OPEN CALL Galerie Vltavská

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 03. 03. 2021

Open call do venkovní galerie na Vltavské je otevřen pro všechny umělce. | Zdroj: artmap.cz Open call do venkovní galerie na Vltavské je otevřen pro všechny umělce. | Zdroj: artmap.cz

Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) vyhlašuje první otevřenou výzvu na návrhy a realizaci krátkodobých výstavních projektů na rok 2021 pro nové výstavní plochy na Vltavské.

Program hlavního města Prahy Umění pro město pro podporu současného umění ve veřejném prostoru byl spuštěn roku 2018. V letošním roce se podpora rozšířila i o časově omezené instalace a krátkodobé umělecké intervence. Jedním z projektů krátkodobých instalací ve veřejném prostoru Prahy je i plánovaná venkovní galerie na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská. Kaskádovité terasy v nejbližších letech ustoupí novému urbanistickému řešení území Bubnů, které počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně. Dnes je toto území málo využívané, zapomenuté a neudržované. Do doby rekonstrukce poskytne Dopravní podnik prostor projektu venkovní galerie, ve které se budou po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty.

Pro experimentální nultý termín této venkovní galerie se Galerie hlavního města Prahy rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona. Výstava má jednoduché a čitelné téma, Lidé z Vltavské. Je to zároveň reakce na letošní pandemii, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií. Výstava končí 25. 3. 2021.

Téma projektu:

  • Projekty pro Galerii Vltavská nemají pevně stanovené téma,
  • téma výstavního projektu by mělo fungovat v kontextu městského prostředí, citlivě reagovat na funkce, sociální a historické vztahy v lokalitě,
  • téma projektu ani obsah či forma vystavených uměleckých děl nesmí být vulgární nebo podporovat nedemokratické politické systémy.

V okolí stanice Vltavská má delší tradici legální graffiti. Instalace velkoplošných výstavních panelů v kombinaci s možným využitím architektury schodišť nabízí možnost specifického přístupu i volby tématu. Požadujeme citlivý přístup k okolním architektonickým prvkům.

Termíny instalace a expozice:

do 31. 3. 2021 – (T1 1. 4. – 25. 6. 2021)
do 30. 6. 2021 – (T2 1. 7. – 25. 9. 2021)
do 30. 9. 2021 – (T3 10. 2021 – 25. 1. 2022)

Rozpočet:

Maximální rozpočet na výstavní projekt v jednom termínu 150 000 Kč včetně DPH

Odměny – pro každý výstavní termín T1/T2/T3

1. místo – 30 000 Kč
2. místo – 20 000 Kč
3. místo – 10 000 Kč

Komu je výzva určena:

Kurátorkám a kurátorům, umělkyním a umělcům, kurátorským a uměleckým skupinám

Výzva je neanonymní a otevřená všem.

Své návrhy, vyplněné přihlášky a povinné přílohy zasílejte do 3. 3. 2020 (do 24.00 hodin) na adresu: umenipromesto@ghmp.cz 

Podávat lze jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami na více termínů. Uchazeč preferované termíny uvede v přihlášce.
Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10 MB.

Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 15. 3. 2021 na webových stránkách https://umenipromesto.eu.

Více informací o náležitostech přihlášky, přílohách, technických parametrech a dalším, naleznete na: www.ghmp.cz v sekci Veřejné zakázky a výzvy nebo na www.umenipromesto.eu. 

Další soutěže