Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

OPEN CALL Kukačka 9: Toto není umění

Soutěž byla ukončena
Deadline: 31. březen 2021, 23:59
Odměna: Finanční krytí nádladů až 25 000 Kč, mediální propagace
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Výstavy
Odkaz: http://www.kukacka.org/?gtm_source=artmap#kukacka_open-call

Vyzýváme zájemce k účasti na 9. ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka, který se uskuteční v Ostravě v termínu od 29. září do 7. listopadu 2021.

O soutěži

Výrok „toto není umění“, kterým tematicky rámujeme 9. ročník festivalu, pro nás nepředstavuje jen sémantickou hru s významy. Magrittovské téma Zrady obrazu, na který poukazuje, totiž vnímáme spíše jako odrazový můstek k obecným úvahám o roli umění v současné společnosti. Otázku proto primárně nesměřujeme k tomu, v jakém vztahu je obraz a skutečnost, nýbrž k tomu, do jaké míry, případně jakým způsobem, na skutečnosti participuje samo umění.

Zadání

Pro autory jsou aplikovány přinejmenším dva významové syžety.

Ten první exponuje motiv (domnělé) zrady, které se mělo umění dopustit vůči společnosti tím, že se pro její významnou část stalo nesrozumitelným a vyprázdněným. A je tak vlastně hozenou rukavicí všem autorům, kteří mají odvahu vstoupit do veřejného prostoru a zároveň s ním odmítají pracovat jen jako s laciným alibi či rádoby vstřícným gestem ochoty opustit bezpečnou rezervaci některé z galerijních institucí, aniž by se jakkoli přizpůsobovali pozměněnému paradigmatu. 

Přinejmenším stejně významný je ale i druhý vystávající syžet, jímž je, lapidárně řečeno, schopnost umění konat. Podle Maurice Blanchota „umění jedná špatně a jedná málo (…). Poletuje kolem pravdy s rozhodným záměrem nepopálit se o ní.“ Znamená to tedy, že umění musí splynout s životem, aby dosáhlo změn, po nichž volá? Musí rezignovat na svůj statut? A jestliže tak učiní, co vyplní jeho místo? Kdyby prý šel Marx cestou snů svého mládí a napsal ty nejkrásnější romány na světě, okouzlil by nejspíš svět, ale zřejmě by jím neotřásl. Je tedy třeba napsat Kapitál, a ne Vojnu a mír? Není možné Césarova vraha „jen“ malovat, je třeba být Brutem?

Přihlášení

Popisy a vizualizace návrhů společně s Vašimi CV zasílejte na email info@kukacka.org .

Poskytujeme:

  • Finanční krytí nákladů spojených s realizací projektů až do výše 25 000,-
  • základní technická podpora,
  • PR (propagace v médiích, tisk pozvánky, tisk plakátu),
  • realizace tištěného katalogu.

Požadujeme:

  • Profesionální přístup,
  • invenční řešení,
  • promyšlený výběr lokality ve vztahu k projektu,
  • akomunikační strategie ve vztahu k veřejnému prostoru (realizovatelnost, odolnost, bezpečnost…).

Více informací naleznete na stránkách kukacka.org.

Další soutěže

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe

Deadline: 31. květen 2023, 23:59
Odměna: Mobilitní grant
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže