Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

OPEN CALL: Národní muzeum hledá 5 designérů pro grafiku výstav

Soutěž byla ukončena

Národní muzeum v Praze ve spolupráci s CZECHDESIGN vyhlašuje otevřené výběrové řízení, ve kterém hledá 5 designérů nebo design studií pro realizaci grafického řešení svých nových expozic. Vítězové získají zakázky v hodnotách 250.000 - 1.450.000 Kč, finanční odměny jsou připraveny pro první tři místa ve všech pěti kategoriích. Přihlašte svůj návrh a staňte se součástí projektu národního významu!

Největší výstavní projekt v historii ČR

Open call je součástí projektu znovuotevření Historické budovy Národního muzea a jejího propojení s vedlejší Novou budovou (budova bývalého Federálního shromáždění architekta K. Pragera) v jeden muzejní komplex, který v českém muzejnictví nemá obdoby. Vznikne tak největší výstavní projekt v historii ČR s plochou více než 12.000 m².

Na konci října se po náročné rekonstrukci slavnostně zpřístupní Historická budova Národního muzea. V následujících 2 letech se v novém komplexu postupně začne veřejnosti otevírat 5 nových expozic zaměřených na historii i přírodní vědy. Autory jejich grafického řešení Národní muzeum hledá otevřeným výběrovým řízením.

Národní muzeum očekává, že v prvním roce po otevření navštíví výstavní expozice na milion návštěvníků. Pro nezapomenutelný zážitek a kvalitní prezentaci kurátorských výstav je jejich atraktivní a funkční grafické řešení zásadní. Předpokládáme, že expozice budou veřejnosti přístupné dalších 10 i více let.

5 výstav = 5 kategorií soutěže

Národní muzeum hledá designéry pro zpracování grafiky následujících výstav (s uvedením jejich rozsahu a předpokládané hodnoty zakázky, kterou získá vítěz dané kategorie):

1/ Příroda, Zázraky evoluce (2 750 m²) - 1. 450.000 Kč
2/ Dějiny (1 338 m²) - 680.000 Kč
3/ Dějiny 20. století (1 039 m²) - 520.000 Kč
4/ Klenotnice a Mincovní kabinet (555 m²) - 250.000 Kč
5/ Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti (1644 m²) - 850.000 Kč

Zájemci mohou do výběrového řízení přihlásit návrh grafického řešení jedné výstavy, více výstav nebo i návrh na řešení všech jmenovaných výstav. 

Uvedené hodnoty jsou bez DPH a jsou pouze předpokládané. V praxi se bude cena zakázky odvíjet od skutečně odpracovaných a vykázaných hodin a od ceny za hodinu práce, kterou účastnicí v zadávacím řízení nabídnou v podobě Cenové nabídky. Nabídnutá cena se na hodnocení návrhů podílí z 30 %.

Odměny v soutěži

V každé kategorii jsou připraveny odměny pro první tři místa:

  • 1. místo 50.000 Kč a zakázka ve výše uvedené předpokládané hodnotě
  • 2. místo 30.000 Kč
  • 3. místo 20.000 Kč

Přihlášení prací

Nabídka se podává prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese profilu zadavatele.

Účastník se v systému NEN musí registrovat jako dodavatel (registrace vpravo nahoře). Registrace ani podání nabídky nejsou složité, budete k nim však potřebovat elektronický podpis (certifikát), který nejjednodušeji získáte prostřednictvím poskytovatele PostSignum na pobočkách České pošty.

Své návrhy podávejte do 20. listopadu 2018 do 13:00. Doporučujeme řešit elektronický podpis a vaši registraci v systému NEN co nejdříve.

Všechny součásti návrhu (grafickou i administrativní část) odevzdávejte v elektronické formě v systému NEN. Grafická část se navíc odevzdává také v listinné formě a na CD/flash disku.

Grafická část (elektronicky v NEN, tištěné na A3 a na CD/flash disku):
- ​návrh grafického konceptu řešení expozice
- vizualizace grafického řešení v expozici
- návrh výstavního textového panelu vč. fotografií dvojjazyčně
- návrh dvojjazyčné popisky k exponátům expozice
- návrh obálky a ukázky dvoustrany publikace
- slovní popis zvoleného grafického přístupu/řešení autora

Vytištěnou grafickou část a CD/flash disk odevzdávejte v zalepené a řádně označené obálce. Pokud se hlásíte do více kategorií, odevzdáváte pro každou kategorii jednu kompletní grafickou část v samostatné obálce. Tyto obálky pak dáte do jedné větší, kterou řádně označíte a odevzdáte na adresu Národní muzeum,  Podatelna 1. Patro, č. dv. 119, Vinohradská 1, 115 79 Praha 1.

Administrativní část (elektronicky v NEN a na CD/flash disku):
- krycí list nabídky (příloha č. 1)
- podepsaná Rámcová dohoda (příloha č. 2)
- dokumenty ke kvalifikaci nebo čestné prohlášení (příloha č. 3)

Pokud odevzdáváte návrh do více kategorií, do každé odevzdáte podepsanou Rámcovou dohodu zvlášť. Ostatní dokumenty administrativní části odevzdáváte pouze jednou, i když se rozhodnete podat návrh na více výstav. Administrativní část odevzdáte elektronicky v systému NEN a také uložíte na CD či flash disk a odevzdáte společně s grafickou částí v obálce.

Materiály pro odevzdání jsou shrnuty a blíže specifikovány v zadávací dokumentaci a také v přehledném CHECK LISTU, kde si můžete vše zkontrolovat. Oba dokumenty najdete ke stažení níže.

POROTA

Nezávislá část poroty:
Ing. arch. Josef Pleskot, architekt, garant pro architektonické řešení expozic
Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN
MgA. Roman Černohous, grafický designér, autor orientačního systému NM
NM Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design

Zástupci Národního muzea:
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM 
RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea NM
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea NM
Mgr. Petr Brůha, hlavní manažer expozice NM
Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení NM

DOTAZY

S dotazy k zadávací dokumentaci se obracejte na paní Bc. Zuzanu Čajovou,
e-mail: info@rinoceronte.cz, tel. č. +420 728 555 924.

Všechny dotazy a odpovědi na ně včetně upřesnění, změn nebo doplnění zadání sledujte ZDE

V případě dotazů k elektronickému systému NEN se obracejte telefonicky na velmi ochotné pracovníky ServiceDesku NEN: +420 841 888 841.

VÝSLEDKY OPEN CALL

Výsledky budou přihlášeným účastníkům oznámeny prostřednictvím systému NEN, jakmile bude administrativní proces výběrového řízení ukončen. Zveřejnění výsledků na stránkách CZECHDESIGN odhadujeme na únor 2019. Omlouváme se za zdržení způsobené administrativní náročností výběrového řízení.

Další soutěže

Communication Arts 2023 Illustration Competition

Communication Arts 2023 Illustration Competition

Deadline: 27. leden 2023
Odměna: Celosvětová mediální propagace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Illustrated Silent Book Contest 2023

Illustrated Silent Book Contest 2023

Deadline: 3. únor 2023
Odměna: 4000 EUR (~99 000 CZK) a vydání knihy
Kategorie: Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
C-IDEA Design Award 2022

C-IDEA Design Award 2022

Deadline: 20. prosinec 2022
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Produktový design Průmyslový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže