Open call Pražské kreativní centrum

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 26. 10. 2020

Do open callu se můžete zapojit do 26. 10. 2020 | Zdroj: Fabebook PKC Do open callu se můžete zapojit do 26. 10. 2020 | Zdroj: Fabebook PKC

Pracujete na projektech v oblasti vzdělávání, kulturních a kreativních odvětví nebo na projektech pro rozvoj města? Je pro vaši organizaci klíčová mezioborová spolupráce a aktivní diskuze? Přihlašte se do opencallu a staňte se součástí inovativního klastru v Pražském kreativním centru (PKC)!

PKC je živá a tvůrčí laboratoř v samém centru města, kulturně-vzdělávací klastr, meeting point a místo odborné diskuze v rozvoji kultury, kreativity, podnikavosti a vzdělávání v hlavním městě Praze.
Propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město.

Cíl open callu

PKC nabízí kancelářské a společné pracovní prostory za 450,- Kč/m2/měsíc (včetně služeb a DPH). Vybraným organizacím bude od 1. 1. 2021 nabídnuta podnájemní smlouva na dobu 1 roku s možností prodloužení a přidělena kancelář dle jejich zaměření tak, aby s podobně orientovanými partnery využívaly nejbližší sdílené prostory PKC. 
V rámci smlouvy je možné využívat 5 zasedacích místností a další zázemí (kuchyňka, technické vybavení - projekční a zvuková technika, prezentační sál Domu u Minuty).
Kanceláře se velikostně pohybují od 11 m2 do 33 m2 (od 3 osob do 8 osob).

Programové priority:

  • podpora kulturních a kreativních průmyslů  (organizace působící v KKP, organizace přispívající svou činnosti k rozvoji KKP, projekty podporující výzkum a vývoj na poli KKP (inovace, nové technologie), projekty propojující akademický, neziskový, veřejný a podnikatelský sektor),
  • podpora kreativního vzdělávání a profesního vzdělávání v kultuře (organizace/projekty reflektující trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, vzdělávací aktivity na poli KKP a umění). 

Kritéria výběru

  • soulad s programovými prioritami PKC (níže),
  • ​prospěšnost projektu pro inovativní klastr v Pražském kreativním centru.

Pokud vás nabídka zaujala, vyplňte formulář.

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku PKC Marii Zichovou - marie.zichova@praha.eu

Další soutěže