. ročník Cen Jindřicha Chalupeckého otevírá umělkyním a umělcům do 35 let možnost ukázat svůj talent veřejnosti.

Přihlašování

Přihlašování probíhá přes online platformu works.io, kde si za tímto účelem vytvoříte profil. Pokud jste tuto platformu k přihlášení využili už loni, můžete svůj profil pouze aktualizovat a znovu se skrze něj přihlásit. Přihlášky přijímáme od 19. 10. do 20. 11. 2020

Podmínky

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční finále Ceny a vyhlášení laureáta/ky, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělců/kyň, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělcům/kyním pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Vyhlášení

Vyhlášení finalistek a finalistů nového ročníku proběhne tradičně na tiskové konferenci v průběhu ledna 2021. Společná výstava prací vytvořených v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 proběhne na podzim v Moravské galerii v Brně.

Více informací k opencallu naleznete na stránkách Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Další soutěže

Open Call: Galerie XY

Open Call: Galerie XY

Deadline: 31. říjen 2021, 23:59
Odměna: veřejná prezentace celkové tvorby autora v Galerii XY
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Výstavy
Fotografická výzva Galerie Václava Chada ve Zlíně

Fotografická výzva Galerie Václava Chada ve Zlíně

Deadline: 30. listopad 2021, 23:59
Odměna: Výstava vlastních fotografií
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Výstavy
Talent TMK

Talent TMK

Deadline: 26. říjen 2021
Odměna: Finanční stipendium
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže